Główna Certyfikacja Ocena zgodności

Ocena zgodności

System oceny zgodności reguluje Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 655).

KOMAG jest jednostką notyfikowaną (nr notyfikacji 1456) i prowadzi ocenę zgodności wyrobów w zakresie następujących dyrektyw europejskich:

 • 2006/42/WE Maszyny,

 • 2014/34/UE ATEX,

 • 2006/48/WE Bezpieczeństwo zabawek.

 

Status jednostki notyfikowanej uprawnia KOMAG do przeprowadzania oceny wyrobów na zgodność z wymaganiami w/w Dyrektyw i potwierdzenia tej oceny poprzez :

 • poświadczenie przyjęcia dokumentacji technicznej do przechowywania,

 • certyfikat badania typu WE / UE,

 • certyfikat zgodności,

 • powiadomienie o zapewnieniu jakości procesu produkcji,

 • powiadomienie o zapewnieniu jakości produktu,

 • opinia techniczna,

 • program badań produktu,

 • raport z oceny.

 

 

 

kontakt

dr inż. Andrzej Figiel

Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej

tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570

tel. kom. +48 609583804,

fax: +48 32 2374581