Główna Wydawnictwa Monografie Maszyny i urządzenia

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Seria wydawnicza Maszyny i Urządzenia

W 2011 roku w KOMAG-u zainicjowano druk kolejnej serii wydawniczej pt.: „Maszyny i urządzenia”.

Seria ma na celu prezentację zagadnień mechanizacji górnictwa podziemnego. Poszczególne monografie będą dostarczać niezbędnych podstaw wiedzy z zakresu budowy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie.

WSPÓŁCZESNE MASZYNY DO ROZDRABNIANIA - KRUSZARKI I MŁYNY

WSPÓŁCZESNE MASZYNY DO ROZDRABNIANIA - KRUSZARKI I MŁYNY

Jan Sidor, Adam Klich

 

Gliwice 2018, s.1-392

ISBN 978-83-65593-10-8

cena egz. 80,00 zł

 

 

 

 

Praca ujmuje syntetycznie aktualny stan wiedzy z dziedziny współczesnych maszyn rozdrabniających (kruszarek i młynów) w inżynieriach: mineralnej, ceramicznej, chemicznej, energetyce, technologiach wytwarzania proszków specjalnych oraz nanoproszków.

Więcej: WSPÓŁCZESNE MASZYNY DO ROZDRABNIANIA - KRUSZARKI I MŁYNY

 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POSTAĆ KONSTRUKCYJNĄ I PARAMETRY TECHNICZNE SEKCJI ŚCIANOWEJ OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ

 

Część 1 Czynniki naturalne, techniczne i konstrukcyjne
Monografia

Stanisław SZWEDA, Marek SZYGUŁA, Krzysztof MAZUREK

ISBN  978-83-65593-01-6

cena: 50 zł

 

 

 

Sekcje ścianowej obudowy zmechanizowanej stosowane są już od ponad 70 lat. W niniejszej, pierwszej części monografii omówiono tendencje rozwojowe obudowy zmechanizowanej oraz różnorodne czynniki wpływające na postać konstrukcyjną i parametry techniczne sekcji. Rozwój postaci konstrukcyjnej sekcji stymulowały głównie rosnące wymagania funkcjonalne.

Więcej: CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POSTAĆ KONSTRUKCYJNĄ I PARAMETRY TECHNICZNE SEKCJI ŚCIANOWEJ OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ

   

GÓRNICZE PRZENOŚNIKI ZGRZEBŁOWE - TEORIA, BADANIA I EKSPLOATACJA

Monografia

Józef SUCHOŃ

13,4 arkusza wydawniczego

cena: 80 zł

nowa atrakcyjna cena  40 zł

Wydana w 2012 roku monografia „Górnicze przenośniki zgrzebłowe. Budowa i zastosowanie” jest pierwszą z dwóch planowanych opracowań poświęconych problematyce przenośników zgrzebłowych stosowanych w górnictwie węglowym. Przedstawiono w niej szczegółowo budowę ogólną oraz budowę elementów i zespołów różnych rodzajów przenośników górniczych produkowanych przez czołowe w tym zakresie firmy w świecie i w Polsce. Opisano cechy użytkowe poszczególnych rodzajów przenośników i ich konkretne rozwiązania konstrukcyjne, a także przedstawiono różnorodne przykłady wykorzystania przenośników we współpracy z maszynami i urządzeniami stanowiącymi wyposażenie wyrobisk ścianowych, chodników przyścianowych itp.

Więcej: GÓRNICZE PRZENOŚNIKI ZGRZEBŁOWE - TEORIA, BADANIA I EKSPLOATACJA

   

GÓRNICZE PRZENOŚNIKI ZGRZEBŁOWE. BUDOWA I ZASTOSOWANIE

Monografia

Józef SUCHOŃ

cena: 80 zł

nowa atrakcyjna cena  40 zł

W ciągu ostatniego dwudziestolecia miał miejsce olbrzymi wzrost wydobycia węgla kamiennego w świecie. Tylko w okresie dziewięciu lat, tj. od 2000 do 2008 roku globalne wydobycie węgla wzrosło z poziomu 3641 do 5850 mln ton, czyli o 62%, a przewiduje się, że do 2030 roku wzrośnie ono o około 2,5 razy [94]. Rosnące zapotrzebowanie na ten nośnik energetyczny nastąpiło głównie w Chinach (wzrost o 124%), Indiach, Rosji oraz innych krajach, które weszły na drogę przyśpieszonego rozwoju.

Więcej: GÓRNICZE PRZENOŚNIKI ZGRZEBŁOWE. BUDOWA I ZASTOSOWANIE

   

MASZYNY I URZĄDZENIA DO DRĄŻENIA WYROBISK KORYTARZOWYCH I TUNELOWYCH

Krzysztof Kotwica, Adam Klich

cena: 100zł

nowa atrakcyjna cena  40 zł

Niniejsza monografia stanowi kompendium wiedzy o sposobach wykonywania wyrobisk korytarzowych i tuneli. Książka pomyślana została jako pozycja wyjaśniająca ważność robót przygotowawczych i udostępniających, zwłaszcza w polskim górnictwie węgla kamiennego, stosującym głównie wybieranie ścianowe tego surowca. Podkreślono także konieczność inwestycji związanych z budową tuneli komunikacyjnych w Polsce.

Więcej: MASZYNY I URZĄDZENIA DO DRĄŻENIA WYROBISK KORYTARZOWYCH I TUNELOWYCH