Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG w roku 2013

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Publikacje pracowników KOMAG w roku 2013

Artykuły w czasopismach polskich

 

 1. ADAMOWICZ J., RYSZKA L., PROSTAŃSKI D.: VIRGA - system ograniczający zapylenie powietrza na drogach odstawy urobku w KWK "Brzeszcze". Powd. Bulk 2013 nr 5 s. 22-25, ISSN 1899-2021.

 2. BARTOSZEK S., JAGODA J., ROGALA-ROJEK J., JURA J., LATOS M.: Zmodernizowany system monitoringu konstrukcji obiektów wielkopowierzchniowych. Masz. Gór. 2013 nr 1 s. 38-43, ISSN 0209-3693.

 3. BUDZYŃSKI Z.: Innowacyjne rozwiązania elektrycznych układów napędowych maszyn górniczych. Masz. Gór. 2013 nr 2 s. 77-86, ISSN 0209-3693.

 4. CEBULA D., KALITA M.: Pomosty robocze samojezdnych maszyn górniczych jako element zwiększający bezpieczeństwo pracy podczas wykonywania obudowy wyrobiska chodnikowego. Prz. Gór. 2013 nr 1 s. 17-22, ISSN 0033-216X.

 5. CEBULA D., KALITA M.: Koncepcja wymiennego osprzętu do wiercenia dla ładowarki bocznie wysypującej. Mech. Autom. Gór. 2013 nr 1 s. 28-33, ISSN 0208-7448.

 6. CEBULA D., KALITA M.: Próby doświadczalne kompozytowego silnika pneumatycznego. Masz. Gór. 2013 nr 3 s. 46-52, ISSN 0209-3693.

 7. CHLEBEK D., GERLICH J.: Analiza wyników oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej w wybranych kopalniach. Masz. Gór. 2013 nr 1 s. 22-26, ISSN 0209-3693.

 8. CHLEBEK D., GERLICH J.: Wpływ nowelizacji przepisów na proces oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej. Masz. Gór. 2013 nr 3 s. 26-33, ISSN 0209-3693.

 9. CZAPLICKI J.M., SZWEDA S., SZYGUŁA M.: Badania pilotujące niezawodności sekcji obudowy zmechanizowanej. Prz. Gór. 2013 nr 7 s. 46-51, ISSN 0033-216X.

 10. CZERNIAK D.: Góry Codru-Moma. Płaj 2013 nr 46 s. 5-100, ISSN 1230-5898.

 11. CZERNIAK D.: Zapomniane szlaki Czárána w Górach Bihorskich. Płaj 2013 nr 46 s. 101-122,  ISSN 1230-5898.

 12. CZUBASZEK J., SZWEDA S.: Występowanie dynamicznych zmian ciśnienia w układzie hydraulicznym sekcji obudowy zmechanizowanej. Hydraul. Pneum. 2013 nr 2 s. 9-12, ISSN 1505-3954.

 13. DOBRZANIECKI P., MĘŻYK A.: Modelowanie charakterystyk trakcyjnych napędów na przykładzie wybranej struktury układu napędowego maszyny roboczej. Masz. Gór. 2013 nr 1 s. 3-10, ISSN 0209-3693.

 14. DRWIĘGA A., SUCHOŃ J.: Rozwój przenośników zgrzebłowych i strugów węglowych w Polsce. Masz. Gór. 2013 nr 2 s. 55-60, ISSN 0209-3693.

 15. DUDEK M.: Use of CAD systems in testing collision of underground transportation means. Arch. Gór. 2013 nr 2 s. 411-432, ISSN 0860-7001.

 16. FIGIEL A.: Przyszłościowe wymagania dotyczące projektowania urządzeń budowy przeciwwybuchowej. Mech. Autom. Gór. 2013 nr 5 s. 17-21, ISSN 0208-7448.

 17. GRUSZECKI W., MAJEWSKI M.: Układ sterująco-zabezpieczający do maszyn z napędem spalinowym eksploatowanych w podziemnych zakładach górniczych. Napędy Sterow. 2013 nr 1 s. 92-95, ISSN 1507-7764.

 18. JAGODA J., JASIULEK D., STANKIEWICZ K.: Możliwości zastosowania czujników samozasilających się przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń. Possibilities to apply self-powered sensors in underground mines. Vozmozhnosti ispol'zovanija samozapityvajushhikhsja datchikov, prednaznachennykh dlja raboty v podzemnykh vyrabotkakh shakht. Mech. Autom. Gór. 2013 nr 8 s. 73-80, 145-152, 221-228, ISSN 0208-7448.

 19. JANAS S.: Stanowisko badawcze oraz metoda wyznaczania siły zrywającej połączenie cierne. Masz. Gór. 2013 nr 3 s. 8-13, ISSN 0209-3693.

 20. JASIULEK D., ŚWIDER J.: Mechatronic systems in mining roadheaders - examples of solutions.  Pomiary Autom. Rob. 2013 nr 1 s. 121-127, ISSN 1427-9126

 21. JASZCZYK Ł.: Kształtowanie kompetencji pracowników zakładów górniczych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Mechanik 2013 nr 7 s. 263-274, ISSN 0025-6552.

 22. JEDZINIAK M.: Małogabarytowe urządzenie odpylające. Masz. Gór. 2013 nr 4 s. 34-38, ISSN 0209-3693.

 23. JURA J., JAGODA J., BARTOSZEK S.: System diagnostyczny ładowarki bocznie wysypującej bazujący na iskrobezpiecznej magistrali CAN. Szybkobież. Pojazdy Gąsien., Biul. Nauk.-Techn. 2013 nr 1 s. 47-55, ISSN 0860-8369.

 24. KACZMARCZYK J., FIGIEL A., MAŁECKI J.: Ocena zgodności wyrobów. Masz. Gór. 2013 nr 2 s. 99-105, ISSN 0209-3693.

 25. KACZMARCZYK K., TUREWICZ A.: Obciążenie cieplne układu wylotowego górniczych napędów spalinowych w aspekcie zastosowania reaktora katalitycznego. Masz. Gór. 2013 nr 3 s. 41-45, ISSN 0209-3693.

 26. KACZMARCZYK K.: Ekologiczne aspekty eksploatacji górniczego napędu spalinowego. Masz. Gór. 2013 nr 4 s. 56-62, ISSN 0209-3693.

 27. KALITA M.: Konstrukcja ochronna operatora ładowarki górniczej w świetle przepisów i badań niszczących. Masz. Gór. 2013 nr 1 s. 16-21, ISSN 0209-3693.

 28. KALITA M.: Weryfikacja wytrzymałościowa wysięgnika ładowarki górniczej. Proj. Konstr. Inż. 2013 nr 7/8 s. 16-21, ISSN 1899-699X.

 29. KALITA M.: Wciągarka łańcuchowa układaka przewodów kompleksu MIKRUS. Masz. Gór. 2013 nr 3 s. 21-25, ISSN 0209-3693.

 30. KONSEK R., KACZMARCZYK K., BUDZYŃSKI Z., POLNIK B.: Podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1. Napędy Sterow. 2013 nr 7-8 s. 112-115, ISSN 1507-7764.

 31. KONSEK R.: Rozwój pojazdów użytkowych i maszyn roboczych o napędzie hybrydowym. Masz. Gór. 2013 nr 3 s. 53-59, ISSN 0209-3693.

 32. KONSEK R., SZEWERDA K., TOKARCZYK J., KACZMARCZYK K.: Badania symulacyjne napędu dwusilnikowego podwieszonego ciągnika PCA-1. Masz. Gór. 2013 nr 4 s. 27-33, ISSN 0209-3693.

 33. KOWAL L.: Nowoczesne maszyny wyciągowe i ich wyposażenie na przykładzie efektów współpracy ITG KOMAG z przemysłem. Masz. Gór. 2013 nr 2 s. 61-70, ISSN 0209-3693.

 34. KOZIEŁ A., GRYNKIEWICZ-BYLINA B., MADEJCZYK W., ORZECH Ł.: Rozwój zaplecza badawczego Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Masz. Gór. 2013 nr 2 s. 19-29, ISSN 0209-3693.

 35. KRUCZEK T., KOWAL L., TUREWICZ K., ŚCIESZKA S.F., ŻOŁNIERZ M.: Wybrane aspekty termowizyjnych pomiarów temperatury tarczy podczas eksperymentalnych badań hamulców tarczowych. Pomiary Autom. Kontr. 2013 nr 9 s. 969-972, ISSN 0032-4140.

 36. KWAŚNY K., TOMAS A., MATUSIAK P.: Modelowanie i analizy w procesie modernizacji prasy filtracyjnej PFK 570N. Model. Inż. 2013 nr 46 s. 67-70, ISSN 1896-771X.

 37. MADEJCZYK W.: Metodyka badań układu hydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej. Masz. Gór. 2013 nr 1 s. 11-15, ISSN 0209-3693.

 38. MALEC M.: Infrastruktura badawcza Instytutu KOMAG - oferta badań dla partnerów naukowych i przemysłowych. Prz. Gór. 2013 nr 3 s. 179-185, ISSN 0033-216X.

 39. MATUSIAK P., TOMAS A., KWAŚNY K.: Nowe rozwiązanie prasy filtracyjnej PFK 570N. Masz. Gór. 2013 nr 1 s. 27-33, ISSN 0209-3693.

 40. MATUSIAK P., KOWOL D.: Możliwości poprawy jakości kruszywa przez zastosowanie klasyfikatora pulsacyjnego typu KOMAG. Pr. Nauk. Inst. Gór. P.Wroc., Stud. Mater., Gór. Geol. XIX 2013 nr 136/43 s. 109-118, ISSN 0370-0798.

 41. MATUSIAK P., KOWOL D.: Maszyny do przeróbki mechanicznej konstruowane w ITG KOMAG. Masz. Gór. 2013 nr 2 s. 71-76, ISSN 0209-3693.

 42. MAZUREK K., SZWEDA S.: Modelowanie numeryczne interakcji układu mechanicznego i płynu w warunkach obciążenia dynamicznego. Zesz. Nauk. P.Opol., Mech. 2013 nr 101/348 s. 29.1-29.17, ISSN 1429-6055; ISBN 978-83-64056-00-0.

 43. MAZUREK K.: Analiza wytrzymałościowa obudowy korytarzowej ciągłej i kołowej. Prz. Gór. 2013 nr 7 s. 41-45, ISSN 0033-216X.

 44. MAZUREK K.: Modelowanie konstrukcji osłony ratowniczej indywidualnej. Masz. Gór. 2013 nr 3 s. 3-7, ISSN 0209-3693.

 45. MAZURKIEWICZ A.: Rozwój konstrukcji kombajnów ścianowych. Masz. Gór. 2013 nr 2 s. 39-44, ISSN 0209-3693.

 46. MĘŻYK A., TOMAS A.: Przekładnie magnetyczne - nowa jakość w transmisji momentu obrotowego. Prz. Mech. 2013 nr 10 s. 40-44, ISSN 0033-2259.

 47. MICHALAK D.: Upowszechnianie informacji o bezpiecznych metodach pracy. Masz. Gór. 2013 nr 1 s. 34-37, ISSN 0209-3693.

 48. MICHALAK D.: Ocena rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń górniczych w świetle kryterium ergonomicznego. Mechanik 2013 nr 7 s. 393-401, ISSN 0025-6552.

 49. MICHALAK D., LESISZ R.: Innowacyjne formy szkolenia pracowników zakładów górniczych. Mechanik 2013 nr 7 s. 403-409, ISSN 0025-6552.

 50. MRÓZ J., SKUPIEŃ K., DRWIĘGA A., BUDZYŃSKI Z., POLNIK B., CZERNIAK D., DUKALSKI P., BRYMORA L.: Gentle accumulator drive (GAD) - new directions of development for the mining industry. Prz. Elektrotech. 2013 nr 6 s. 205-209, ISSN 0033-2097.

 51. NIEŚPIAŁOWSKI K., ROJEK P., JASIULEK T.: Nowa konstrukcja przetwornika minimalnego przepływu. Hydraul. Pneum. 2013 nr 6 s. 13-16, ISSN 1505-3954.

 52. NIEŚPIAŁOWSKI K.: Zawór różnicy ciśnień filtra samoczyszczącego. Pneumatyka 2013 nr 2 s. 23-27, ISSN 1426-6644.

 53. PIECZORA E., SUFFNER H.: Rozwój lokomotyw do kopalnianych kolei podziemnych. Masz. Gór. 2013 nr 2 s. 45-54, ISSN 0209-3693.

 54. POLNIK B., KONSEK R.: Badania symulacyjne i stanowiskowe silnika PMSM podczas hamowania elektrycznego z odzyskiem energii. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2013 nr 98 s. 45-49, ISSN 0239-3646.

 55. POLNIK B., LATOS M.: Detection of worn cutting bits of longwall shearer. Pomiary Autom. Kontr. 2013 nr 9 s. 909-912, ISSN 0032-4140.

 56. PROSTAŃSKI D., JEDZINIAK M.: Rozwój systemów zwalczania zagrożeń pyłowych. Masz. Gór. 2013 nr 2 s. 87-98, ISSN 0209-3693.

 57. PROSTAŃSKI D.: Stosowanie zraszania powietrzno-wodnego dla ograniczenia zapylenia w kopalniach. J. Sust. Min. 2013 nr 2 s. 28-33, ISSN 2300-1364.

 58. RAKWIC B., WOJTYNEK R.: Zastosowanie metody ultradźwiękowej do oceny stanu złączy spawanych spągnicy sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej. Masz. Gór. 2013 nr 3 s. 14-20, ISSN 0209-3693.

 59. ROZMUS M.: Wysoka technologia w niskich pokładach. High-Tech in thin seams. Art Min. 2013 nr 8-9 s. 5-18.

 60. ROZMUS M.: Listy kontrolne wspomagające użytkowanie i utrzymanie ruchu maszyn górniczych. Masz. Gór. 2013 nr 4 s. 63-71, ISSN 0209-3693.

 61. SUCHOŃ J., SZKUDLAREK Z., ROGALA-ROJEK J.: Komputerowe wspomaganie obliczeń parametrów technologicznych górniczych przenośników zgrzebłowych. Masz. Gór. 2013 nr 3 s. 34-40, ISSN 0209-3693.

 62. SZEWERDA K., WOŁCZYK W., TOKARCZYK J., MICHALAK D.: Odtwarzanie relacji człowiek - maszyna - środowisko w wirtualnym środowisku pracy. Masz. Gór. 2013 nr 4 s. 3-9, ISSN 0209-3693.

 63. SZEWERDA K., TOKARCZYK J.: Zastosowanie wirtualnego prototypowania w ocenie algorytmu sterowania przenośnika zgrzebłowego. Masz. Gór. 2013 nr 4 s. 39-45, ISSN 0209-3693.

 64. SZYGUŁA M.: Rozwój konstrukcji sekcji obudowy zmechanizowanej w górnictwie węgla kamiennego w Polsce. Masz. Gór. 2013 nr 2 s. 30-38, ISSN 0209-3693.

 65. ŚLEDZIŃSKI W.: Klaster Maszyn Górniczych. Masz. Gór. 2013 nr 1 s. 50-55, ISSN 0209-3693.

 66. ŚWIDER J., WOSZCZYŃSKI M., STANKIEWICZ K.: Integracja i zarządzanie działaniem źródeł i odbiorników prądu w pojazdach z układami rekuperacji energii cieplnej. Masz. Gór. 2013 nr 4 s. 10-19, ISSN 0209-3693.

 67. WINKLER T.: Przyczynek do historii rozwoju metod i narzędzi komputerowego wspomagania projektowania w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG. Masz. Gór. 2013 nr 2 s. 7-18, ISSN 0209-3693.

 68. WOŁCZYK W., JASZCZYK Ł., MICHALAK D.: System Wspomagania Służb BHP. Mechanik 2013 nr 7 s. 839-845, ISSN 0025-6552.

 69. ZAJĄC R., WIERZBICKA D., SZYGUŁA M.: Wymagania bezpieczeństwa dla stojaków hydraulicznych centralnie zasilanych według projektu normy PN-G-15536. Masz. Gór. 2013 nr 1 s. 44-49, ISSN 0209-3693.

 70. ZAJĄC R.: Działalność normalizacyjna ITG KOMAG w aspekcie definiowania wymagań bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. Prz. Gór. 2013 nr 3 s. 167-172, ISSN 0033-216X.

 71. ZAJĄC R., WIERZBICKA D.: Zarządzanie ryzykiem w jednostce notyfikowanej w aspekcie zachowania jej bezstronności i poufności. Zarz. Jakością 2013 nr 1 s. 78-86, ISSN 1734-3534.

 72. ZAJĄC R.: Działalność wydawnicza ITG KOMAG na tle trzydziestolecia istnienia kwartalnika Maszyny Górnicze. Masz. Gór. 2013 nr 2 s. 3-6, ISSN 0209-3693.

 73. ZAJĄC R.: System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Mech. Autom. Górn. 2013 nr 11 s. 5-9, ISSN 0208-7448.

 

 

Artykuły w czasopismach zagranicznych

 

 1. GAWLIK-JĘDRYSIAK M.: Determination of phthalate esters content in plastic articles: comparison of extraction methods. J. Anal. Chem. 2013 nr 11 s. 959-960, ISSN 1061-9348.

 2. TOKARCZYK J., WINKLER T.: Numerical simulation of dynamic impact of loads, transported by suspended monorails, on yielding arch supports. Coal Int. 2013 nr 5 s. 47-51, ISSN 1357-6941.

 

 

Monografie

 

 1. GRYNKIEWICZ-BYLINA B.: Identyfikacja i ocena wybranych zagrożeń występujących w środowisku życia dzieci. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 40, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 1-188; 13,75 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-74-3.

 2. JASZCZYK Ł.: Narzędzia informatyczne wspomagające kształtowanie kompetencji pracowników transportu podziemnego w zakładach górniczych. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 41, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 1-147; 9,61 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-79-8.

 

 

Rozdziały w monografiach polskich

 

 1. BAŁAGA D.: Badania stanowiskowe wpływu parametrów strugi zraszającej oraz warunków przewietrzania na redukcję zapylenia. KOMTECH 2013, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 201-210; 0,57 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-78-1.

 2. BAŁAGA D., SIEGMUND M.: Urządzenia zraszające od redukcji zapylenia w wyrobiskach chodnikowych z zastosowaniem mgły wodnej. Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2013 s. 97-106; 0,60 ark. wyd., ISBN 978-83-930353-1-1 .

 3. BARTOSZEK S., JAGODA J., JASIULEK D., JURA J., LATOS M., STANKIEWICZ K.: System wibrodiagnostyczny maszyn górniczych. KOMTECH 2013, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 347-363; 1,08 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-78-1.

 4. CEBULA D., KALITA M.: Innowacyjne rozwiązania ITG KOMAG w zakresie górniczych urządzeń dźwignicowych. KOMTECH 2013, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 257-266; 0,62 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-78-1.

 5. CHLEBEK D., GERLICH J.: Proces i wyniki oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie nowelizacji przepisów. KOMTECH 2013, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 27-40; 0,99 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-78-1.

 6. CZUBASZEK J., SZWEDA S.: Parametry modalne zaworu zwrotnego sterowanego stosowanego w układzie hydraulicznym sekcji obudowy zmechanizowanej. CYLINDER 2013, Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 209-218; 0,52 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-72-9.

 7. DĄBEK P., KALITA M.: Nowe rozwiązania pneumatycznych i hydraulicznych wciągników łańcuchowych. Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2013 s. 242-250; 0,50 ark. wyd., ISBN 978-83-930353-1-1.

 8. DRWIĘGA A., SZEWERDA K., TYTKO S.: Zagadnienia regulacji obciążeń napędów w wysoko wydajnym przenośniku zgrzebłowym kompleksu ścianowego. Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2013 s. 375-384; 0,50 ark. wyd., ISBN 978-83-930353-1-1.

 9. DUDEK M.: Analiza stateczności kombajnu ścianowego KSW-800NE. KOMTECH 2013, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 101-117; 0,99 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-78-1.

 10. JASZCZYK Ł., MICHALAK D., ROZMUS M.: Rozwiązania mobilne wspomagające utrzymanie ruchu kombajnów ścianowych. KOMTECH 2013, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 85-100; 1,01 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-78-1.

 11. JENDRYSIK S., WOSZCZYŃSKI M., STANKIEWICZ K., GAWLIŃSKI A.: Układ sterowania węzłem osadzarkowym. KOMEKO 2013, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 179-187; 0,53 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-71-2.

 12. JURA J., BARTOSZEK S., JAGODA J., JASIULEK D., STANKIEWICZ K., KRZAK Ł.: System sterowania rozproszonego KOGASTER. KOMTECH 2013, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 309-323; 0,93 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-78-1.

 13. KALITA M., RAWICKI N., KULAWIK L., MAINKA B.: Próby ruchowe małogabarytowego wozu wiertniczego MWW-1z. KOMTECH 2013, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 127-139; 0,73 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-78-1.

 14. KLICH A.: Historia Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych 1923-2013 - rys historyczny, sylwetki pracowników, wydarzenia. 90 lat Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Kraków 2013 s. 9-28; 0,50 ark. wyd., ISBN 978-83-930353-2-8.

 15. KONSEK R., SZEWERDA K., TOKARCZYK J., KACZMARCZYK K.: Badania symulacyjne podwieszonego ciągnika PCA-1 z nierównomiernym stopniem zużycia okładzin kół ciernych. KOMTECH 2013, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 225-236; 0,84 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-78-1.

 16. KOWAL L., TUREWICZ K.: Analiza numeryczna zjawisk cieplnych zachodzących w hamulcu maszyny wyciągowej na wybranym przykładzie obliczeniowym. Transport Szybowy 2013, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 45-60; 1,0 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-73-6.

 17. KOWOL D., ŁAGÓDKA M., MATUSIAK P.: Wpływ uziarnienia oraz składu grawimetrycznego klas ziarnowych na wyniki procesu osadzarkowego wzbogacania nadaw węglowych. KOMEKO 2013, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 199-212; 0,84 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-71-2.

 18. KUDELA J., KRELA J., ZAMARLIK B., PAWLICKI D., DEJA P., SUFFNER H.: Doświadczenia z wdrażania lokomotywy Ld-31EM w KWK "Piast". KOMTECH 2013, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 249-256; 0,47 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-78-1.

 19. KWAŚNY K., MATUSIAK P., TOMAS A., BAL M., CHYŁA P.: Wybrane problemy eksploatacyjne przesiewaczy o falującej powierzchni roboczej sita typu "flip-flow". KOMEKO 2013, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 213-223; 0,65 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-71-2.

 20. KWAŚNY K., TOMAS A., MATUSIAK P.: Modelowanie oraz analizy mechaniczne i wytrzymałościowe w procesie projektowania prasy filtracyjnej PFK 570N. KOMEKO 2013, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 225-234; 0,64 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-71-2.

 21. LENARTOWICZ M., PYC A., KOWOL D.: Wpływ kształtu wirnika na przebieg procesu flotacji w zależności od prędkości obrotowej wirnika i natężenia dopływu powietrza. KOMEKO 2013, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 257-266; 0,58 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-71-2.

 22. MADEJ M., RADOWSKI R., KOWAL L., TUREWICZ K., HELMRICH P.: Nowa maszyna wyciągowa B-1500/ EX/AC-2m/s przeznaczona do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Transport Szybowy 2013, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 201-214; 0,70 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-73-6.

 23. MALEC M., PIECZORA E., KLICH A.: Wieloletnia współpraca Instytutu KOMAG z Katedrą Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. 90 lat Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Kraków 2013 s. 73-81; 0,50 ark. wyd., ISBN 978-83-930353-2-8.

 24. MATUSIAK P., ŁAGÓDKA M., KOWOL D.: Badania parametrów procesu odprowadzania produktów ciężkich w osadzarce pulsacyjnej. KOMEKO 2013, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 167-177; 0,67 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-71-2.

 25. NIEŚPIAŁOWSKI K., ROJEK P., JASIULEK T.: Przetwornik minimalnego przepływu. CYLINDER 2013, Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 365-374; 0,66 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-72-9.

 26. NOWAKOWSKI H., MADEJCZYK W.: Doświadczenia w eksploatacji stojaków sekcji obudowy zmechanizowanej zabezpieczonych powłokami ochronnymi DURACHROM. KOMTECH 2013, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 155-164; 0,57 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-78-1.

 27. OKARMUS P., KOWOL D., MATUSIAK P., ŁAGÓDKA M., ZIOMBER S.: Zwiększenie skuteczności wzbogacania węgli koksowych poprzez modernizacje węzłów osadzarkowego wzbogacania. KOMEKO 2013, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 159-166; 0,47 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-71-2.

 28. ORZECH Ł.: Akustyczna metoda badania pojedynczych wyładowań elektrostatycznych. Postępy akustyki, redakcja: Lucyna Leniowska, Adam Brański, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2013 s. 206-216; 1,0 ark. wyd., ISBN 83-914391-1-9.

 29. POLNIK B., BUDZYŃSKI Z., LATOS M.: Innowacyjne rozwiązanie diagnostyki wybranych zespołów kombajnu ścianowego z zastosowaniem termowizji. KOMTECH 2013, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 365-376; 0,71 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-78-1.

 30. PROSTAŃSKI D.: Powietrzno-wodne urządzenia zraszające zmniejszające zapylenie w ścianach węglowych. KOMTECH 2013, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 189-199; 0,71 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-78-1.

 31. PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D., SIEGMUND M.: Badania cech użytkowych instalacji zraszania powietrzno-wodnego kombajnu KSW-800NE. KOMTECH 2013, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 211-224; 0,78 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-78-1.

 32. PROSTAŃSKI D.: Wykorzystanie powietrzno-wodnych urządzeń zraszających do redukcji pyłu w powietrzu kopalnianym. Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2013 s. 83-96; 0,75 ark. wyd., ISBN 978-83-930353-1-1.

 33. PROSTAŃSKI D.: Powietrzno-wodne instalacje zraszające sposobem poprawy jakości powietrza w kopalniach. Prewencja zagrożeń naturalnych. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kabiesza, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2013 s. 368-374; 0,50 ark. wyd., ISBN 978-83-61126-71-3.

 34. RAKWIC B.: Ocena odpadów górnictwa węgla kamiennego w świetle wymagań formalno-prawnych dotyczących zawartości i wymywalności metali ciężkich. KOMEKO 2013, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 73-87; 0,93 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-71-2.

 35. ROJEK P., NIEŚPIAŁOWSKI K., RAWICKI N.: Proporcjonalny zawór redukcyjny - badania. CYLINDER 2013, Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 375-385; 0,72 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-72-9.

 36. RYNDAK P., DŁUGAJ J., MIŁEK R., KOWAL L., TUREWICZ K., HELMRICH P., WOJCIECHOWSKI D.: Kompleksowa modernizacja górniczego wyciągu szybowego szybu Kinga Kopalni Soli Wieliczka SA. Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie. Monografia, redakcja naukowa: Andrzej Tytko, Marian Wójcik, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny 2013 s. 62-73; 1,14 ark. wyd., ISBN 978-83-929335-9-5.

 37. STĘPOR J., SZYGUŁA M., MAZUREK K.: Metodyka opracowania opinii rzeczoznawcy - współpraca różnych typów sekcji obudowy zmechanizowanej w jednej ścianie w aspekcie identyfikacji problemów i ich rozwiązywania. KOMTECH 2013, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 41-52; 0,79 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-78-1.

 38. SUCHOŃ J., SZKUDLAREK Z., ROGALA-ROJEK J.: Komputerowe obliczenia górniczych przenośników zgrzebłowych. KOMTECH 2013, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 289-307; 1,18 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-78-1.

 39. SUCHOŃ J.: Moc napędów w górniczych przenośnikach zgrzebłowych. Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2013 s. 301-309; 0,50 ark. wyd., ISBN 978-83-930353-1-1.

 40. TOKARCZYK J., DUDEK M., TUREWICZ A.: System wspomagania projektowania transportu kopalnianego Safe Trans Design. KOMTECH 2013, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 277-287; 0,64 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-78-1.

 41. TOMAS A., MATUSIAK P., KWAŚNY K.: Zmodernizowana prasa filtracyjna PFK 570N. KOMEKO 2013, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 235-244; 0,59 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-71-2.

 42. WINKLER T., ROZMUS M.: Prace rozwojowe nad kombajnem ścianowym do urabiania pokładów niskich prowadzone w ramach IniTech. KOMTECH 2013, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 53-69; 1,08 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-78-1.

 43. WOŁCZYK W., JASZCZYK Ł., MICHALAK D.: Oparte na wiedzy metody i narzędzia wspomagające analizy powypadkowe - pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych. KOMTECH 2013, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2013 s. 19-26; 0,45 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-78-1.

 44. WOŁCZYK W., JASZCZYK Ł., MICHALAK D., MAŁOCHA R.: Narzędzia wspomagające analizy powypadkowe. Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Monografia pod redakcją Krzysztofa Krauze, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny 2013 s. 23-31; 0,64 ark. wyd., ISBN 978-83-936657-0-9.

 

 

Rozdziały w monografiach zagranicznych

 

 1. MICHALAK D., ROZMUS M., WINKLER T.: Shaping of working conditions using ICT technology. Handbook of Loss Prevention Engineering, vol. 1, Edited by Joel M. Haight, Viley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2013 s. 423-443; 1,30 ark. wyd., ISBN 978-3-527-32995-3.

 2. TOKARCZYK J.: Verification of virtual prototypes of mining machines for technical criterion. IAENG Transactions on Engineering Technologies. Special Edition of the World Congress on Engineering and Computer Science 2011, Editors: Haeng Kon Kim, Sio-Iong Ao, Burghard B. Rieger, Lecture Notes in Electrical Engineering 170, Springer, Dordrecht 2013 s. 359-373; 0,98 ark. wyd., ISBN 978-94-007-4785-2.

 3. TOKARCZYK J., DUDEK M., GICALA B.: Safety-oriented virtual prototyping of mining mechanical systems. Handbook of Loss Prevention Engineering, vol. 1, Edited by Joel M. Haight, Viley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2013 s. 445-462; 1,40 ark. wyd., ISBN 978-3-527-32995-3.

 4. WINKLER T., TOKARCZYK J., MICHALAK D.: Virtual working environment. Handbook of Loss Prevention Engineering, vol. 1, Edited by Joel M. Haight, Viley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2013 s. 393-421; 1,80 ark. wyd., ISBN 978-3-527-32995-3.

 

 

Referaty w materiałach konferencyjnych polskich

 

 1. JAGODA J., JASIULEK D., STANKIEWICZ K.: Możliwości zastosowania czujników samozasilających się przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Materiały na konferencję: EMTECH 2013 "Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym. Innowacyjność i bezpieczeństwo", Zakopane, 20-22 maja 2013 s. 135-146, ISBN 978-83-63674-03-8.

 2. JANAS S.: Określenie współczynnika tarcia pomiędzy czopem a piastą na podstawie pomiaru siły zrywającej. Materiały na konferencję: TEMAG 2013, XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych", Gliwice - Ustroń, 23-25 października 2013 s. 87-94, ISBN 978-83-60837-69-6.

 3. JASZCZYK Ł.: Kształtowanie kompetencji pracowników zakładów górniczych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Materiały na konferencję: XVII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, t.1, Szczyrk, 13-17 maja 2013 s. 263-274, ISBN 978-83-62954-75-9; ISBN 978-83-62954-76-6.

 4. JEDZINIAK M.: Perspektywy regulacji wydajności i spiętrzenia wentylatorów lutniowych w aspekcie efektywnego przewietrzania wyrobisk korytarzowych. Warsztaty Techniczne 2013, Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i ekonomiki pracy wentylatorów głównych i lutniowych oraz stosowanie rurociągów z tworzyw sztucznych w podziemnych zakładach górniczych, Wisła, 21-23 marca 2013 s. 43-50, ISBN 978-83-88697-67-5.

 5. JENDRYSIK S., WOSZCZYŃSKI M., STANKIEWICZ K., MATUSIAK P., KOWOL D., GAWLIŃSKI A.: Układ sterowania węzłem osadzarkowym. PRZERÓBKA 2013, Konferencja naukowo-szkoleniowa, Nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych przeróbki węgla, Zakopane, 21-22 maja 2013 s. 87-94, ISBN 978-83-63674-04-5.

 6. KONSEK R., POLNIK B.: Monitoring stanu pracy maszyny górniczej z wykorzystaniem termografii. Materiały na konferencję: EMTECH 2013 "Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym. Innowacyjność i bezpieczeństwo", Zakopane, 20-22 maja 2013 s. 351-358, ISBN 978-83-63674-03-8.

 7. KRUCZEK T., KOWAL L., TUREWICZ K., ŚCIESZKA S., ŻOŁNIERZ M.: Wybrane aspekty termowizyjnych pomiarów temperatury tarczy podczas eksperymentalnych badań hamulców tarczowych. Materiały na konferencję: Systemy - 2013, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Termografia i Termometria w Podczerwieni, Metrologiczne Aspekty Miernictwa i Testowania, Lwów, 23-27 września 2013 s. 96-97, ISBN 978-617-607-482-3.

 8. MĘŻYK A., TOMAS A.: Przekładnie magnetyczne - nowa jakość w transmisji momentu obrotowego. Materiały na konferencję: Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, XXVI Konferencja Naukowa, Zakopane, 27-31.01. 2013 s. 1-10, ISBN 978-83-932590-4-5.

 9. MICHALAK D., JASZCZYK Ł., MAŁOCHA R.: Innowacyjne formy szkolenia pracowników zakładów górniczych. Materiały na konferencję: XXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Kraków, 18-22 lutego 2013 s. 1-8.

 10. MICHALAK D.: Ocena rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń górniczych w świetle kryterium ergonomicznego. Materiały na konferencję: XVII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, t.1, Szczyrk, 13-17 maja 2013 s. 393-401, ISBN 978-83-62954-75-9; ISBN 978-83-62954-76-6.

 11. MICHALAK D., LESISZ R.: Innowacyjne formy szkolenia pracowników zakładów górniczych. Materiały na konferencję: XVII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, t.1, Szczyrk, 13-17 maja 2013 s. 403-409, ISBN 978-83-62954-75-9; ISBN 978-83-62954-76-6.

 12. MRÓZ J., KRAKOWCZYK B., DRWIĘGA A.: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracy w wyrobiskach transportowych dzięki napędom elektrycznym z ogniwami akumulatorowymi nowej generacji. Materiały na konferencję: Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie, Jaworze, 9-10 kwietnia 2013 s. 1-11.

 13. PIECZORA E.: Działania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy załóg górniczych. Materiały na konferencję: Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie, Jaworze, 9-10 kwietnia 2013 s. 1-18.

 14. PIECZORA E., MICHALAK D., TOKARCZYK J., SUFFNER H., BUDZYŃSKI Z.: Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania kopalnianej kolei podziemnej efektem współpracy ITG KOMAG i firmy Energo-Mechanik sp. z o.o. Materiały na konferencję: XXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Kraków, 18-22 lutego 2013 s. 1-10.

 15. POLNIK B., LATOS M.: Detekcja zużytych noży tnących kombajnu ścianowego. Materiały na konferencję: Systemy - 2013, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Termografia i Termometria w Podczerwieni, Metrologiczne Aspekty Miernictwa i Testowania, Lwów, 23-27 września 2013 s. 86-87, ISBN 978-617-607-482-3.

 16. PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D., SIEGMUND M., URBANEK A.: Ograniczenie zapylenia w kopalniach z wykorzystaniem powietrzno-wodnych urządzeń zraszających Bryza. Materiały na konferencję: XXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Kraków, 18-22 lutego 2013 s. 1-12.

 17. ROGALA-ROJEK J., JASIULEK D., MIKUŁA S., WARZECHA M.: Efektywne zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa z wykorzystaniem wielozadaniowych terminali mobilnych i systemu iRIS. Materiały na konferencję: XXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Kraków, 18-22 lutego 2013 s. 1-29.

 18. SKUPIEŃ K., MRÓZ J., DRWIĘGA A., BUDZYŃSKI Z., POLNIK B.: GAD-1 - nowe rozwiązanie górniczej kolejki podwieszonej z napędem akumulatorowym. Materiały na konferencję: XXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Kraków, 18-22 lutego 2013 s. 1-8.

 19. SKUPIEŃ K., MRÓZ J., DRWIĘGA A.: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracy w wyrobiskach transportowych na przykładzie ciągnika podwieszonego z ogniwami akumulatorowymi nowej generacji. Materiały na konferencję: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie, IX Międzynarodowa Konferencja, Ustroń, 6-8 listopada 2013 s. 1-9.

 20. TOKARCZYK J., TUREWICZ A., DUDEK M.: Safe Trans Design - system wspomagania prac inżynierskich dla podwieszonego transportu kopalnianego. Materiały na konferencję: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie, IX Międzynarodowa Konferencja, Ustroń, 6-8 listopada 2013 s. 1-8.

 21. WINKLER T., TOKARCZYK J., DUDEK M., TUREWICZ A., MYŚLIWIEC B., SZOSTAK M., HELBIN K.: Konfigurowanie kolejek podwieszonych na tle gospodarki środkami produkcji w kopalni. Materiały na konferencję: XXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Kraków, 18-22 lutego 2013 s. 1-9.

 22. WOŁCZYK W., JASZCZYK Ł., MICHALAK D.: System wspomagania służb BHP. Materiały na konferencję: XVII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, t.2, Szczyrk, 13-17 maja 2013 s. 393-399, ISBN 978-83-62954-75-9; ISBN 978-83-62954-77-3.

 

 

Referaty w materiałach konferencyjnych zagranicznych

 

 1. MALEC M.: KOMAG's innovative solutions for mining machines and equipment. Materiały na konferencję: 23rd World Mining Congress, Montreal, 11-15 August 2013 s. 13 nienumerowanych, ISBN 978-1-926872-15-5.

 2. STANKIEWICZ K., JASIULEK D., ROGALA-ROJEK J., BARTOSZEK S.: Selected, state-of-the art mechatronics systems in Polish underground mining industry. Materiały na konferencję: ISARC 2013, The 30th International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining, Montreal, 11-15 August 2013 s. 11 nienumerowanych, ISBN 978-1-926872-16-2.

 3. WINKLER T., DUDEK M., TOKARCZYK J., TUREWICZ A., ROZMUS M.: Process oriented configuration of mining suspended monorails assemblies. Materiały na konferencję: "Mineral Resources and Mine Development", RWTH Aachen, 22-23 May 2013 s. 99-107, ISBN 978-3-86797-154-6.

 4. WINKLER T., TOKARCZYK J., MICHALAK D.: Safety related engineering tasks in the lifecycle of mining machinery and equipment. Materiały na konferencję: 23rd World Mining Congress, Montreal, 11-15 August 2013 s. 9 nienumerowanych, ISBN 978-1-926872-15-5.

JASIULEK D., ŚWIDER J.: Mechatronic systems in mining roadheaders - examples of solutions. Pomiary Autom. Rob. 2013 nr 1 s. 121-127, ISSN 1427-9126