Główna Nauka

Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty badawcze:

  • Metoda kształtowania kompetencji pracowników transportu podziemnego w kopalniach z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
  • Metoda hybrydowej redukcji poziomu dźwięku pochodzącego z urządzeń wyprowadzenia mocy turbozespołów.
  • Sterowanie zasilaniem elektrycznym maszyny górniczej z zastosowaniem układu rekuperacji energii.

Aktualnie realizowane projekty celowe:

  • Opracowanie i wdrożenie podwieszonego ciągnika elektrycznego z własnym źródłem zasilania do pracy w wyrobiskach zagrożonych wybuchem.
  • Lokomotywa z napędem akumulatorowym przeznaczona do eksploatacji w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
  • Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych, lekkich górniczych wciągników łańcuchowych wykorzystujących różne źródła zasilania.
  • Małogabarytowe urządzenie do stosowania w kopalniach węgla kamiennego.