Główna Certyfikacja Bezstronność i poufność

Bezstronność i poufność

ITG KOMAG w zakresie certyfikacji i oceny zgodności, mając na uwadze społeczne zaufanie do prowadzonych procesów certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów, usług, oceny zgodności, dokłada wszelkich starań, aby w ich trakcie zachować bezstronność oraz być postrzeganym, jako jednostka bezstronna, a tym samym przyczyniać się do zaufania dla całego systemu certyfikacji i oceny zgodności.

Naszym celem jest podejmowanie decyzji o certyfikacji oraz ocenie zgodności na podstawie uzyskanych obiektywnych dowodów zgodności (lub niezgodności) oraz braku wpływu jakichkolwiek grup interesów lub innych stron na te decyzje.

W tym celu ustanowiono Politykę bezstronności oraz powołano Radę zarządzającą, która okresowo ocenia bezstronność działań Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej w zakresie certyfikacji i oceny zgodności.


Poufność

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca zapewnia, że na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej deklaruje  poufność wszelkich informacji uzyskanych w związku z procesami oceny zgodności, certyfikacji, badań czy też inspekcji. Pozyskane  informacje nie są ujawniane stronie trzeciej bez pisemnej zgody wnioskodawcy. Jeśli prawo wymaga ujawnienia stronie trzeciej jakichkolwiek informacji, klient powiadamiany jest z wyprzedzeniem o potrzebie ujawnienia.

 

 

kontakt

dr inż. Andrzej Figiel

Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej

tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570

tel. kom. +48 609583804,

fax: +48 32 2374581