Główna Certyfikacja Certyfikacja wyrobów

Certyfikacja wyrobów

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca prowadzi dobrowolną certyfikację wyrobów:

 • zgodnie z zakresem udzielonej przez PCA akredytacji (AC 023) na zgodność z wymaganiami norm
  • Certyfikacja wyrobów prowadzona zgodnie z wymaganiami norm ujętych w zakresie akredytacji AC 023 realizowana jest na podstawie programów certyfikacji typu 1a, 1b , typu 3 i 5  opracowanymi na podstawie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17067.
 •  

  Programy certyfikacji Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej.

  Nr programu

  Tytuł programu

  PC-DBA/01

  Program certyfikacji wyrobów typu 1b

  PC-DBA/02

  Program certyfikacji wyrobów typu 3

  PC-DBA/03

  Program certyfikacji wyrobów typu 5

  PC-DBA/04

  Program certyfikacji wyrobów typu 1a

  PC-DBA/09

  Wyroby dopuszczane do stosowania w zakładach górniczych


Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca na życzenie klienta udostępnia Programy Certyfikacji

oraz Procedury Oceny Zgodności.


 • poza zakresem akredytacji:
  • certyfikacja wyrobu prowadzona na znak towarowy (bezpieczeństwa) B w oparciu o porozumienie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Badań Technicznych i Atestacji,
   Certyfikat bezpieczeństwa - dokument potwierdzający, że wyrób używany zgodnie z zasadami podanymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska.
   Certyfikat uprawnia producenta do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa,

  • dobrowolna certyfikacja wyrobu na zgodność z wymaganiami norm spoza zakresu akredytacji, przepisów oraz specyfikacji technicznych wg procedury PO-DBA/04,
  • dobrowolna certyfikacja na znak „KOMAG - potwierdzona jakość” upoważniający do oznaczania wyrobu i ich folderów odpowiednim znakiem. Znak umieszczony na wyrobie jest informacją dla klienta, że jakość wyrobu została potwierdzona oceną przez niezależną od producenta jednostkę certyfikującą, a produkcja wyrobu jest nadzorowana.

  Kontakt

  dr inż. Andrzej Figiel

  Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej

  tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570

  tel. kom. +48 609583804,

  fax: +48 32 2374581