Główna Wydawnictwa Wydawnictwo KOMAG

Wydawnictwo KOMAG

Instytut Techniki Górniczej KOMAG prowadzi własną działalność wydawniczą, w ramach której wydawane są:


Monografie naukowe w trzech seriach wydawniczych:

  • Prace Naukowe - Monografie KOMAG
  • Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne
  • Maszyny i Urządzenia

Kwartalnik Maszyny Górnicze

 

Miesięcznik bibliograficzny Nowości w Światowej Literaturze Górniczej

Materiały pokonferencyjne

  • KOMEKO
  • KOMTECH

Wydawnictwo ukierunkowane jest na zagadnienia związane szeroko pojętym górnictwem dotyczące innowacyjnych rozwiązań ograniczających zagrożenia i zwiększających bezpieczeństwo pracy, mechanizację robót górniczych, inteligentnych rozwiązań w układach zasilania, sterowania, diagnostyki oraz monitoringu maszyn i urządzeń.