Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG w roku 2011

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Publikacje pracowników KOMAG w roku 2011

 1. BAIER A., NIEDWOROK A.: Frictional couplings of wheel with a rail in a brake control system of rail vehicles. J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2011 nr June s. 182-188.

 2. BAŁAGA D.: Stanowisko do badania skuteczności instalacji wyposażonych w dysze zraszające. TUR 2011, Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2011 s. 262-269.

 3. BARTOSZEK S., JAGODA J., JENDRYSIK S., WOSZCZYŃSKI M.: System increasing safety of use of large-surface objects. Materiały na konferencję: International Conference "Production Engineering 2011", Wrocław, 30 June - 1 July 2011. Inżynieria produkcji. Innowacje i Technologie Przyszłości. Production Engineering. Innovations & Technologies of the Future, pod redakcją Edwarda Chlebusa, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011 s. 357-360.

 4. BARTOSZEK S., JASIULEK D., JENDRYSIK S., STANKIEWICZ K.: Model autonomicznego systemu pozycjonowania maszyn w wyrobisku korytarzowym. Model. Inż. 2011 nr 42 s. 45-51.

 5. BARTOSZEK S., JENDRYSIK S., ROGALA-ROJEK J., STANKIEWICZ K., WOSZCZYŃSKI M.: Koncepcja modelu zintegrowanego systemu sterowania węzła osadzarkowego. Model. Inż. 2011 nr 42 s. 53-58.

 6. BUDZYŃSKI Z., POLNIK B.: Mechatroniczny układ sterowania i napędu akumulatorowych kolei szynowych przeznaczonych do pracy w atmosferze wybuchowej. Masz. Gór. 2011 nr 2 s. 45-51.

 7. BUDZYŃSKI Z., GĄSIOR S., NIEDWOROK A., POLNIK B.: Badania wybranych rozwiązań napędu górniczej lokomotywy akumulatorowej. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2011 nr 91 s. 9-14.

 8. BUDZYŃSKI Z.: Przenośny sygnalizator optyczno-akustyczny z własnym źródłem zasilania. Masz. Gór. 2011 nr 3 s. 89-91.

 9. BUDZYŃSKI Z., POLNIK B., GĄSIOR T.: Analiza porównawcza zastosowania napędu synchronicznego i asynchronicznego w górniczych lokomotywach akumulatorowych. Masz. Gór. 2011 nr 4 s. 31-37.

 10. CEBULA D., KALITA M., PROSTAŃSKI D., WYROBEK E.: Ładowarka górnicza ŁJK-1200 wytwarzana w oparciu o elementy powtórnie wprowadzane do obrotu. Masz. Gór. 2011 nr 1 s. 34-38.

 11. Chuchnowski W., Tokarczyk J., Stankiewicz K., Woszczyński M.: Method for modelling temperature distribution in exhaust system of diesel engine in the light of mine systems of heat recuperation. J. KONES Powertrain Transp. 2011 nr 2 s. 101-108.

 12. CHUCHNOWSKI W., TUREWICZ A.: Predykcja uszkodzeń maszyn w oparciu o modele matematyczne zmęczenia materiałów oraz wyniki monitoringu. Masz. Gór. 2011 nr 2 s. 7-11.

 13. CIERPISZ S., KOWOL D.: Wpływ zmian parametrów nadawy na efekty działania pływakowego układu sterowania odbiorem produktów osadzarki. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 33, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 1-95.

 14. CZAPLICKI A., KOWOL D., LENARTOWICZ M.: Wpływ technik wydobycia i wzbogacania węgli koksowych na ich skład ziarnowy. Karbo 2011 nr 2 s. 66-73.

 15. CZERNIAK D.: Szlakiem wulkanów w poszukiwaniu złota. Góry Metaliferi. Płaj 2011 nr 42 s. 5-90.

 16. CZUBASZEK J., MADEJCZYK W.: Badania układu sterowania sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie nagłych przyrostów ciśnienia. CYLINDER 2011, Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 155-162.

 17. DERDA T., ROJEK P.: Nowoczesne rozwiązanie wiertnicy inżyniersko-geologicznej. Masz. Gór. 2011 nr 3 s. 53-60.

 18. DERDA T., ROJEK P., RAWICKI N.: Nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjne wiertnicy geologiczno-inżynierskiej typu WIG-200. KOMTECH 2011, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 237-251.

 19. DOBRZANIECKI P.: Badania stanowiskowe górniczego napędu spalinowego. Masz. Gór. 2011 nr 4 s. 25-30.

 20. DOMAŃSKA D.: Określanie wytrzymałości na ściskanie materiału obudowy szybu w czasie jego użytkowania. Prz. Gór. 2011 nr 3-4 s. 42-47.

 21. DOMAŃSKA D.: Doświadczenia ITG KOMAG w zakresie badania i oceny stanu technicznego obudów szybowych. Transport Szybowy 2011, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 309-321.

 22. DRWIĘGA A., PIECZORA E., SUFFNER H.: Tendencje rozwoju górniczych urządzeń transportowych z napędem spalinowym. Materiały na konferencję: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2011, Kraków, 21-25 lutego 2011 s. 1097-1111.

 23. DRWIĘGA A., BUDZYŃSKI Z., CZERNIAK D., POLNIK B.: Pakiet innowacyjności w ciągniku podwieszonym GAD-1. Napędy Sterow. 2011 nr 10 s. 96-98.

 24. DRWIĘGA A., BUDZYŃSKI Z., POLNIK B., CZERNIAK D., SKUPIEŃ K.: Akumulatorowy ciągnik podwieszany GAD-1 jako alternatywa rozwiązań z napędem spalinowym. KOMTECH 2011, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 77-84.

 25. DYMAREK E., SKOŁUD B.: Wpływ selekcji informacji na lukę informacyjną w projekcie. Zesz. Nauk. P.Śl., Organ. Zarz. 2011 nr 59 s. 51-57.

 26. DZIKOWSKI A., GĄSIOR T., BUDZYŃSKI Z.: Porównanie parametrów trakcyjnych lokomotywy kopalnianej wyposażonej w różne typy napędu z silnikami prądu stałego i zmiennego. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2011 nr 90 s. 157-162.

 27. FIGIEL A.: Certyfikacja wyrobów dla górnictwa. Masz. Gór. 2011 nr 3 s. 97-101.

 28. GAMIAN A., MIESZAŁA M., LIPIŃSKI T., ZIELIŃSKA-KUŹNIARZ K., GAWLIK-JĘDRYSIAK M., DZIERZBA K., PIETKIEWICZ J., SZEJA W.: O-Aminoacylation of bacterial glycoconjugates: From native structure to vaccine design. Curr. Pharm. Biotechnol. 2011 nr 11 s. 1781-1791.

 29. GARSKI W., KARDYŚ T., OLEKSY A., MICHALCZUK P., BUCZEK A.: Nowoczesne rozwiązanie wzbudzenia silnika prądu stałego maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego. Transport Szybowy 2011, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 191-199.

 30. GAWLIK-JĘDRYSIAK M., GAMIAN A.: Sepsa - patogeneza choroby i metody leczenia. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 34, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 1-25.

 31. GAWLIŃSKI A., JENDRYSIK S., KOWOL D., ROGALA-ROJEK J., STANKIEWICZ K., WOSZCZYŃSKI M.: Doświadczenia z badań i wdrożenia systemu sterowania osadzarką pulsacyjną OS36 w KWK Budryk. KOMEKO 2011, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 137-144.

 32. GAWLIŃSKI A., JASIULEK D., JENDRYSIK S., KOWAL D., ŁAGÓDKA M., ROGALA-ROJEK J., STANKIEWICZ K., WOSZCZYŃSKI M.: System sterowania osadzarką pulsacyjną KOMAG. Masz. Gór. 2011 nr 2 s. 26-31.

 33. GICALA B.: Symulacja numeryczna rozkładu temperatury korpusu przekładni zębatej. Masz. Gór. 2011 nr 1 s. 3-11.

 34. GICALA B.: Modelowanie numeryczne przepływów wielofazowych z fazą dyspersyjną. Podstawy teoretyczne i zastosowanie. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 9, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 1-75.

 35. GICALA B., TUREWICZ A.: Metoda numerycznej mechaniki płynów w projektowaniu maszyn i urządzeń górniczych. Masz. Gór. 2011 nr 4 s. 3-9.

 36. GRYNKIEWICZ-BYLINA B.: Testing of toxic elements migration from the materials used as toy coatings. Ecol. Chem. Eng., S 2011 nr 2 s. 223-231.

 37. GRYNKIEWICZ-BYLINA B.: Badania materiałowe narzędziem kontroli jakości wyrobów przemysłowych. Masz. Gór. 2011 nr 3 s. 21-25.

 38. GRYNKIEWICZ-BYLINA B.: Procedura oceny bezpieczeństwa użytkowania zabawek. Probl. Jakości 2011 nr 12 s. 35-41.

 39. GRYNKIEWICZ-BYLINA B.: Dangerous phthalates in children's environment. Ecol. Chem. Eng., S 2011 nr 4 s. 455-463.

 40. GRYNKIEWICZ-BYLINA B.: Identification of hazards associated with use of articles intended for children. Injuries, accidents among children and youth. Selected issues. Urazy, wypadki wśród dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia, pod redakcją Renaty Domżał-Drzewickiej, Amelii Ścibior, Agnieszki Saracen, Lublin 2011 s. 59-70.

 41. GRZYŚKA W., RĄCZKA P., OLEKSY A.: Zastosowanie energooszczędnego przemiennika częstotliwości jako układu zasilania oraz zespołu elektropneumatycznego sterowania hamulca do modernizacji maszyn wyciągowych typu B-1500A. Transport Szybowy 2011, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 163-173.

 42. HUPA B., NIEŚPIAŁOWSKI K.: Ekspercki system monitoringu i diagnostyki pomp wirowych średniociśnieniowych. CYLINDER 2011, Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 229-236.

 43. HUPA B., NIEŚPIAŁOWSKI K.: Predykcyjny system monitoringu i diagnostyki pomp wirowych średniociśnieniowych. Napędy Sterow. 2011 nr 11 s. 118-120.

 44. JASIULEK D., JENDRYSIK S., KOWOL D., ŁAGÓDKA M., ROGALA-ROJEK J., WOSZCZYŃSKI M.: Automatyczny system sterowania i wizualizacji pracy osadzarki pulsacyjnej. KOMEKO 2011, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 129-135.

 45. Jasiulek D., Stankiewicz K., Świder J.: An adaptive control system of roadheader with intelligent modelling of mechanical features of mined rock. J. KONES Powertrain Transp. 2011 nr 2 s. 197-203.

 46. JASIULEK D., STANKIEWICZ K., ROGALA-ROJEK J.: Implementacja technik sztucznej inteligencji w adaptacyjnym układzie sterowania kombajnu chodnikowego. Materiały na konferencję: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2011, Kraków, 21-25 lutego 2011 s. 455-464.

 47. JASIULEK D., ROGALA-ROJEK J., STANKIEWICZ K.: Możliwości implementacji technik sztucznej inteligencji w układach sterowania kombajnów chodnikowych. Napędy Sterow. 2011 nr 7/8 s. 100-103.

 48. JASIULEK D., KOZIEŁ A., STANKIEWICZ K.: Inteligentne systemy sterowania maszyn górniczych dla kopalni przyszłości. KOMTECH 2011, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 7-16.

 49. JASIULEK D., ROGALA-ROJEK J., STANKIEWICZ K.: Możliwości zastosowania technik sztucznej inteligencji w układach sterowania i diagnostyki maszyn górniczych. KOMTECH 2011, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 45-54.

 50. JASZCZUK M., BAŁAGA D.: Metoda oceny redukcji zapylenia przy zastosowaniu dysz powietrzno-wodnych w kombajnach ścianowych. KOMTECH 2011, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 119-125.

 51. JASZCZYK Ł., MICHALAK D.: Zastosowanie Technologii Rozszerzonej Rzeczywistości w szkoleniach pracowników podziemnych zakładów górniczych. Materiały na konferencję: XV Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, t.1, Jurata, 9-13 maja 2011 s. 301-310.

 52. JASZCZYK Ł., MICHALAK D.: Zastosowanie Technologii Rozszerzonej Rzeczywistości w szkoleniach pracowników podziemnych zakładów górniczych. Mechanik 2011 nr 7 s. 301-310.

 53. JASZCZYK Ł.: Struktura programów szkoleniowych dla operatorów kolejek podwieszonych. KOMTECH 2011, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 261-272.

 54. JASZCZYK Ł., MICHALAK D., ROZMUS M., SUISKI R.: System interaktywnych instrukcji obsługi INSTO jako narzędzie wspomagające utrzymanie ruchu maszyn górniczych. KOMTECH 2011, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 273-280.

 55. JASZCZYK Ł., MICHALAK D., ROZMUS M., WINKLER T.: Methods and tools supporting maintenance of mining machines. State of the Art. Innovative Mechanization Techniques and Technologies, Monograph No. 10, Scientific editorial staff of the monograph: Magdalena Rozmus, Dariusz Michalak, KOMAG Institute of Mining Technology, Gliwice 2011 s. 8-13.

 56. JASZCZYK Ł., MICHALAK D., ROZMUS M.: Methods and tools supporting maintenance of mining machines. Implementation of IETM Concept. Innovative Mechanization Techniques and Technologies, Monograph No. 10, Scientific editorial staff of the monograph: Magdalena Rozmus, Dariusz Michalak, KOMAG Institute of Mining Technology, Gliwice 2011 s. 43-55.

 57. JEDZINIAK M., FRYDEL W.: Nowoczesny system przewietrzania i odpylania wyrobisk korytarzowych. KOMEKO 2011, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 243-255.

 58. JEDZINIAK M., FRYDEL W.: Uniwersalny system przewietrzania i odpylania wyrobisk korytarzowych. Masz. Gór. 2011 nr 3 s. 67-73.

 59. JENCZMYK D., ROGALA-ROJEK J., PIECHA A.: Komputerowe wspomaganie oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie obowiązujących przepisów. Masz. Gór. 2011 nr 4 s. 14-18.

 60. JONAK J., ROGALA-ROJEK J.: Analiza czynników mających wpływ na kształtowanie się wydajności urabiania kombajnami chodnikowymi. Masz. Gór. 2011 nr 1 s. 29-33.

 61. KACZMARCZYK K.: Napędy spalinowe w wyrobiskach górniczych zagrożonych atmosferą wybuchową. Materiały na konferencję: PTNSS CONGRESS - 2011, The Development of Combustion Engines, IV Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych, Radom, 16-17 czerwca 2011 s. 1-9.

 62. KACZMARCZYK K., BUDZYŃSKI Z.: Ciągnik akumulatorowy PCA-1 do prac transportowych w wyrobiskach korytarzowych. Masz. Gór. 2011 nr 3 s. 48-52.

 63. KACZMARCZYK K.: Podwieszony ciągnik PCA-1 - nowatorskie rozwiązanie do prac transportowych w przodkach chodnikowych. Materiały na konferencję: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie, VII Międzynarodowa Konferencja, Ustroń, 8-10 listopada 2011 s. 8 nienumerowanych.

 64. KACZMARCZYK K., SUFFNER H., DOBRZANIECKI P., POLNIK B., BUDZYŃSKI Z., HELIŃSKI M.: Podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1 kierunkiem rozwoju nowoczesnych urządzeń transportowych. KOMTECH 2011, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 253-260.

 65. KACZMARCZYK K.: Napędy spalinowe w wyrobiskach górniczych zagrożonych atmosferą wybuchową. Siln. Spalin. 2011 nr 3 s. 1-9.

 66. KALITA M.: Proces projektowania spągoładowarki z wymiennym osprzętem roboczym. Masz. Gór. 2011 nr 3 s. 32-41.

 67. KALITA M.: Spągoładowarka górnicza jako wielofunkcyjna maszyna robocza z podwoziem gąsienicowym o szerokości 1000 mm. TUR 2011, Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2011 s. 270-278.

 68. KALITA M., PROSTAŃSKI D.: Mechanizacja robót w kamiennych wyrobiskach górniczych. KOMTECH 2011, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 17-28.

 69. KŁECZEK Z.: Podziemne składowiska odpadów jako proekologiczne przedsięwzięcia górnicze. Materiały na konferencję: IX Forum Wschód - Zachód, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Ekologiczne uwarunkowania rozwoju górnictwa rud, Szklarska Poręba, 22-24 września 2011 s. 1-5.

 70. KŁECZEK Z., ZELJAŚ D.: Wpływ podwyższonej temperatury na charakterystykę deformacyjno-naprężeniową próbek cechsztyńskiej soli kamiennej LGOM. Prz. Gór. 2011 nr 12 s. 92-97.

 71. KŁECZEK Z.: Podziemne składowiska odpadów jako proekologiczne przedsięwzięcia górnicze. Ekologiczne uwarunkowania rozwoju górnictwa rud. Praca zbiorowa, redakcja: Stanisław Downorowicz, Towarzystwo Konsultantów Polskich, Lubin 2011 s. 143-149.

 72. KOTWICA K., KLICH A.: Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych. Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 1-317.

 73. KOWAL L., TUREWICZ K.: Odporność cieplna hamulców maszyn wyciągowych w aspekcie zwiększenia parametrów ruchowych górniczych wyciągów szybowych. Masz. Gór. 2011 nr 2 s. 18-25.

 74. KOWAL L., TUREWICZ K., NYGA K.: Nowoczesne metody obliczeniowe wspomagające projektowanie bezpiecznych konstrukcji maszyn wyciągowych na przykładzie prac ITG KOMAG. Materiały na konferencję: III Międzynarodowa Konferencja "Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego", Ustroń, 15-17 czerwca 2011 s. 12 nienumerowanych.

 75. KOWAL L., TUREWICZ K., HELMRICH P., NYGA K.: Koła linowe - analizy wytrzymałościowe. Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie. Monografia, redakcja naukowa: Andrzej Tytko, Marian Wójcik, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny 2011 s. 148-154.

 76. KOWAL L., TUREWICZ K., HELMRICH P., NYGA K., KRUCZEK T., ŻOŁNIERZ M.: Badania odporności cieplnej hamulców maszyn wyciągowych - zakres prowadzonych prac w ramach projektu. Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie. Monografia, redakcja naukowa: Andrzej Tytko, Marian Wójcik, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny 2011 s. 155-161.

 77. KOWAL L., TUREWICZ K., BARAŃSKA H., HELMRICH P.: Nowe maszyny wyciągowe przeznaczone do stosowania w górniczych wyciągach szybowych. Transport Szybowy 2011, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 97-114.

 78. KOWAL L., TUREWICZ K., TUREWICZ A.: Modelowanie zjawisk cieplnych zachodzących podczas hamowania maszyny wyciągowej hamulcem tarczowym. Transport Szybowy 2011, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 247-264.

 79. KOWAL L., TUREWICZ K., NYGA K.: Nowoczesne metody obliczeniowe wspomagające projektowanie bezpiecznych konstrukcji maszyn wyciągowych na przykładzie prac ITG KOMAG. Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Monografia pod redakcją Krzysztofa Krauze, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny 2011 s. 159-171.

 80. KOWOL D., ŁAGÓDKA M.: Zastosowanie technologii autogenicznego łoża zawiesinowego do wzbogacania węgla w klasie ziarnowej 2-0,3 mm. KOMEKO 2011, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 99-107.

 81. KOWOL D., MATUSIAK P.: Charakterystyka wzbogacalności - istotny czynnik efektywności procesu rozdziału w osadzarce pulsacyjnej. Gór. Geol. 2011 nr 2 s. 73-81.

 82. KOZIEŁ A.: Inteligentne systemy maszyn górniczych. Masz. Gór. 2011 nr 2 s. 39-44.

 83. KOZIEŁ A., PIECZORA E.: Współpraca Instytutu Techniki Górniczej KOMAG z producentami maszyn i urządzeń dla górnictwa - osiągnięcia i perspektywy. Masz. Gór. 2011 nr 3 s. 5-10.

 84. KOZIEŁ A., PIECZORA E.: Prace badawczo-rozwojowe Instytutu Techniki Górniczej KOMAG zmierzające do poprawy organizacji i bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Wiad. Gór. 2011 nr 9 s. 462-471.

 85. KOZIEŁ A., MALEC M., PIECZORA E.: Innovative solutions of KOMAG Institute of Mining Technology for improvement of work safety in the mining industry. Materiały na konferencję: 22nd World Mining Congress & Expo, vol.I, Istanbul, 11-16 September 2011 s. 769-775.

 86. LENARTOWICZ M., SABLIK K: Zastosowanie frakcjonowanej flotacji powierzchniowej do oceny technologii wzbogacania mułów węglowych metodą flotacji. KOMEKO 2011, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 175-183.

 87. LENARTOWICZ M., KOWOL D.: Badania wpływu kształtu wirnika na przebieg procesu flotacji w skali laboratoryjnej. Gór. Geol. 2011 nr 2 s. 83-93.

 88. LENARTOWICZ M., SABLIK J.: Assessment of operation of pneumo-mechanical flotation machines using film flotation method. Arch. Gór. 2011 nr 3 s. 477-488.

 89. LESISZ R., MICHALAK D.: Zastosowanie interaktywnych aplikacji w szkoleniach pracowników górniczych zakładów podziemnych. Materiały na konferencję: XV Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, t.1, Jurata, 9-13 maja 2011 s. 485-492.

 90. LESISZ R., MICHALAK D.: Zastosowanie interaktywnych aplikacji w szkoleniach pracowników górniczych zakładów podziemnych. Mechanik 2011 nr 7 s. 485-492.

 91. LIPIŃSKI T., EJCHART A., BERNATOWICZ P., PASTUCH-GAWOŁEK G., GAWLIK-JĘDRYSIAK M., DZIERZBA K., SZEJA W., GAMIAN A.: Synthesis of model aminoacyl methylglycosides and NMR spectroscopic analysis of site of esterification on sugar ring. Sepsis 2011 nr 1 s. 85-90.

 92. LOSTER-MAŃKA A., KARKALIS K., ARAPIS G., JEDZINIAK M.: Study of car emissions in the Athens Restriction Ring from the mid 1980s to 2007 with a prediction scenario for 2011 using air quality indices. The Sustainable World, Editor: C.A.Brebia, WIT PRESS, Southampton 2011 s. 581-590.

 93. MADEJCZYK W.: Akredytowane badania dla górnictwa wykonywane w Laboratorium Badań ITG KOMAG. Masz. Gór. 2011 nr 3 s. 11-14.

 94. MATUSIAK P., KOWOL D., JĘDO A.: Rozwój konstrukcji i technologii w osadzarkach pulsacyjnych typu KOMAG do wzbogacania węgla kamiennego i innych surowców mineralnych. KOMEKO 2011, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 73-86.

 95. MAZUREK K., SZWEDA S., SZYGUŁA M., TURCZYŃSKI K.: Wpływ zmiany parametrów akumulatora gazowego na pracę stojaka hydraulicznego. Hydraul. Pneum. 2011 nr 1 s. 20-23.

 96. MAZUREK K., SZWEDA S., TURCZYŃSKI K.: Parametry modalne stojaka hydraulicznego z akumulatorem gazowym. Hydraul. Pneum. 2011 nr 3 s. 20-22.

 97. MAZUREK K., SZYGUŁA M.: Wpływ stopnia dyskretyzacji modelu stojaka na czas obliczeń i otrzymane wyniki. Masz. Gór. 2011 nr 2 s. 3-6.

 98. MAZUREK K., SZWEDA S., SZYGUŁA M.: Metodyka doboru parametrów technicznych akumulatora gazowego. Hydraul. Pneum. 2011 nr 5 s. 9-12.

 99. MĘŻYK A., DOBRZANIECKI P.: Optymalizacja parametrów pracy układu napędowego na przykładzie górniczego pojazdu szynowego. Transp. Przem. Masz. Robocze 2011 nr 2 s. 46-49.

 100. MICHALAK D., LESISZ R., JASZCZYK Ł., ROZMUS M.: Repozytorium zdarzeń wypadkowych jako innowacyjna forma upowszechniania bezpiecznych metod pracy w górnictwie. Masz. Gór. 2011 nr 4 s. 42-44.

 101. MICHALAK D., ROZMUS M., WINKLER T.: Methods and tools supporting maintenance of mining machines. Concept of Interactive Electronic Technical Manual (IETM). Innovative Mechanization Techniques and Technologies, Monograph No. 10, Scientific editorial staff of the monograph: Magdalena Rozmus, Dariusz Michalak, KOMAG Institute of Mining Technology, Gliwice 2011 s. 14-28.

 102. MICHALAK D., ROZMUS M.: Methods and tools supporting maintenance of mining machines. Summary. Innovative Mechanization Techniques and Technologies, Monograph No. 10, Scientific editorial staff of the monograph: Magdalena Rozmus, Dariusz Michalak, KOMAG Institute of Mining Technology, Gliwice 2011 s. 56-57.

 103. NIEDWOROK A.: Prace projektowo-badawcze z obszaru dedykowanej aparatury pomiarowej realizowane w Laboratorium Badań Stosowanych Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Masz. Gór. 2011 nr 1 s. 16-23.

 104. NIEDWOROK A., ORZECH Ł., TALAREK M.: Prace badawcze Laboratorium Badań Stosowanych Instytutu Techniki Górniczej KOMAG na rzecz innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki. Masz. Gór. 2011 nr 3 s. 15-20.

 105. NIEŚPIAŁOWSKI K., JASIULEK T., MIZIAK M.: Innowacyjny filtr samoczyszczący do instalacji wodnych. Masz. Gór. 2011 nr 3 s. 74-80.

 106. NIEŚPIAŁOWSKI K., JASIULEK T., MIZIAK M.: Filtr samoczyszczący do wody i cieczy nisko lepkich. CYLINDER 2011, Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 65-76.

 107. NIEŚPIAŁOWSKI K., JASIULEK T., JURA J., MIZIAK M.: Filtr samoczyszczący z funkcją uzdatniania wody. KOMTECH 2011, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 85-97.

 108. PIECZORA E., BUDZYŃSKI Z., DEJA P.: Nowoczesne rozwiązanie napędu z silnikami z magnesami trwałymi przeznaczonymi dla lokomotywy dołowej Ld-31EM. Materiały na konferencję: EMTECH 2011 "Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym. Innowacyjność i bezpieczeństwo", Zawiercie, 11-13 maja 2011 s. 104-111.

 109. PIERCHAŁA M.: Niskoemisyjny akustycznie system wentylacji obiektów o znaczeniu strategicznym. Masz. Gór. 2011 nr 1 s. 44-47.

 110. PIESZCZEK M., SZYGUŁA M.: Doświadczenia eksploatacyjne obudowy zmechanizowanej KHW-12/28-POz/ Pp w KWK "Wieczorek". KOMTECH 2011, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 217-236.

 111. POLNIK B.: Zastosowanie termografii do diagnozowania maszyn górniczych. Artykuł techniczny. Pomiary Autom. Kontr. 2011 nr 10 s. 1264-1266.

 112. PROSTAŃSKI D., KALITA M.: Wóz wiertniczy MWW-1z przeznaczony do mechanizacji procesu wiercenia otworów strzałowych w wyrobiskach korytarzowych. Masz. Gór. 2011 nr 3 s. 61-66.

 113. PROSTAŃSKI D., KALITA M.: Wóz wiertniczy MWW-1z dla kopalń węgla kamiennego. TUR 2011, Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2011 s. 191-198.

 114. PROSTAŃSKI D.: Metodyka ograniczania zapylenia w korytarzowych wyrobiskach kopalń. TUR 2011, Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2011 s. 279-290.

 115. PROSTAŃSKI D.: Ocena skuteczności systemów zraszania powietrzno-wodnego i wodnego w redukcji zapylenia. Materiały na konferencję: Górnicze Zagrożenia Naturalne 2011, XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo", Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011 r. Gór. Śr., Pr. Nauk. GIG 2011 nr 4/2 s. 398-408.

 116. RAKWIC B.: Modelowanie hydrochemiczne procesu wymywania metali ciężkich z odpadów górniczych. KOMEKO 2011, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 59-72.

 117. RAKWIC B.: Modelowanie hydrochemiczne jako element oceny przydatności odpadów górnictwa podziemnego w budownictwie drogowym. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 36, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 1-167.

 118. ROZMUS M., WINKLER T., MICHALAK D., JASZCZYK Ł.: Oparte na wiedzy metody wspomagania procesów w górnictwie. Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod redakcją Ryszarda Knosali, t. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011 s. 291-302.

 119. ROZMUS M., WINKLER T., JASZCZYK Ł., MICHALAK D., LESISZ R.: Narzędzia wspomagające utrzymanie ruchu maszyn górniczych. Materiały na konferencję: XV Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, t.2, Jurata, 9-13 maja 2011 s. 299-306.

 120. ROZMUS M., WINKLER T., JASZCZYK Ł., MICHALAK D., LESISZ R.: Narzędzia wspomagające utrzymanie ruchu maszyn górniczych. Mechanik 2011 nr 7 s. 819-826.

 121. ROZMUS M., WINKLER T.: Methods and tools supporting maintenance of mining machines. Introduction. Innovative Mechanization Techniques and Technologies, Monograph No. 10, Scientific editorial staff of the monograph: Magdalena Rozmus, Dariusz Michalak, KOMAG Institute of Mining Technology, Gliwice 2011 s. 5-7.

 122. ROZMUS M., MICHALAK D., WINKLER T.: Methods and tools supporting maintenance of mining machines. Methodology for development of Interactive Electronic Technical Manual (IETM). Innovative Mechanization Techniques and Technologies, Monograph No. 10, Scientific editorial staff of the monograph: Magdalena Rozmus, Dariusz Michalak, KOMAG Institute of Mining Technology, Gliwice 2011 s. 29-42.

 123. STANKIEWICZ K., JASIULEK D., BARTOSZEK S., JAGODA J., ROGALA-ROJEK J.: Zintegrowany system monitoringu konstrukcji obiektów użytkowych zwiększający bezpieczeństwo eksploatacyjne. KOMEKO 2011, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 269-279.

 124. STANKIEWICZ K., JASIULEK D., ROGALA-ROJEK J., WOSZCZYŃSKI M., JENDRYSIK S.: Control and identyfication systems in the mining industry. Materiały na konferencję: 22nd World Mining Congress & Expo, vol.II, Istanbul, 11-16 September 2011 s. 243-250.

 125. STANKIEWICZ K.: Metoda samoorganizacji roju w monitorowaniu i sterowaniu urządzeń w warunkach wyrobisk podziemnych. Masz. Gór. 2011 nr 4 s. 10-13.

 126. STANKIEWICZ K., JURA J., BARTOSZEK S., JAGODA J.: System diagnostyczny ładowarki bocznie wysypującej bazujący na iskrobezpiecznej magistrali CAN. Masz. Gór. 2011 nr 4 s. 19-24.

 127. STĘPOR J., SZYGUŁA M., CIEŚLAK Z., JENCZMYK D., GERLICH J., CHLEBEK D., MAZUREK K.: Współpraca w jednej ścianie różnych typów sekcji obudowy zmechanizowanej (II.). Wiad. Gór. 2011 nr 1 s. 35-43.

 128. SUCHOŃ J., SZKUDLAREK Z., ROGALA-ROJEK J.: Komputerowy dobór górniczych przenośników zgrzebłowych zintegrowanego systemu ścianowego. KOMTECH 2011, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 67-76.

 129. ŚLEDZIŃSKI W.: Sprawozdanie z Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutnictwa "Katowice 2011". Masz. Gór. 2011 nr 4 s. 45-48.

 130. ŚLUSAREK A.: Identyfikacja źródeł hałasu na lotniskach użytkowania niepublicznego. OSA '11, 58. Otwarte Seminarium z Akustyki, t.2, Gdańsk-Jurata, 13-16 września 2011 s. 309-316.

 131. ŚWIDER J., JASIULEK D.: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w układzie sterowania kombajnu chodnikowego. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 35, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 1-70.

 132. TALAREK M., ORZECH Ł.: Testing the electrostatic characteristics of polypropylene fabric with metallic yarns, intended for use in coal mines threatened by the explosion hazard. Part 1: Laboratory tests. Materiały na konferencję: Electrostatics 2011, 13th International Conference on Electrostatics, Bangor University, Wales, UK, 10-14 April 2011. J. Phys.: Conf. 2011 nr 301 s. 1-4 (012047).

 133. TALAREK M., ORZECH Ł.: Testing the electrostatic characteristics of polypropylene fabric with metallic yarns, intended for use in coal mines threatened by the explosion hazard. Part 2: Tests in coal mine. Materiały na konferencję: Electrostatics 2011, 13th International Conference on Electrostatics, Bangor University, Wales, UK, 10-14 April 2011. J. Phys.: Conf. 2011 nr 301 s. 1-4 (012048).

 134. TOKARCZYK J., SZEWERDA K.: Identyfikacja obciążeń dynamicznych działających na elementy nośne tras kolejek podwieszonych. Masz. Gór. 2011 nr 2 s. 12-17.

 135. TOKARCZYK J., DUDEK M., TUREWICZ A., PAKURA A.: System wspomagania obliczeń trakcyjnych dla kolejek podwieszonych z napędem własnym. Masz. Gór. 2011 nr 3 s. 26-31.

 136. TOKARCZYK J., SZEWERDA K.: Identyfikacja stanów obciążeń mas transportowanych przez kolejki podwieszone. KOMTECH 2011, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 139-147.

 137. TOKARCZYK J.: Methods for verification of virtual prototypes of mining machines for strength criterion. Materiały na konferencję: WCECS 2011, World Congress on Engineering and Computer Science 2011, vol. II, San Francisco, USA, 19-21 October, 2011. Lect. Notes Eng. Comput. Sci. 2011 nr 2194 s. 1106-1112.

 138. TOMAS A., WIECZOREK A.: Problemy eksploatacyjne systemów poborów próbek materiałów sypkich. Masz. Gór. 2011 nr 1 s. 39-43.

 139. TOMAS A.: Nowe rozwiązanie próbobiornika do poboru materiałów sypkich z przesypów i zsypów przenośników taśmowych. KOMEKO 2011, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 109-118.

 140. TOMAS A.: Kruszarka laboratoryjna KW-240. Masz. Gór. 2011 nr 2 s. 32-38.

 141. WARZECHA M., STANKIEWICZ K., JASIULEK D., ROGALA-ROJEK J., PIECHA A.: iRIS - system elektronicznej ewidencji środków trwałych w zakładach górniczych. Masz. Gór. 2011 nr 3 s. 92-96.

 142. WARZECHA M., JASIULEK D., ROGALA-ROJEK J., PIECHA A., JURA J.: iRIS - System identyfikacji maszyn, urządzeń, środków trwałych oraz transportu. KOMTECH 2011, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 99-110.

 143. WINKLER T., DUDEK M., CHUCHNOWSKI W., MICHALAK D., TOKARCZYK J.: Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy podwieszonych i spągowych kolejek podziemnych. Materiały na konferencję: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2011, Kraków, 21-25 lutego 2011 s. 1165-1174.

 144. WINKLER T., DUDEK M., CHUCHNOWSKI W., MICHALAK D., TOKARCZYK J.: Historia, stan aktualny i perspektywy wykorzystania grafiki komputerowej w modelowaniu i wizualizacji zagrożeń na stanowiskach pracy w górnictwie. Materiały na konferencję: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2011, Kraków, 21-25 lutego 2011 s. 1598-1609.

 145. WINKLER T., BARTNICKA J.: Oparte na wiedzy metody i narzędzia wspomagania procesów w szpitalach. Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod redakcją Ryszarda Knosali, t. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011 s. 504-514.

 146. WINKLER T., CHUCHNOWSKI W., DUDEK M., MICHALAK D., TOKARCZYK J.: Contribution of engineering methods to sustainable development of mining systems. Materiały na konferencję: "Sustainable Development in the Minerals Industry", RWTH Aachen, 14-17 June 2011 s. 633-644.

 147. WINKLER T.: Prace badawcze Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii Instytutu Techniki Górniczej KOMAG na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w górnictwie. Masz. Gór. 2011 nr 3 s. 81-88.

 148. WINKLER T., CHUCHNOWSKI W., DUDEK M., MICHALAK D., TOKARCZYK J.: Contribution of engineering methods to the sustainable development of mining systems. Gluck. Min. Report. 2011 nr 2 s. 44-49.

 149. WINKLER T., TOKARCZYK J.: Assessment scenarios of virtual prototypes of mining machines. Intelligent Automation and Systems Engineering, Editors: Sio-long Ao, Mahyar Amouzegar, Burghard B. Rieger, Springer, New York 2011 s. 175-187.

 150. WINKLER T., TOKARCZYK J., MICHALAK D.: Methods and tools for shaping of safety in the coal mining industry. Materiały na konferencję: 22nd World Mining Congress & Expo, vol.I, Istanbul, 11-16 September 2011 s. 129-134.

 151. WINKLER T., PRUSEK S., PAKURA A., TOKARCZYK J.: Practical implementation of tools planning of underground mine transport. Materiały na konferencję: 22nd World Mining Congress & Expo, vol.III, Istanbul, 11-16 September 2011 s. 565-569.

 152. WOSZCZYŃSKI M.: Badania doświadczalne i weryfikacja parametrów termogeneratorów półprzewodnikowych do budowy układu rekuperacji energii cieplnej. KOMTECH 2011, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011 s. 127-138.

 153. ZAJĄC R., WIERZBICKA D., CZERNIAK D.: Wymagania techniczne dla złączy wtykowych w połączeniach hydraulicznych przewodów giętkich. Masz. Gór. 2011 nr 2 s. 52-57.

 154. ZAJĄC R., WIERZBICKA D.: Wymagania normatywne i prawne dla podmiotów zaangażowanych w proces potwierdzania zgodności maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie. Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. 2011 nr 8 s. 20-28.

 155. ZAJĄC R.: Działalność normalizacyjna w obszarze bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. Potrzeby i oczekiwania polskiej normalizacji. Zarz. Jakością 2011 nr 2 s. 54-61.