Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG w roku 2017

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Publikacje pracowników KOMAG w roku 2017

 

Artykuły w czasopismach polskich

1. BAŁAGA D., KALITA M., SIEGMUND M.: Zastosowanie technologii druku 3D do szybkiego prototypowania dysz zraszających. Masz. Gór. 2017 nr 3 s. 3-13, ISSN 2450-9442.

2. BARTOSZEK S., JURA M., JAGODA J., LIBERA K., SŁOWIŃSKI A.: Badania systemu pozycjonowania kombajnu chodnikowego w wyrobisku doświadczalnym. Masz. Gór. 2017 nr 2 s. 30-41, ISSN 2450-9442.

3. BUDZYŃSKI Z.: Techniczne aspekty związane z produkcją na wielką skalę samochodów elektrycznych. Napędy Sterow. 2017 nr 4 s. 106-111, ISSN 1507-7764.

4. BUDZYŃSKI Z., DEJA P.: Układ zasilania i sterowania górniczego wentylatora lutniowego z funkcją regulacji wydajności. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2017 nr 113 s. 171-175, ISSN 0239-3646.

5. DEJA P.: Doświadczenia z eksploatacji zmodernizowanej dołowej lokomotywy elektrycznej Ld-31EM. Masz. Gór. 2017 nr 1 s. 55-62, ISSN 2450-9442.

6. DOBRZANIECKI P., KACZMARCZYK K.: Układy zasilania silników spalinowych eksploatowanych w kopalniach węgla kamiennego na przykładzie rozwiązań ITG KOMAG. Masz. Gór. 2017 nr 1 s. 63-76, ISSN 2450-9442.

7. HERBUŚ K., SZEWERDA K., ŚWIDER J.: Identyfikacja modelu obliczeniowego ścianowego przenośnika zgrzebłowego. Model. Inż. 2017 nr 65 s. 38-46, ISSN 1896-771X.

8. JAGODA J.: System pomiaru koncentracji operatora maszyn i urządzeń górniczych. Masz. Gór. 2017 nr 2 s. 71-80, ISSN 2450-9442.

9. JAGODA J., ROGALA-ROJEK J.: Zarządzanie informacją o przebiegu eksploatacji maszyn i urządzeń w aspekcie zmian w aktach prawnych. Masz. Gór. 2017 nr 4 s. 52-63, ISSN 2450-9442.

10. JASIULEK D., ROGALA-ROJEK J.: Innovative software solution for coal mines. Stud. Informat. 2017 nr 3 s. 45-56, ISSN 1642-0489.

11. JEDZINIAK M.: Rozwój małogabarytowych urządzeń do wentylacji pomocniczej wraz z kierunkami ich zastosowań. Inż. Gór. 2017 nr 3-4 s. 62-66, ISSN 2353-5490.

12. JEDZINIAK M.: Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła lutni elastycznych. Masz. Gór. 2017 nr 1 s. 12-20, ISSN 2450-9442.

13. JENDRYSIK S., BARTOSZEK S., JASIULEK D., GAWLIŃSKI A.: Układ sterowania i kontroli pracy przenośnika kubełkowego w osadzarkowym węźle wzbogacania. Masz. Gór. 2017 nr 2 s. 53-61, ISSN 2450-9442.

14. JURA J., BARTOSZEK S.: KOGASTER - instalacja elektryczna napędów spalinowych. Masz. Gór. 2017 nr 4 s. 41-51, ISSN 2450-9442.

15. JURA M.: Biblioteka graficzna do sterownika z wyświetlaczem OLED. Masz. Gór. 2017 nr 2 s. 62-70, ISSN 2450-9442.

16. JURA M., ROGALA-ROJEK J., JASIULEK D., JENDRYSIK S.: Inteligentna, górnicza sieć energetyczna M-SmartGRID. Masz. Gór. 2017 nr 4 s. 64-74, ISSN 2450-9442.

17. KALITA M.: Badania przemieszczania pyłu zalegającego w wyrobisku chodnikowym. Wsp. Spr. 2017 nr 3 s. 7-11, ISSN 1213-8078.

18. KONSEK R.: Szacowanie czasu pracy górniczych maszyn transportowych z napędem akumulatorowym. Masz. Gór. 2017 nr 2 s. 24-29, ISSN 2450-9442.

19. KONSEK R.: Elektryczny napęd górniczych kolejek podwieszonych. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2017 nr 113 s. 195-198, ISSN 0239-3646.

20. KONSEK R.: Wyznaczanie drogi hamowania lokomotywy górniczej na podstawie badań symulacyjnych. Napędy Sterow. 2017 nr 7/8 s. 118-121, ISSN 1507-7764.

21. KOWOL D., MATUSIAK P., ŁAGÓDKA M.: Badania laboratoryjne skuteczności osadzarkowego wzbogacania odpadów powęglowych w klasach ziarnowych 35-3 mm oraz 35-0 mm. Masz. Gór. 2017 nr 2 s. 3-15, ISSN 2450-9442.

22. LAZAR D., SZWEDA S.: Koncepcja układu odzyskiwania energii z rurociągu szybowego. Masz. Gór. 2017 nr 3 s. 64-74, ISSN 2450-9442.

23. LESIAK K.: Wpływ zmiany temperatury na pomiar ciśnienia wybuchu. Masz. Gór. 2017 nr 1 s. 3-11, ISSN 2450-9442.

24. LESIAK K., BRZEŻAŃSKI M.: Concept of the exhaust system of combustion engines used in underground mining. Combust. Engines 2017 nr 2 s. 97-100, ISSN 2300-9896.

25. LUTYŃSKI A.: Zagrożenie hałasem w zakładach przeróbki mechanicznej węgla kamiennego. Masz. Gór. 2017 nr 4 s. 15-22, ISSN 2450-9442.

26. LUTYŃSKI A., PROSTAŃSKI D.: Zwalczanie zagrożenia wywoływanego pyłem w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń węgla kamiennego. Inż. Gór. 2017 nr 3-4 s. 44-51, ISSN 2353-5490.

27. MAJEWSKI M.: Identyfikacja zagrożeń, jako jeden z elementów procesu projektowania maszyn górniczych. Masz. Gór. 2017 nr 3 s. 27-43, ISSN 2450-9442.

28. MATUSIAK P., KOWOL D.: Technologia odzysku koncentratu węglowego z odpadów pogórniczych poprzez wdrożenia urządzeń typu KOMAG. Masz. Gór. 2017 nr 2 s. 42-52, ISSN 2450-9442.

29. NIEDWOROK A.: Impact of static and alternating magnetic field on warming up of components fixing the electric wires. Prz. Elektrotech. 2017 nr 7 s. 60-63, ISSN 0033-2097.

30. NIEŚPIAŁOWSKI K., WÓJCICKI M., ROSA M.: Koncepcja urządzenia do czyszczenia wozów urobkowych. Masz. Gór. 2017 nr 4 s. 23-29, ISSN 2450-9442.

31. PIECZORA E., SUFFNER H.: Rozwój napędów dołowych kolejek podwieszonych. Masz. Gór. 2017 nr 3 s. 44-57, ISSN 2450-9442.

32. PIECZORA E., TOKARCZYK J.: Rozwój transportu podziemnego wykorzystującego kolejki podwieszone. Min. - Inf. Autom. Electr. Eng. 2017 nr 4 s.107-117, ISSN 2449-6421.

33. POLNIK B.: Bezpieczeństwo stosowania ogniw litowych w maszynach i urządzeniach górniczych, pracujących w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem. Napędy Sterow. 2017 nr 1 s. 58-65, ISSN 1507-7764.

34. POLNIK B., KURPIEL W., JUSZCZYK Z.: Autonomiczny system monitorowania parametrów pracy baterii ogniw ołowiowych. Masz. Gór. 2017 nr 3 s. 58-64, ISSN 2450-9442.

35. PROSTAŃSKI D.: Empirical models of zones protecting against coal dust explosion. Arch. Gór. 2017 nr 3 s. 611-619, ISSN 0860-7001.

36. ROGALA-ROJEK J., JENDRYSIK S., JURA M., JASIULEK D.: Smart system for electric grid management in coal mines. Stud. Informat. 2017 nr 3 s. 101-114, ISSN 1642-0489.

37. RYNDAK P., MICHALSKI W., KOWAL L., TUREWICZ K.: Mobilna platforma kontenerowa - innowacyjne rozwiązanie transportu pionowego. Inż. Gór. 2017 nr 3-4 s. 52-55, ISSN 2353-5490.

38. SIEGMUND M., JONAK J.: Analiza wyników badań wstępnych oraz określenie kierunku dalszych prac badawczych technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą mechanicznego odspojenia. Cuprum 2017 nr 1 s. 57-71, ISSN 0137-2815.

39. SZEWERDA K., ŚWIDER J., HERBUŚ K.: Wpływ regulacji wybranych parametrów przenośnika zgrzebłowego na stan jego pracy. Masz. Gór. 2017 nr 4 s. 30-40, ISSN 2450-9442.

40. SZYGUŁA M., STĘPOR J., MOSTEK W., LEBDA-WYBORNY Z., KAZUBIŃSKI D.: Dostosowanie sekcji obudowy zmechanizowanej HYDROMEL-16/35-POz do zmieniających się warunków eksploatacji. Masz. Gór. 2017 nr 1 s. 31-44, ISSN 2450-9442.

41. WIECZOREK A., ROZMUS M.: Możliwości i potrzeby w zakresie wykorzystania systemu klasy CMMS w szpitalu. Syst. Wspomag. Inż. Prod., Probl. Zarz. Śr. 2017 nr 1 s. 34-44, ISSN 2391-9361.

42. WOSZCZYŃSKI M.: Model inteligentnego systemu monitoringu i diagnostyki paneli fotowoltaicznych. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2017 nr 114 s. 33-37, ISSN 0239-3646.

43. ZAJĄC R.: Audit wewnętrzny w doskonaleniu systemu zarządzania - wyniki badań ankietowych. Probl. Jakości 2017 nr 6 s. 32-37, ISSN 0137-8651.

44. ZAJĄC R.: Podejście oparte na ryzyku w świetle wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Masz. Gór. 2017 nr 3 s. 75-86, ISSN 2450-9442.


Artykuły w czasopismach zagranicznych

1. TALAREK M., KACPRZYK R.: Direct ignition tests of brush discharges for explosive methane-air and propane-air gas mixtures. J. Electrost. 2017 nr 88 s. 165-170, ISSN 0304-3886.

 

Monografie

1. KŁECZEK Z.: Tąpania w kopalniach węgla kamiennego oraz w kopalniach rud miedzi w Polsce. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 19, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2017 s. 1-112; 6,20 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-04-7.

2. KONSEK R., MĘŻYK A.: Metodyka doboru punktu pracy silnika w napędzie hybrydowym z wykorzystaniem modeli symulacyjnych. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 50, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2017 s. 1-107; 6,40 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-06-1.

3. LUTYŃSKI A.: Zwalczanie zagrożeń wywoływanych przez metan, pył i hałas w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń węgla kamiennego. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 18, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2017 s. 1-126; 7,00 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-03-0.

4. PROSTAŃSKI D.: Zraszanie powietrzno-wodne jako metoda ograniczenia zagrożenia zapłonem metanu i wybuchem pyłu węglowego oraz redukcji zapylenia powietrza. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 51, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2017 s. 1-193; 9,92 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-07-8.

5. TOKARCZYK J.: Metodyka identyfikacji wybranych zagrożeń mechanicznych w pomocniczym transporcie podziemnych zakładów górniczych. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 52, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2017 s. 1-148; 7,48 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-08-5.

 

Rozdziały w monografiach

1. BAŁAGA D., SIEGMUND M., KALITA M.: Powietrzno-wodny system redukcji zapylenia na instalacji podawania węgla w Elektrowni "Łagisza". Problemy eksploatacji i zarządzania w górnictwie. Monografia, redakcja naukowa: dr hab. inż. Krzysztof Kotwica, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2017 s. 27-36; 0,83 ark. wyd., ISBN 978-83-930353-7-3.

2. BARON R.: Identyfikacja poziomu dźwięku na wybranych stanowiskach pracy w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla. KOMEKO 2017, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2017 s. 126-139; 0,75 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-02-3.

3. CIERPISZ S., KOWOL D.: Metody stabilizacji nadawy w procesie wzbogacania węgla w osadzarce. KOMEKO 2017, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2017 s. 96-114; 1,17 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-02-3.

4. LUTYŃSKI A., LUTYŃSKI M.: Wykorzystanie odpadów węglowych w technologiach zgazowania. KOMEKO 2017, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2017 s. 140-156; 1,13 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-02-3.

5. LUTYŃSKI A., PROSTAŃSKI D.: Zwalczanie zagrożenia wywoływanego pyłem w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń węgla kamiennego. Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie. Monografia, redakcja naukowa: dr hab. inż. Krzysztof Kotwica, t. 1, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny, Kraków 2017 s. 91-103; 1,5 ark. wyd., ISBN 978-83-944406-9-5.

6. PIECZORA E., SUFFNER H.: Czy nadchodzi kres stosowania kolejek podwieszonych z napędem spalinowym w górnictwie? Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie. Monografia, redakcja naukowa: dr hab. inż. Krzysztof Kotwica, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2017 s. 241-252; 1,00 ark. wyd., ISBN 978-83-930353-3-5.

7. RYNDAK P., MICHALSKI W., KOWAL L., TUREWICZ K.: Mobilna platforma kontenerowa - innowacyjne rozwiązanie transportu pionowego. KOMTECH 2017, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2017 s. 23-29; 0,50 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-05-4.

 

Referaty w materiałach konferencyjnych

 

1. BAŁAGA D., KALITA M., SIEGMUND M., URBANEK A., WALOSZCZYK A.: Automatyczny system gaszenia mgłowego napędów przenośników taśmowych. Materiały na konferencję: Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie, XIX Konferencja, Szczyrk-Biła, 4-5 kwietnia 2017 s. 1-11.

2. BARTNICKA J., PIEDRABUENA A., PORTILLA R., MOYANO-CUEVAS J.L., PAGADOR J.B., SANCHEZ-MARGALLO F.M., AUGAT P., MICHALAK D., TOKARCZYK J.: Train4OrthoMIS online course as a manner of improving ergonomics in orthopaedic surgery. Materiały na konferencję: AHFE 2017, International Conferences on Human Factors and Ergonomics in Healthcare and Medical Devices, Los Angeles, USA, 17-21 July 2017 s.10 nienumerowanych, ISBN 978-331960482-4.

3. JENDRYSIK S., WOSZCZYŃSKI M., JASIULEK D.: Sterowanie procesem wzbogacania węgla w węzłach osadzarkowych. Materiały na konferencję: IV Polski Kongres Górniczy, Kraków, 20-22.11.2017 s.531-537.

4. KOWOL D., MATUSIAK P.: Wpływ wybranych parametrów na skuteczność procesu wzbogacania w osadzarkach wodnych pulsacyjnych. Materiały na konferencję: IV Polski Kongres Górniczy, Kraków, 20-22.11.2017 s. 620-629.

5. KURPIEL W.: Trwałość i bezpieczeństwo pracy baterii ogniw litowych z aktywnym systemem balansowania w układach zasilania maszyn górniczych pracujących w atmosferze wybuchowej. Materiały na konferencję: SEMAG 2017, XXIII Sympozjum Naukowo-Techniczne, Automatyka i elektroenergetyka w przemyśle wydobywczym, Mysłakowice k. Jeleniej Góry, 29-31 maja 2017 s. 6-22, ISBN 978-83-947677-0-9.

6. MATUSIAK P., KOWOL D.: Wdrożenia urządzeń typu KOMAG do odzysku surowców z odpadów pogórniczych. Materiały na konferencję: IV Polski Kongres Górniczy, Kraków, 20-22.11.2017 s. 986-995.


Referaty w materiałach konferencyjnych uwzględnionych w Web of Science

1. NIEDWOROK A., ORZECH Ł.: Determination of efficiency and thermal properties of drive equipped with induction motor and drive equipped with synchronous reluctance motor. Materiały na konferencję: The 19th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE '17 ECCE Europe, Warsaw, Poland, 11-14 September 2017 s. 1-9, ISBN 9789075815269.

2. POLNIK B., KURPIEL W., JUSZCZYK Z.: Autonomous system for monitoring lead-acid battery parameters dedicate to use in the mine battery locomotive. (ECS Transactions, 2017 nr 1). Materiały na konferencję: ABAF 2017, 18th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells, Brno, 10-13 September 2017 s. 233-239, ISSN 1938-5862.

 

 

Zobacz więcej nt. artykułów: informacja naukowo-techniczna