Główna Instytut Zakłady badawczo-rozwojowe Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii

W zakresie metod modelowania i ergonomii oferujemy:

 • Analizy ergonomiczne obejmujące m.in. badanie zasięgów kończyn, pól widzenia, stref wygody zgodnie  z normami PN-EN 894 i PN-EN ISO 6682
 • Analizy i kształtowanie relacji w systemach antropotechnicznych dla złożonych układów mechanicznych, realizowane w oparciu o autorskie metody wykorzystujące modele komputerowe środowiska pracy i maszyn
 • Wczesną identyfikację zagrożeń technicznych i zdrowotnych, występujących podczas eksploatacji systemów mechanicznych (z zastosowaniem metod wirtualnej rzeczywistości)
 • Opracowywanie ekspertyz na zlecenie sądu mających na celu odtworzenie przebiegu i przyczyn  zaistniałych wypadków
 • Wizualizację okoliczności i przyczyn wypadków, tworzenie multimedialnych materiałów szkoleniowych przedstawiających przebieg zdarzenia realizowanych w technice animacji komputerowej lub rejestracji wideo rzeczywistych lokalizacji
 • Opracowywanie interaktywnych materiałów szkoleniowych (ang. Serious Games) wykorzystujących najnowsze rozwiązania z zakresu rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality) oraz wirtualnej rzeczywistości (ang. Virtual Reality). Realizowane w oparciu o autorskie rozwiązania programowe oraz komercyjne silniki graficzne
 • Tworzenie interaktywnych instrukcji obsługi obejmujących aplikacje o zróżnicowanej funkcjonalności realizowanych z wykorzystaniem autorskiego systemu INSTO. Przygotowanie rozwiązania w oparciu o standardy S1000D, MIL-PRF-87268A w wersji na komputery stacjonarne, urządzenia przenośne lub w postaci aplikacji internetowych,
 • Tworzenie aplikacji internetowych pozwalających na zbieranie, archiwizowanie oraz przetwarzanie danych, realizowanych w oparciu o własne rozwiązania programowe (PHP, JavaScript, MySQL)
 • Tworzenie materiałów informacyjnych ilustrujących zasadę działania maszyn i urządzeń, w tym materiałów reklamowych na potrzeby targów i pokazów,
 • Digitalizacja ruchu sylwetek ludzkich z wykorzystaniem metody przechwytywania ruchów segmentów ciała (ang. Motion Capture) z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań firmy IPI Soft

 

Nagrody:

List gratulacyjny dla TAURON Wydobycie S.A w Jaworznie oraz Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, za osiągnięcia związane z poprawą warunków pracy pt. "Innowacyjne formy szkolenia pracowników ZG Janina", w 42. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy (listopad 2014 r.).

 

 

 

 

Nagroda II stopnia za opracowanie pt. „SafeAR – system podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem technologii Rozszerzonej Rzeczywistości” w 40. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy (listopad 2012 r.)

 

 

 

 

Medal Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w  konkursie "Innowacyjne rozwiązania w budowie maszyn i urządzeń górniczych" w kategorii "Poprawa bezpieczeństwa" za produkt pt. "System Interaktywnych Instrukcji Obsługi INSTO".

 

 

 

Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w kategorii „transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej” za „System Interaktywnych Instrukcji Obsługi INSTO”

 

 

 

 

Grand Prix SAWO 2010 w kategorii "Edukacja i prewencja" za program komputerowy PRO-M, będący wynikiem projektu celowego pt.: "Narzędzia metodyczne wspierające ocenę ryzyka w procesie projektowania"

 

 

 

 

 

W zakresie metod wirtualnego prototypowania oferujemy:

 • statyczne obliczenia z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES), z uwzględnieniem liniowych i nieliniowych modeli materiałów,

 • optymalizacja kształtu przestrzennych modeli obliczeniowych (optymalizacja topograficzna),

 • numeryczne obliczenia termiczne,

 • numeryczne obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych,

 • obliczenia zjawisk dynamicznych z uwzględnieniem nieliniowości materiałowych i geometrycznych (efekty kontaktowe) – obciążenia udarowe, symulacje zderzeń,

 • analizy typu MBS (ang. Multibody System), pozwalające ocenić kinematykę i dynamikę układów wieloczłonowych oraz definiowanie warunków brzegowych dla MES,

 • weryfikacja i walidacja modeli obliczeniowych,

 • tworzenie zaawansowanych aplikacji internetowych wspomagających prace inżynierskie,

 • realizacja obliczeń numerycznych na potrzeby wizualizacji wypadków, uszkodzeń środków technicznych,

 • numeryczne obliczenia przepływów cieczy i gazów przy użyciu metody CFD (ang. Computational Fluid Dynamics), w tym analizy wielofazowe.

 

Przykładowe prace z zakresu wirtualnego prototypowania:

 • Modułowy system kształtowania bezpieczeństwa w transporcie dołowym STD (Safe Trans Design)

 • Identyfikacja obciążeń dynamicznych działających na elementy nośne tras kolejek podwieszonych

 • Obciążenia dynamiczne oddziaływujące na operatorów kolejek spągowych

 • Wyznaczenie współczynników stateczności statycznej maszyn dla zadanych warunków pracy i obciążeń

 • Przeprowadzenie analizy wytrzymałościowej układu stabilizacji przekładni kątowych.


KONTAKT

Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii
dr inż. Dariusz Michalak
Kierownik
tel. (0-32) 2374362
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.