Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Monografie KOMAG

Seria wydawnicza "Prace Naukowe - Monografie KOMAG"

W 2003 roku w KOMAG-u zainicjowano druk serii wydawniczej pt Prace naukowe - Monografie KOMAG”. Seria ta ma na celu prezentację istotnych zagadnień związanych z działalnością badawczą oraz naukową jednostki.

 

Wykaz dotychczasowych wydanych pozycji

Monografia nr 55

Metoda pozycjonowania kombajnu chodnikowego w wyrobisku korytarzowym

Sławomir Bartoszek, Gabriel Kost

Gliwice 2018, s.1-164, il., bibliogr. 126 poz.

ISBN 978-83-65593-13-9

cena egz. 35,00 zł

 

Tematem monografii jest metoda pozycjonowania kombajnu chodnikowego pracującego podczas urabiania czoła przodka wyrobiska korytarzowego w kopalniach węgla kamiennego. Metoda służy do określania bieżącego położenia i orientacji kombajnu względem układu współrzędnych kartezjańskich, który zdefiniowano w określonym miejscu wyrobiska.

Więcej: Monografia nr 55

 

Monografia nr 54

Akustyczna metoda badania pojedynczych wyładowań elektrostatycznych

Łukasz Orzech

Gliwice 2018, s.1-149, il., bibliogr. 147 poz.

ISBN 978-83-65593-12-2

cena egz. 35,00 zł

 

Monografia porusza problematykę i możliwości zastosowania akustycznej metody pomiarowej do określania przeniesionego ładunku pojedynczego wyładowania elektrostatycznego, którego wartość jest niezbędna przy ocenie bezpieczeństwa stosowania materiału niemetalowego w strefach zagrożonych wybuchem. Koncentruje uwagę na diagnostycznych badaniach niemetalowych materiałów pod kątem gromadzenia się na ich powierzchniach ładunku elektrostatycznego i możliwości jego uwolnienia do uziemionego elementu.

Więcej: Monografia nr 54

   

Monografia nr 53

Metoda sterowania przenośnikiem kubełkowym w osadzarkowym węźle wzbogacania

Sebastian Jendrysik, Gabriel Kost

Gliwice 2018, s.1-117, il., bibliogr. 84 poz.

ISBN 978-83-65593-09-2,

cena egz. 35,00 zł

 

W monografii przedstawiono działania, prowadzące do utworzenia metody sterowania przenośnikiem kubełkowym, odprowadzającym materiał z wodnych osadzarek pulsacyjnych. Charakterystyczną cechą pracy tego przenośnika, jest zmienność jego obciążenia, wynikająca ze zmienności składu grawimetrycznego wzbogacanego materiału. Istotą proponowanego rozwiązania jest powiązanie wydajności przenośnika z jego obciążeniem, co prowadzi m.in., do obniżenia zużycia energii elektrycznej.

Więcej: Monografia nr 53

   

Monografia nr 52

Metodyka identyfikacji wybranych zagrożeń mechanicznych w pomocniczym transporcie podziemnych zakładów górniczych

Jarosław Tokarczyk

Gliwice 2017, s.1-148, il., bibliogr. 143 poz.

ISBN 978-83-65593-08-5,

cena egz. 40,00 zł

W prezentowanej pracy opracowano metodykę wspomagania oceny konfiguracji kolejek podwieszonych i metodę wirtualnego prototypowania kabin operatorów i kabin osobowych w aspekcie kryterium bezpieczeństwa. Metody te przedstawiono na tle ogólnej charakterystyki pomocniczego transportu stosowanego w kopalniach podziemnych.

Więcej: Monografia nr 52

   

Monografia nr 51

Zraszanie powietrzno-wodne jako metoda ograniczenia zagrożenia zapłonem metanu i wybuchem pyłu węglowego oraz redukcji zapylenia powietrza

Dariusz Prostański

Gliwice 2017, s.1-193, il., bibliogr. 147 poz.

ISBN 978-83-65593-07-8,

cena egz. 40,00 zł

 

W monografii przedstawiono opracowane na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat rozwiązania, badania oraz efekty wdrożenia powietrzno-wodnych urządzeń zraszających opracowanych w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG. Służą one do redukcji zapylenia powietrza kopalnianego oraz ograniczania zagrożenia zapłonem metanu i są montowane w kombajnach ścianowych, kombajnach chodnikowych, obudowach zmechanizowanych w ścianach węglowych, na przenośnikach taśmowych i zgrzebłowych oraz w wyrobiskach chodnikowych.

Więcej: Monografia nr 51

   

Monografia nr 50

Metodyka doboru punktu pracy silnika w napędzie hybrydowym z wykorzystaniem modeli symulacyjnych

Rafał Konsek, Arkadiusz Mężyk

Gliwice 2017, s.1-107, il., bibliogr. 82 poz.

ISBN 978-83-65593-06-1,

cena egz. 35,00 zł

Podstawowym źródłem napędu stosowanym obecnie w transporcie górnictwa podziemnego jest silnik spalinowy. Oprócz korzyści, jakie wynikają z zastosowania tego typu napędu, obserwuje się zagrożenie związane z zanieczyszczeniem powietrza, co wymusza konieczność poszukiwania innych rozwiązań napędów w mniejszej emisji gazów stosowanych w podziemnych wyrobiskach.

Więcej: Monografia nr 50

   

Monografia nr 49

Metodyka identyfikacji znaczących źródeł dźwięku z terenów obiektów górniczych i energetycznych. Badania przemysłowe

Aneta Augustyn

Gliwice 2016, s.1-90, il., bibliogr. 33 poz.

ISBN 978-83-60708-98-9, 6 arkuszy wydawniczych

cena egz. 35,00 zł

 

Celem publikacji jest opis teoretycznych i laboratoryjnych badań stanowiących podstawę opracowania metodyki wyznaczania klimatu akustycznego środowiska w rejonie wielkopowierzchniowych obiektów górniczych i energetycznych. W monografii zostały przedstawione szerokie badania laboratoryjne i teoretyczne oraz przeprowadzone wnikliwe analizy wyników uzyskanych w tych badaniach.

Więcej: Monografia nr 49

   

Monografia nr 48

Predykcja sprzężenia ciernego koła z szyną w regulacji układów hamulcowych pojazdów szynowych

Andrzej Baier, Andrzej Niedworok

Gliwice 2016, s.1-172, il., bibliogr. 83 poz.

ISBN 978-83-60708-94-1, 6,7 arkusza wydawniczego

cena egz. 40,00 zł

Przedmiotem pracy jest opracowanie oraz praktyczna weryfikacja metody detekcji stanu nawierzchni szyn torowiska opartej na ocenie sprzężenia ciernego pomiędzy kołem dedykowanego przetwornika pomiarowego a szyną. Prowadzone badania stanowią odpowiedź na potrzebę opracowania skutecznej ochrony przed poślizgami zestawów kołowych pojazdów szynowych eksploatowanych w podziemiach kopalń, podczas ich hamowania na nawierzchniach szyn o zmiennych warunkach przyczepności.

Więcej: Monografia nr 48

   

Monografia nr 47

Wpływ parametrów strumienia zraszającego na redukcję zapylenia generowanego przez kombajn ścianowy

Dominik Bałaga, Marek Jaszczuk

Gliwice 2016, s.1-107, il., bibliogr. 28 poz.

ISBN 978-83-60708-93-4, 6,8 arkusza

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było ustalenie wpływu parametrów strumienia zraszającego na skuteczność redukcji zapylenia powstałego w trakcie urabiania calizny węglowej przez kombajn ścianowy. Powyższą problematykę podjęto ze względu na fakt, że najwięcej pyłu węglowego powstaje w ścianie wydobywczej w trakcie urabiania calizny przez kombajn, a najczęstszym sposobem redukcji powstającego zapylenia jest zraszanie, w wyniku którego krople wody wytwarzane przez dysze zraszające łączą się z cząsteczkami pyłu, doprowadzając do ich szybszego opadania.

Więcej: Monografia nr 47

   

Monografia nr 46

Problemy ekologiczne silników spalinowych eksploatowanych w wyrobiskach podziemnych węgla kamiennego

Krzysztof Kaczmarczyk, Marek Brzeżański

Gliwice 2015, s.1-107, il., bibliogr. 76 poz.
ISBN 978-83-60708-87-3, 6,5 arkusza
cena egz. 35,00 zł

 

W pracy przedstawiono zagadnienia związane z konstrukcją oraz eksploatacją napędów spalinowych użytkowanych w wyrobiskach górniczych zagrożonych atmosferą wybuchową metanu i/lub pyłu węglowego. Na podstawie unikatowych w skali kraju badań ankietowych dokonano identyfikacji warunków pracy silnika spalinowego, w zastosowaniu do napędu różnego typu maszyn górniczych. W badaniach wstępnych przeprowadzono rozpoznanie emisji toksycznych składników spalin z górniczych napędów spalinowych, mających wpływ na warunki pracy załóg górniczych.

Więcej: Monografia nr 46

   

Monografia nr 45

Badania procesu mokrego odpylania powietrza z kopalnianego wyrobiska chodnikowego za pomocą odpylacza  dyspersyjnego

Marek Jedziniak, Jan Hehlmann

Gliwice 2015, s.1-128, il., bibliogr. 78 poz.
ISBN  978-83-60708-86-6, 6,56 arkusza
cena egz. 35,00 zł

 

Przedstawiono badania procesu mokrego odpylania powietrza pochodzącego z wyrobiska korytarzowego kopalni węgla kamiennego za pomocą odpylacza dyspersyjnego. Praca ma charakter eksperymentalny.

Sformułowano równania opisujące pracę urządzenia odpylającego i pozwalające na optymalne projektowanie urządzeń w skali przemysłowej, co osiągnięto poprzez:

-      przeprowadzenie badań procesowych odpylania i badań hydrauliki na instalacji modelowej,

-      analizę otrzymanych wyników i opracowanie równań procesowych,

-      przeprowadzenie badań walidacyjnych, sprawdzających możliwość zastosowania rozwiązania w skali przemysłu górniczego.

Więcej: Monografia nr 45

   

Monografia nr 44

Metodyka identyfikacji znaczących źródeł dźwięku z terenów obiektów górniczych i energetycznych. Badania laboratoryjne i teoretyczne

Aneta Augustyn

 

Gliwice 2014, s.1-97, il., bibliogr. 103 poz.
ISBN 978-83-60708-84-2, 6,3 arkusza
cena egz. 35,00 zł

 

Celem publikacji jest opis teoretycznych i laboratoryjnych badań stanowiących podstawę opracowania metodyki wyznaczania klimatu akustycznego środowiska w rejonie wielkopowierzchniowych obiektów górniczych i energetycznych.

W monografii zostały przedstawione szerokie badania laboratoryjne i teoretyczne oraz przeprowadzone wnikliwe analizy wyników uzyskanych w tych badaniach.

Więcej: Monografia nr 44

   

Monografia nr 43

ZASTOSOWANIE UKŁADU REKUPERACJI ENERGII W SILNIKU SPALINOWYM MASZYNY GÓRNICZEJ

Jerzy Świder, Mariusz Woszczyński

 

Gliwice 2014, s.1-106, il., bibliogr. 116 poz.
ISBN 978-83-60708-82-8, 6,69 arkusza
cena egz. 35,00 zł

 

Rosnąca liczba urządzeń elektrycznych i elektronicznych w pojazdach poprawia bezpieczeństwo, komfort i wygodę użytkowników, ale jednocześnie stawia wyższe wymagania układom zasilania. Ponadto globalny niedobór paliw prowadzi do konieczności rozwoju pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Zastosowanie technologii odzyskiwania odpadowej energii cieplnej do generowania energii elektrycznej jest ekonomiczną i zarazem przyjazną środowisku metodą uzupełniania źródeł zasilania pojazdów.

Więcej: Monografia nr 43

   

Monografia nr 42

BADANIA POLA AKUSTYCZNEGO W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH

Marek Pierchała

 

Gliwice 2014, s.1-80, il., bibliogr. 112 poz.
ISBN 978-83-60708-81-1
cena egz. 35,00 zł

 

Obiekty energetyczne zaliczane są do instalacji o znaczeniu strategicznym. Wynikające z tego cechy badanych obiektów, znacząco utrudnia prowadzenie badań i analiz akustycznych. Stąd też zrodziła się potrzeba weryfikacji i porównania dostępnych metodyk w trudnych warunkach badawczych obiektów energetycznych. Spośród dostępnych metodyk analizowano metodyki oparte na normie PN-IEC 1063:1996, normie PN-EN ISO 3744:1999, jak również pomiarze składowej normalnej natężenia dźwięku. Przedmiotem niniejszej monografii są pomiary akustyczne i badania numeryczne nad rozkładem pola akustycznego w przestrzeniach zamkniętych.

Więcej: Monografia nr 42

   

Monografia nr 41

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW TRANSPORTU PODZIEMNEGO W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

Łukasz Jaszczyk

Gliwice 2013, s.1-147, il., bibliogr. 123 poz.
ISBN 978-83-60708-79-8
9,61 arkusza wydawniczego
cena egz. 35,00 zł

W monografii: „Narzędzia informatyczne wspomagające kształtowanie kompetencji pracowników transportu podziemnego w zakładach górniczych” przedstawiono metodę prowadzenia szkoleń pracowników zakładów górniczych z zastosowaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, takich jak: wirtualna i rozszerzona rzeczywistość oraz RFID. Opracowana metoda bazuje na koncepcji ruchomego stanowiska szkoleniowego. Pozwala na prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w ośrodku szkolenia, u producenta maszyn, jak również u użytkownika maszyny. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych możliwe będzie zwiększenie zaangażowania uczestników szkolenia w proces nauczania, zwiększając tym samym możliwości zapamiętywania przekazywanych w trakcie szkolenia treści kształcenia.

Więcej: Monografia nr 41

   

Monografia nr 40

IDENTYFIKACJA I OCENA WYBRANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W ŚRODOWISKU ŻYCIA DZIECI

Beata Grynkiewicz-Bylina
Gliwice 2013, s.1-188, il., bibliogr. 319 poz.
ISBN 978-83-60708-74-3
13,75 arkusza wydawniczego
cena egz. 40,00 zł

 

Środowisko, według ustawy Prawo ochrony środowiska, jest definiowane jako ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, woda, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001).
(Mierzwiński 1991) definiuje środowisko jako ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na ściśle określonym obszarze, wraz ze wszelkimi oddziaływaniami i występującymi pomiędzy nimi zależnościami.
W tak zdefiniowanym środowisku mieści się również pojęcie „środowisko życia ludzi”. Jest ono związane z miejscem ich zamieszkania, warunkami bytowymi, rodzajem wykonywanej pracy, otoczeniem społeczno-kulturowym i ekonomicznym oraz zanieczyszczeniem środowiska. Jednym z wielu elementów środowiska życia ludzi jest infrastruktura techniczna. Tworzy ona układ wzajemnych oddziaływań, określany poprzez relacje systemu człowiek - technika - środowisko.

Więcej: Monografia nr 40

   

Monografia nr 39

KSZTAŁTOWANIE CECH EKSPLOATACYJNYCH GÓRNICZYCH POJAZDÓW SZYNOWYCH

Piotr Dobrzaniecki, Arkadiusz Mężyk

Gliwice 2012, s.1-155, il., bibliogr. 98 poz.
8,8 arkusza wydawniczego

cena egz. 35,00 zł

W monografii przedstawiono wybrane aspekty związane z budową i doborem elementów układów napędowych stasowanych w górniczych pojazdach, w szczególności w pojazdach szynowych. Omówiono poszczególne elementy układów napędowych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy silnika spalinowego z przekładnią hydrokinetyczną. Zaprezentowano także wyniki badań stanowiskowych silnika spalinowego, wyposażonego w układ dolotowo-wylotowy w wykonaniu ognioszczelnym, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu stosowanego układu na parametry użytkowe silnika, takie jak maksymalna moc, moment obrotowy a także na jakość spalin. Przedstawiono również wyniki badań symulacyjnych i optymalizacyjnych układu napędowego z uwagi na wybrane kryteria. Ponadto w pracy przedstawiono ogólny schemat opracowanego programu symulacyjnego, służącego do określenia własności badanego układu napędowego.

Więcej: Monografia nr 39

   

Monografia nr 38

SYSTEM DORADCZY WSPOMAGAJĄCY OPERATORA KOMBAJNU CHODNIKOWEGO

Józef Jonak, Joanna Rogala-Rojek

Gliwice 2012, s.1-132, il., bibliogr. 103 poz.

cena egz. 35,00 zł

Drążenie wyrobisk korytarzowych z użyciem kombajnów chodnikowych, jest jednym z podstawowych rodzajów robót w górnictwie podziemnym, umożliwiającym udostępnianie złoża do eksploatacji. Obecnie w polskim górnictwie ponad 92% wyrobisk korytarzowych wykonywanych jest metodą skrawania z zastosowaniem kombajnów chodnikowych. W pracy przedstawiono propozycję systemu doradczego, możliwego do zaimplementowania w kombajnie chodnikowym, wspomagającego operatora w doborze najbardziej korzystnych parametrów roboczych maszyny, do lokalnych warunków urabiania.

Więcej: Monografia nr 38

   

Monografia nr 37

ZASTOSOWANIE AEROZOLU POWIETRZNO-WODNEGO DLA REDUKCJI ZAPYLENIA POWIETRZA KOPALNIANEGO

Antoni Kalukiewicz, Piotr Rojek

Gliwice 2012, s.1-99, il., bibliogr. 95 poz.

cena egz. 35,00 zł

W polskim górnictwie węgla kamiennego obserwuje się ciągle wysoki poziom zachorowalności na pylicę płuc. W ostatnim dziesięcioleciu stwierdzono ponad 4500 udokumentowanych przypadków zachorowań na pylicę płuc u osób pracujących w podziemnych wyrobiskach górniczych. Wprowadzona w ostatnich latach w polskim górnictwie koncentracja wydobycia, ogranicza ilość źródeł pyłu, co pozwala skoncentrować środki zwalczania pyłu w kilku miejscach zamiast kilkunastu. Jednak takie podejście sprzyja wzrostowi ilości generowanego pyłu węglowego w ograniczonych przestrzeniach podziemnych wyrobisk górniczych.

Więcej: Monografia nr 37

   

Monografia nr 36

Modelowanie hydrochemiczne jako element oceny przydatności odpadów z górnictwa podziemnego w budownictwie drogowym

Bożena Rakwic
Gliwice 2011, s.1-167,  il., bibliogr. 197 poz.

cena egz. 40,00 zł

Odpady z górnictwa węgla kamiennego stanowią największy strumień odpadów wytwarzanych w Polsce. Parametry geotechniczne potwierdzają możliwość zastosowania tych odpadów w budownictwie drogowym. Ponadto przygotowywana ustawa o odpadach traktuje odpady jako produkt uboczny w procesie wydobywczym węgla kamiennego. Istotnym ograniczeniem dla rozwoju tego racjonalnego gospodarczo kierunku wykorzystania odpadów, stanowi brak wytycznych, pozwalających na przeprowadzenie oceny ich przydatności z uwzględnieniem specyficznych właściwości odpadów i ich zmian, w powiązaniu z uwarunkowaniami geotechnicznymi, budowlanymi, eksploatacyjnymi i środowiskowymi obiektu.

Więcej: Monografia nr 36

   

Monografia nr 35

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w układzie sterowania kombajnu chodnikowego

Jerzy Świder, Dariusz Jasiulek
Gliwice 2011, s.1-70,  il., bibliogr. 81 poz.

cena egz. 35,00 zł

W monografii została opisana metoda doboru prędkości obwodowej wysięgnika w płaszczyźnie równoległej do spągu vow, w zależności od własności urabianej skały – jej wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie Rc. Aby osiągnąć postawione cele wykorzystano sztuczną sieć neuronową na etapie identyfikacji parametru RcSSN. Do procesu uczenia, testowania i walidacji wykorzystano dane pomiarowe, zgromadzone w trakcie badań procesu drążenia wyrobiska korytarzowego kombajnem R-130 firmy REMAG S.A. w KWK Marcel. W badaniach zostały wykorzystane trzy zbiory danych, poddane odpowiednim przekształceniom (skalowanie, uśrednianie), niezbędnym w celu budowy sztucznej sieci neuronowej.

Więcej: Monografia nr 35

   

Strona 1 z 3