Główna Wydawnictwa Maszyny Górnicze

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

O czasopiśmie

 

 

ISSN 2450-9442

Pierwotną wersją czasopisma „Maszyny Górnicze” od 2016 roku jest wersja elektroniczna. (ISSN 0209-3693 - wersja papierowa czasopisma „Maszyny Górnicze” do 2015 r.)

Punktacja MNISW

Kwartalnik “Maszyny Górnicze” znajduje się w Wykazie punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 6 punktami za umieszczoną w nim publikację naukową.

Czasopismo jest indeksowane

- w bazie polskich czasopism technicznych - BazTech, która jest najważniejszą bazą danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Zasoby BazTech są indeksowane przez Google Scholar, Google i WorldWideScience.org,

- w bazie IC Journal Master List – ocena Index Copernicus Value, ICV 2017 = 68.94,

- w międzynarodowej bazie Directory of Open Access Journals DOAJ, która zawiera spis recenzowanych czasopism naukowych, do których dostęp jest darmowy.

PROFIL NAUKOWY

Kwartalnik naukowo-techniczny wydawany przez KOMAG od 30 lat jest czasopismem prezentującym prace naukowe, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze  mechanizacji górnictwa, szczególnie z zakresu:

 • mechanizacji procesów wydobywczych i przeróbczych w górnictwie

 • automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych w górnictwie

 • mechanizacji procesów produkcyjnych i transportowych

 • tworzenia technologii i urządzeń ochrony środowiska,

 • doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych,

 • prowadzenia badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych, w aspekcie funkcjonalności, niezawodności, ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska,

 • przystosowania wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyk,

 • wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

 • zarządzanie procesami.

W kwartalniku prezentowane są artykuły naukowców z wyższych uczelni, instytutów oraz użytkowników i producentów maszyn. Powołana Rada Programowa stanowi ciało doradcze zespołu redakcyjnego.

DYSCYPLINY NAUKOWE

 • Automatyka i robotyka,
 • Budowa i eksploatacja maszyn,
 • Górnictwo i geologia inżynierska,
 • Inżynieria produkcji,
 • Inżynieria środowiska.

STRUKTURA CZASOPISMA

Publikacje prezentowane są w następujących klasach tematycznych

 • projektowanie i badania
 • zmechanizowane kompleksy
 • obudowy ścianowe
 • maszyny urabiające
 • skrawanie i narzędzia skrawające
 • transport i odstawa
 • kombajny chodnikowe
 • maszyny ładujące
 • urządzenia wiertnicze

 

 • obudowy chodnikowe
 • wentylacja i klimatyzacja
 • szyby i maszyny wyciągowe
 • przeróbka mechaniczna
 • ochrona środowiska
 • hydraulika i pneumatyka
 • napędy i sterowanie
 • bezpieczeństwo i ergonomia
 • eksploatacja i niezawodność

 

 • restrukturyzacja
 • nowe technologie i materiały
 • jakość, certyfikacja , normalizacja
 • programy badawcze
 • foresight
 • jubileusze
 • komunikaty
 • warto przeczytać
 • i inne

 

 

Informacje dla autorów

 

Wydawca i kontakt

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG
Instytut Badawczy

ul. Pszczyńska 37
44-101 Gliwice

E-mail redakcji - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Redaktor Naczelny - telefon 32 2374 129 , e mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekretarz Redakcji - telefon 32 2374 177, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.