Główna Aktualnosci Wszystkie Oferta Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Oferta Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej

Informujemy Państwa, że zgodnie z Rezolucją IAF nr 2012-09 w Zakładzie Badań Atestacyjnych Jednostce Certyfikującej  wprowadzono zmiany w wymaganiach akredytacyjnych, wynikających z opublikowania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03.

 

Obecnie certyfikacja wyrobów jest prowadzona zgodnie z wymaganiami ww. normy w zakresie akredytacji AC 023 udzielonym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca  realizuje certyfikację wyrobów na podstawie nowych programów certyfikacji typu 1b lub typu 3 oraz typu 5 opracowanych na podstawie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17067.

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca oferuje również prowadzenie oceny w dodatkowym programie typu 1a; w przypadku  działań związanych z określeniem właściwości wyrobu, którym poddaje się co najmniej jedną próbkę reprezentatywną wyrobu.

Informujemy także, że zakres akredytacji Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej został poszerzony o szereg norm między innymi: o PN-EN 1710+A1:2010+AC:2011; PN-G-32000:2011;PN-EN 60079-5:2015-08; PN-EN 60079-18:2015-06; PN-EN 60079-26:2015-04.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowym  zakresem akredytacji AC 023.

Priorytetem naszych działań jest wysoka jakość oraz bezstronność świadczonych usług.