Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG w roku 2006

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Publikacje pracowników KOMAG w roku 2006

 1. BARAŃSKA H., KOWAL L., MATERZOK A.: Zmodyfikowana wersja zespołu sterowania hamulców pneumatycznych ZSHP. Masz. Gór. 2006 nr 1 s. 25 29.

 2. BARON E., MENTLIK K., LEBECKI K., PROSTAŃSKI D., ROJEK P.: Pierwsze doświadczenia eksploatacyjne stosowania kombajnu KSW 460NE z powietrzno wodną instalacją zraszającą w warunkach eksploatacyjnych KWK "Pniówek". Materiały na konferencję: KOMTECH 2006 "Innowacyjne i bezpieczne systemy mechanizacyjne do eksploatacji surowców mineralnych", t.1, Zakopane, 14 16.11.2006 s. 129 134.

 3. BARTNICKA J., BOJARA S.: Analizy ergonomiczne w wirtualnym prototypowaniu narzędzi chirurgicznych. Materiały na konferencję: Majówka Młodych Biomechaników 2006, Szczyrk, 12 14 maja 2006 r. Zesz. Nauk. Kated. Mech. Stosow. 2006 nr 30 s. 13 20, [Dokument elektroniczny].

 4. BOJARA S., CHUCHNOWSKI W., TOKARCZYK J.: Zastosowanie metody odwrotnego projektowania do weryfikacji obliczeń dynamicznych MES. Materiały na konferencję: Spotkanie użytkowników oprogramowania MSC.Software 2006, Mszczonów, 30.III. 1.IV. 2006 s. 1 10.

 5. BRZEŻAŃSKI Z., MICHALAK R., DZIADECKI A., GRUSZECKI W., SZYMSKI W., WITT M., PIECZORA E.: Mechatroniczny układ sterująco zabezpieczający do dołowych pojazdów z napędem spalinowym. Materiały na konferencję: 3. Szkoła Mechanizacji i Automatyzacji Górnictwa, "Kombajny chodnikowe"; "Mechatronika w górnictwie", Wisła, 26 28 kwietnia 2006 s. 93 105.

 6. CHOLEWA J., HAŁUPCZOK P., MAŁECKI J.: Wymagania techniczne dla hamulców maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych. Materiały na konferencję: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie, II Międzynarodowa konferencja, Ustroń, 8 10 listopada, 2006 s. 212-218.

 7. CIERPISZ S., KOWOL D.: Wpływ zmian parametrów nadawy na fluktuacje gęstości rozdziału węgla w osadzarce. Materiały na konferencję: APPK 2006, XII Konferencja Automatyzacji Przeróbki Kopalin, Szczyrk, 31 maja 2 czerwca 2006 s. 65 82.

 8. CIERPISZ S., KOWOL D.: Wpływ zmian parametrów nadawy na fluktuacje gęstości rozdziału węgla w osadzarce. Mech. Autom. Gór. 2006 nr 7 s. 33 43.

 9. CZADER W., DREWNIAK J.: Projektowanie obiektowe w budowie maszyn. Prz. Mech. 2006 nr 4 s. 23 26.

 10. CZERNIAK D.: Systemy hydroenergetyczne w Karpatach Oltenii. Część I: system rzeki Lotru. Płaj 2006 nr 33 s. 15-43.

 11. DOBRZANIECKI P., KACZMARCZYK K., SUFFNER H., PIECZORA E., PAWLICKI D.: Nowe rozwiązania dołowych lokomotyw spalinowych opracowane w CMG KOMAG. Materiały na konferencję: KOMTECH 2006 "Innowacyjne i bezpieczne systemy mechanizacyjne do eksploatacji surowców mineralnych", t.1, Zakopane, 14 16.11.2006 s. 107 117.

 12. DOMAŃSKA D., WICHUR A.: Metoda oceny stateczności skarp i zboczy na podstawie pomiarów inklinometrycznych. Bud. Gór. Tun. 2006 nr 3 s. 8 15.

 13. DREWNIAK J., CZADER W., ZAWIŚLAK S.: Computer aided design of cylindrical and bevel modular gear size ranges. Materiały na konferencję: Design Methods for Practice, Zielona Góra, 2006 s. 193 196.

 14. DRWIĘGA A., PIECZORA E., SUCHOŃ J., SZYNGIEL S.: SKZ 81 nowe rozwiązanie górniczej kolei spągowej o podwójnym systemie napędowym. Materiały na konferencję: KOMTECH 2006 "Innowacyjne i bezpieczne systemy mechanizacyjne do eksploatacji surowców mineralnych", t.1, Zakopane, 14 16.11.2006 s. 91 98.

 15. DRWIĘGA A., KULESZA K., SOBOLEWSKI A.: Doskonalenie funkcjonalności spalinowych środków transportu kopalnianego. Masz. Gór. 2006 nr 4 s. 25 29.

 16. FIGIEL A. , LOSKA G.: Wybrane zagadnienia związane z oceną zgodności urządzeń elektrycznych przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw Unii Europejskiej . Materiały na konferencję: XI Krajowa Konferencja Elektryki Górniczej "Aktualne problemy elektroenergetyki w górnictwie", Szczyrk, 4-6 października 2006 s. 43-54.

 17. FIRCZYK W.: Zabezpieczenie podajników węgla do kotłów fluidalnych. Materiały na konferencję: Aktualne Problemy Budowy i Eksploatacji Kotłów, Międzynarodowa X Konferencja Kotłowa 2006, t.1, Szczyrk, 17 20 października 2006 s. 183 194.

 18. FIRCZYK W.: Analiza rozpływu prądów i mocy wyższych harmonicznych w sieciach z odbiornikami nieliniowymi. Prace Naukowe Monografie CMG KOMAG nr 14, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2006 s. 1 55.

 19. FITOWSKI K., JANKOWSKI H., JASZCZUK M., JENCZMYK D., KRZAK Ł., PIECZORA E., STANKIEWICZ J., SZCZURKOWSKI M., ROGALA J., WARZECHA M., WOREK C.: RFID nowa metoda identyfikacji elementów w podziemiach kopalń. Napędy Sterow. 2006 nr 2 s. 82 88.

 20. FITOWSKI K., JANKOWSKI H., JASZCZUK M., JENCZMYK D., KRZAK Ł., PIECZORA E., STANKIEWICZ J., SZCZURKOWSKI M., ROGALA J., WARZECHA M., WOREK C.: Nowoczesny sposób identyfikacji elementów sekcji obudowy ścianowej za pomocą technologii RFID. Materiały na konferencję: "Nowe trendy w budowie maszyn górniczych 2006", Konferencja Naukowo Techniczna, Wysowa, 27 28 lutego 2006 s. 37 39.

 21. HAJDUŁA M., OBRĄCZKA J., ROJEK P.: Nowe rozwiązanie małośrednicowej wiertnicy dołowej typu WMD 150. Materiały na konferencję: KOMTECH 2006 "Innowacyjne i bezpieczne systemy mechanizacyjne do eksploatacji surowców mineralnych", t.1, Zakopane, 14 16.11.2006 s. 169 176.

 22. HORDYNIAK E.: Górnictwo Polskie w Europejskich Programach Badawczych. Masz. Gór. 2006 nr 2 s. 58 61.

 23. HORDYNIAK E.: Specyfika programu badawczego funduszu badawczego węgla i stali. Masz. Gór. 2006 nr 3 s. 43 47.

 24. JASIULEK D., TEJSZERSKI J., JENDRYSIK S., ŚWIDER J., ROGALA J.: Model adaptacyjnego układu sterowania drążenia wyrobiska chodnikowego za pomocą kombajnu. Materiały na konferencję: KOMTECH 2006 "Innowacyjne i bezpieczne systemy mechanizacyjne do eksploatacji surowców mineralnych", t.1, Zakopane, 14 16.11.2006 s. 217 224.

 25. JASZCZUK M., MARKOWICZ J., SZWEDA S., MEDER A.: Zarządzanie bezpieczeństwem użytkowania sekcji obudowy zmechanizowanej. Masz. Gór. 2006 nr 1 s. 36 40.

 26. JASZCZYK Ł., MICHALAK D.: Interaktywne symulacje operacji montażu i demontażu maszyn górniczych. Materiały na konferencję: KOMTECH 2006 "Innowacyjne i bezpieczne systemy mechanizacyjne do eksploatacji surowców mineralnych", t.2, Zakopane, 14 16.11.2006 s. 37 42.

 27. JASZCZYK Ł., MICHALAK D.: Interaktywne materiały szkoleniowe z zakresu operacji montażu i demontażu maszyn górniczych. Masz. Gór. 2006 nr 4 s. 8 11.

 28. JEDZINIAK M., STEINDOR M., SZKUDLAREK Z.: Nowoczesne systemy odpylania i przewietrzania wyrobisk drążonych kombajnami chodnikowymi w kopalniach węgla kamiennego. Materiały na konferencję: XV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006, Szczyrk, 20 24 lutego 2006 s. 937 944.

 29. JENCZMYK D., ROGALA J., WOREK C., KRZAK Ł., SZCZURKOWSKI M., WARZECHA M.: Wykorzystanie technologii RFID oraz nowoczesnych systemów bazodanowych do ewidencji części maszyn górniczych i oceny ich stanu technicznego. Materiały na konferencję: "Systemy i urządzenia automatyzacji procesów technologicznych i kontroli bezpieczeństwa w przemyśle wydobywczym", Konferencja Naukowo Techniczna, Szczawnica, 24 26 maja 2006 s. 135 142.

 30. JENCZMYK D., ROGALA J., WOREK C., KRZAK Ł., SZCZURKOWSKI M., WARZECHA M.: Wykorzystanie technologii RFID oraz nowoczesnych systemów bazodanowych do ewidencji części maszyn górniczych i oceny ich stanu technicznego. Mech. Autom. Gór. 2006 nr 5 s. 38 45.

 31. JONAK J., GAJEWSKI J., OSIECKI T.: Analiza czynników mających wpływ na kształtowanie się zużycia narzędzi górniczych. Materiały na konferencję: Sympozjum pt. "Kombajny chodnikowe", Katowice, wrzesień 2006 s. 103 107.

 32. JONAK J., ROGALA J., PROSTAŃSKI D., TEJSZERSKI J., JASIULEK D.: Komputerowy system ekspercki wspomagający pracę dyspozytora kopalni. Materiały na konferencję: KOMTECH 2006 "Innowacyjne i bezpieczne systemy mechanizacyjne do eksploatacji surowców mineralnych", t.2, Zakopane, 14 16.11.2006 s. 43 49.

 33. JONAK J., SZKUDLAREK Z.: Urabianie skał eksperymentalną głowicą frezująco odłupującą. Prace Naukowe Monografie CMG KOMAG nr 15, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2006 s. 1 68.

 34. KALITA M., PIECZORA E., PROSTAŃSKI D., WYROBEK E., MAŁYSKA G., MAZUREK A.: Ładowarka bocznie wysypująca ŁBT 1200EH/LS A nowoczesną i bezpieczną maszyną ładującą. Materiały na konferencję: KOMTECH 2006 "Innowacyjne i bezpieczne systemy mechanizacyjne do eksploatacji surowców mineralnych", t.1, Zakopane, 14 16.11.2006 s. 119 127.

 35. KALITA M., PROSTAŃSKI D., WYROBEK E.: Konstrukcje ochronne operatora przodkowych maszyn górniczych. Materiały na konferencję: KOMTECH 2006 "Innowacyjne i bezpieczne systemy mechanizacyjne do eksploatacji surowców mineralnych", t.2, Zakopane, 14 16.11.2006 s. 27 36.

 36. KALITA M., PIECZORA E., PROSTAŃSKI D., WYROBEK E.: Mechanizacja robót przodkowych z zastosowaniem ładowarki bocznie wysypującej ŁBT 1200EH/LS A. Masz. Gór. 2006 nr 4 s. 30 36.

 37. KALITA M., PROSTAŃSKI D., TOKARCZYK J., WYROBEK E.: Konstrukcje ochronne operatorów górniczych maszyn przodkowych. Masz. Gór. 2006 nr 4 s. 45 52.

 38. KŁECZEK Z., ZELJAŚ D.: Dylatancja soli kamiennej ze złoża LGOM. Cuprum 2006 nr 3 s. 11-24.

 39. KOWAL L.: Zastosowanie nowych materiałów uszczelniających w pneumatycznych napędach hamulcowych maszyn wyciągowych. Materiały na konferencję: CYLINDER 2006 "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Zakopane, 26 28 września 2006 s. 209 218.

 40. KOWOL D., ŁAGÓDKA M.: Badania ruchu czujników pływakowych w warunkach zmiennego rozluzowania łoża osadzarki. Materiały na konferencję: KOMEKO 2006 "Innowacyjne systemy przeróbcze surowców mineralnych", Zakopane, 21 23.03.2006 s. 205 211.

 41. LEBECKI K., PROSTAŃSKI D., SEDLACZEK J., ZELLNER E.: Wyniki pilotażowych badań nowej instalacji powietrzno wodnego zraszania na kombajnach ścianowych, w aspekcie gaszenia i zapobiegania zapłonom gazu. Prz. Gór. 2006 nr 7 8 s. 76 81.

 42. LEBECKI K., PROSTAŃSKI D., SEDLACZEK J., ZELLNER E.: Nowe kierunki i koncepcje w zakresie badań skuteczności działania systemów zraszania stosowanych w kombajnach górniczych, w aspekcie gaszenia i zapobiegania zapłonom gazu. Materiały na konferencję: KOMTECH 2006 "Innowacyjne i bezpieczne systemy mechanizacyjne do eksploatacji surowców mineralnych", t.1, Zakopane, 14 16.11.2006 s. 135 144.

 43. LENARTOWICZ M., SABLIK J.: Ocena pracy maszyn flotacyjnych IZ 12 na podstawie pomiarów napięcia powierzchniowego zwilżania. Materiały na konferencję: KOMEKO 2006 "Innowacyjne systemy przeróbcze surowców mineralnych", Zakopane, 21 23.03.2006 s. 195 204.

 44. LENARTOWICZ M., SABLIK J.: Ocena pracy maszyn flotacyjnych IZ 12 na podstawie pomiarów napięcia powierzchniowego zwilżania. Masz. Gór. 2006 nr 2 s. 35 39.

 45. LENARTOWICZ M., SABLIK J.: The hydrophilic particles in washing products of trough pneumo mechanical flotation machine. Materiały na konferencję: 10th Conference on Environment and Mineral Processing, Part I, Ostrava, 22.6. 24.6.2006 s. 45 51.

 46. LENARTOWICZ M., SABLIK J.: Ziarna o powierzchniach hyrofilowych w produktach wzbogacania korytowego flotownika pneumomechanicznego. Masz. Gór. 2006 nr 3 s. 34 38.

 47. LENARTOWICZ M., SABLIK J.: Ziarna hydrofilowe w przemysłowym procesie flotacji węgli o różnym stopniu uwęglenia. Gór. Geoinż. AGH 2006 nr 3/1 s. 165 172.

 48. LENARTOWICZ M.: Zależność zawartości ziaren hydrofilowych od zapopielenia drobno uziarnionych węgli. The relationship between the share of hydrophilic particles and the ash content in fine coals. Inż. Miner. 2006 nr 2 s. 29-36.

 49. LOSTER A., ŻAK M.: Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dwutlenkiem azotu w rejonie szlaków komunikacyjnych Gliwic. Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 2. Zanieczyszczenia powietrza, przemiany zanieczyszczeń, modelowanie i prognozowanie stanu czystości powietrza oraz monitoring. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze 2006 s. 187 195.

 50. MADEJCZYK W.: Badania hydraulicznych elementów wykonawczych obudów górniczych w aspekcie wymagań Unii Europejskiej prowadzone w Laboratorium Badań. Napędy Sterow. 2006 nr 10 s. 126 132.

 51. MATUSIAK P., PIETRASIK E., SZKUDLAREK Z.: Przykładowe koncepcje zasilania kotłów rusztowych i pyłowych mieszanką węgla kamiennego z odpadami o własnościach energetycznych. Materiały na konferencję: KOMEKO 2006 "Innowacyjne systemy przeróbcze surowców mineralnych", Zakopane, 21 23.03.2006 s. 125 136.

 52. MATUSIAK P., PIETRASIK E., SZKUDLAREK Z.: Koncepcje zasilania kotłów rusztowych i pyłowych mieszanką węgla kamiennego z odpadami, opracowane przez CMG KOMAG. Masz. Gór. 2006 nr 2 s. 46 52.

 53. MATUSIAK P., PIETRASIK E., SZKUDLAREK Z.: Koncepcje zasilania kotłów. Ekologia 2006 nr 5 s. 32 35.

 54. MAZUREK K.: Modelowanie urządzeń zabezpieczających stojak hydrauliczny przed nadmiernym obciążeniem dynamicznym. Materiały na konferencję: Spotkanie użytkowników oprogramowania MSC.Software 2006, Mszczonów, 30.III. 1.IV. 2006 s. 1 13.

 55. MAZUREK K., SZYGUŁA M., MADEJCZYK W.: Obciążenie dynamiczne stojaka hydraulicznego. Laboratoryjna weryfikacja badań symulacyjnych. Hydraul. Pneum. 2006 nr 2 s. 24 29.

 56. MAZUREK K.: Analiza zmian charakterystyk dynamicznych stojaka hydraulicznego spowodowanych zastosowaniem akumulatora gazowego. Materiały na konferencję: CYLINDER 2006 "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Zakopane, 26 28 września 2006 s. 51 62.

 57. MAZUREK K., SZWEDA S.: Zakres kontroli stanu technicznego stojaka hydraulicznego z akumulatorem gazowym, przeprowadzonej w wyrobisku ścianowym. Masz. Gór. 2006 nr 3 s. 3 7.

 58. MAZUREK K., SZWEDA S.: Metody kontroli i sterowania parametrami technicznymi stojaków hydraulicznych wyposażonych w akumulatory gazowe. Materiały na konferencję: "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2006", Konferencja Naukowa, Gliwice, listopad 2006 r. Zesz. Nauk. P.Śl., Gór. 2006 nr 274 s. 241 251.

 59. MEDER A., KACZMARCZYK J.: Budowa maszyn górniczych z wykorzystaniem podzespołów wcześniej eksploatowanych nowe trendy, czy zamknięty rozdział konstruowania? Materiały na konferencję: "Nowe trendy w budowie maszyn górniczych 2006", Konferencja Naukowo Techniczna, Wysowa, 27 28 lutego 2006 s. 26 30.

 60. MEDER A., BUDZYŃSKI Z., PIECZORA E., MATUSZEWSKI J., GWIŻDŻ W., KRAKOWCZYK B., WUNDERSEE F.: Koncepcja zasilania kompleksu ścianowego napięciem 6 kV na przykładzie KWK Knurów. Materiały na konferencję: "Nowe trendy w budowie maszyn górniczych 2006", Konferencja Naukowo Techniczna, Wysowa, 27 28 lutego 2006 s. 34 36.

 61. MEDER A., KACZMARCZYK J.: Procedura oceny zgodności przenośników taśmowych wprowadzanych do obrotu w krajach UE praktyka funkcjonowania. Materiały na konferencję: XV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006, Szczyrk, 20 24 lutego 2006 s. 609 615.

 62. MEDER A., KACZMARCZYK J.: Budowa maszyn górniczych z wykorzystaniem podzespołów wcześniej eksploatowanych nowe trendy, czy zamknięty rozdział konstruowania? Masz. Gór. 2006 nr 2 s. 40 45.

 63. MEDER A., MALEC M.: Innovacionnye reshenija Centra "Komag" dlja ugol'nojj promyshlennosti. Ugol' Ukr. 2006 nr 6 s. 33.

 64. MEDER A., ZAJĄC R., PIECZORA E.: Harmonizacja wymagań technicznych dla maszyn i urządzeń górniczych w Unii Europejskiej. Materiały na konferencję: Sympozjum pt. "Kombajny chodnikowe", Katowice, wrzesień 2006 s. 9 19.

 65. MEDER A., KACZMARCZYK J.: Opis metod zastosowanych do wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez zespoły i układy hydrauliczne oraz pneumatyczne (analiza ryzyka) doświadczenia i wnioski. Materiały na konferencję: CYLINDER 2006 "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Zakopane, 26 28 września 2006 s. 5 11.

 66. MEDER A., BARAŃSKA H., KOWAL L.: Selectoin of balancing ropes of increased weight used in frictional hoists. Materiały na konferencję: XIV. medzinárodná konferencia. Výskum výroba a použitie ocel'ových lán a dopravnikov, Vysoké Tatry Podbanské, Slovensko, 17. 20. október 2006 Dopr. Logist. 2006 nr specjalny s. 6 nienumerowanych, [Dokument elektroniczny].

 67. MEDER A., KACZMARCZYK J.: Dokumentacja techniczno konstrukcyjna systemów mechanizacyjnych jako ważny warunek zapewnienia ich bezpiecznej eksploatacji. Materiały na konferencję: KOMTECH 2006 "Innowacyjne i bezpieczne systemy mechanizacyjne do eksploatacji surowców mineralnych", t.1, Zakopane, 14 16.11.2006 s. 39 52.

 68. MEDER A., KOWAL L., MALEC M.: Innovative solutions in the domain of mine hoisting in Poland. Materiały na konferencję: MHCL '06, XVIII International Conference on "Material handling, constructions and logistics", Belgrade, Serbia, October 19 20, 2006 s. 113 118.

 69. MEDER A., KACZMARCZYK J.: Opis metod zastosowanych do wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez zespoły i układy hydrauliczne oraz pneumatyczne (analiza ryzyka) doświadczenia i wnioski. Napędy Sterow. 2006 nr 12 s. 132 134.

 70. MEDER A., BUDZYŃSKI Z., PIECZORA E., MATUSZEWSKI J., GWIŻDŻ W., KRAKOWCZYK B., WUNDERSEE F.: Koncepcja zasilania kompleksu ścianowego napięciem 6 kV na przykładzie KWK "Knurów". Masz. Gór. 2006 nr 4 s. 12 18.

 71. MICHALAK R., BRZEŻAŃSKI Z., MRÓZ J., KASPEREK S., DRWIĘGA A., PIECZORA E.: Nowe urządzenia transportowe z agregatem spalinowo hydraulicznym firmy PIOMA. Materiały na konferencję: KOMTECH 2006 "Innowacyjne i bezpieczne systemy mechanizacyjne do eksploatacji surowców mineralnych", t.2, Zakopane, 14 16.11.2006 s. 173 182.

 72. MIROTA K., RYSIŃSKI J., TOMASZEWSKI J.: Diagnostics of heat generation process in cylindrical gears. Materiały na konferencję: TRANSFER 2006, "Využivanie nových poznatkov v strojárskej praxi", 8. medzinárodná vedecká konferencia, t.2, Slovensko, Trenčin, 2006 s. 408 415.

 73. NIEŚPIAŁOWSKI K.: Zależność prędkości wiercenia hydrauliczną wiertarką obrotowo udarową od wielkości energii uderzenia mechanizmu udaru. Materiały na konferencję: CYLINDER 2006 "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Zakopane, 26 28 września 2006 s. 261 272.

 74. OKULIŃSKA A.: Innowacyjne systemy przeróbcze. Ekologia 2006 nr 2 s. 11.

 75. ORZECH Ł.: Działalność i możliwości badawcze Laboratorium Badań Stosowanych CMG KOMAG. Masz. Gór. 2006 nr 2 s. 9 11.

 76. OSOBA M.: Osadzarki wodne pulsacyjne typu KOMAG do przeróbki kruszyw mineralnych. Materiały na konferencję: KOMEKO 2006 "Innowacyjne systemy przeróbcze surowców mineralnych", Zakopane, 21 23.03.2006 s. 45 54.

 77. OSOBA M.: Osadzarki wodne pulsacyjne typu KOMAG do przeróbki kruszyw mineralnych. Masz. Gór. 2006 nr 2 s. 21 27.

 78. PIERCHAŁA M., AUGUSTYN A.: Metoda ograniczenia emisji hałasu pomp zasilających w obiektach energetycznych badania wstępne. Materiały na konferencję: CYLINDER 2006 "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Zakopane, 26 28 września 2006 s. 273 280.

 79. PIERCHAŁA M., AUGUSTYN A.: Metodyka ograniczania emisji hałasu w obiektach energetycznych o złożonej strukturze przestrzennej. Materiały na konferencję: OSA 2006, LIII Otwarte Seminarium Akustyki, Kraków Zakopane, 11 15 września 2006 s. 305 311.

 80. PIETRASIK E., JEDZINIAK M.: Metody odsiarczania stosowane w energetyce. Ekologia 2006 nr 2 s. 18 19.

 81. PROSTAŃSKI D., TARKOWSKI A., MAZURKIEWICZ A.: Rozwój i doskonalenie konstrukcji kombajnów ścianowych. Materiały na konferencję: Sympozjum "Maszyny i urządzenia dla przemysłu wydobywczego", 31.05 2.06.2006 s. 25 30.

 82. PROSTAŃSKI D., ROJEK P., SEDLACZEK J.: Wyniki i przebieg prób eksploatacyjnych zraszania powietrzno wodnego, zastosowanego do zwalczania zapylenia i zagrożeń metanowych, w kombajnie ścianowym typu KSW 460NE pracującym w KWK "Pniówek". Materiały na konferencję: KOMTECH 2006 "Innowacyjne i bezpieczne systemy mechanizacyjne do eksploatacji surowców mineralnych", t.1, Zakopane, 14 16.11.2006 s. 145 156.

 83. PROSTAŃSKI D., ROJEK P.: Projektowanie, badania oraz próby eksploatacyjne instalacji zraszania powietrzno wodnego do zwalczania zapylenia i zagrożeń metanowych, w kombajnie ścianowym typu KSW 460NE. Masz. Gór. 2006 nr 4 s. 37 44.

 84. PYC A., MATUSIAK P.: Analiza pracy kruszarki bębnowej w kopalni produkującej miał węglowy dla potrzeb energetyki. Masz. Gór. 2006 nr 1 s. 30 35.

 85. PYC A.: Analiza częstotliwości awarii i wykonywanych remontów okresowych wirówek wibracyjnych typu WOW 1,3. Materiały na konferencję: KOMEKO 2006 "Innowacyjne systemy przeróbcze surowców mineralnych", Zakopane, 21 23.03.2006 s. 181 193.

 86. SENDERSKI J., SZYGUŁA M.: Zastosowanie stopów Al w hydraulice siłowej. Materiały na konferencję: CYLINDER 2006 "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Zakopane, 26 28 września 2006 s. 253 260.

 87. SKOĆ A., DRWIĘGA A.: Badanie charakterystyk dynamicznych sprzęgła wielopłytkowego zintegrowanego z przekładnią zębatą obiegową napędu przenośników górniczych. Prace Naukowe Monografie CMG KOMAG nr 13, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2006 s. 1 142.

 88. SOBALA J., GRYNKIEWICZ BYLINA B.: Ocena ryzyka zawodowego związanego z zapyleniem w odkrywkowych zakładach górnictwa skalnego. Prace Naukowe Monografie CMG KOMAG nr 12, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2006 s. 1 72.

 89. SZYGUŁA M., MAZUREK K., MADEJCZYK W.: Identyfikacja obciążenia dynamicznego stojaka hydraulicznego. Masz. Gór. 2006 nr 1 s. 7 11.

 90. ŚWITOŃSKI E., GĄSIOREK D., CHUCHNOWSKI W., ŻUR M.: Parametryczne modele ramienia wąskiego kombajnu ścianowego. Materiały na konferencję: KOMTECH 2006 "Innowacyjne i bezpieczne systemy mechanizacyjne do eksploatacji surowców mineralnych", t.2, Zakopane, 14 16.11.2006 s. 83 88.

 91. TEJSZERSKA D., TUREWICZ K.: Modelowanie linopędni obciążonej dynamicznie. Masz. Gór. 2006 nr 1 s. 3 6.

 92. TEJSZERSKA D., GĄSIOREK D., TUREWICZ K., BIELAMOWICZ W.: Analiza stereomechaniczna koła pędnego. Materiały na konferencję: KOMTECH 2006 "Innowacyjne i bezpieczne systemy mechanizacyjne do eksploatacji surowców mineralnych", t.2, Zakopane, 14 16.11.2006 s. 69 74.

 93. TEJSZERSKI J., MACIEJEWSKI M.: Koncepcja stanowiska operatorskiego robota chirurgicznego do tkanek miękkich. Materiały na konferencję: Majówka Młodych Biomechaników 2006, Szczyrk, 12 14 maja 2006 r. Zesz. Nauk. Kated. Mech. Stosow. 2006 nr 30 s. 253 258, [Dokument elektroniczny].

 94. TEJSZERSKI J., JASIULEK D., JENDRYSIK S., PAJĄK T., MACIEJEWSKI M., ROGALA J.: Kierunki aktywności Laboratorium Mechatroniki w CMG KOMAG. Materiały na konferencję: 3. Szkoła Mechanizacji i Automatyzacji Górnictwa, "Kombajny chodnikowe", "Mechatronika w górnictwie", Wisła, 26 28 kwietnia 2006 s. 169 177.

 95. TOKARCZYK J.: Wirtualne prototypowanie a prototypowanie fizyczne. Masz. Gór. 2006 nr 3 s. 8 12.

 96. TOMASZEWSKI J., RYSIŃSKI J.: Diagnostyczny model pękania zębów kół przekładni walcowej. Materiały na konferencję: "Problemy rozwoju maszyn roboczych", XIX Konferencja Naukowa, Zakopane, 23 26 stycznia 2006 r. Czas. Tech., Mech. 2006 nr 1 M s. 369 377.

 97. TOMASZEWSKI J., RYSIŃSKI J., MIROTA K.: Diagnostyka zatarcia przekładni zębatych. Materiały na konferencję: "Problemy rozwoju maszyn roboczych", XIX Konferencja Naukowa, Zakopane, 23 26 stycznia 2006 r. Czas. Tech., Mech. 2006 nr 1 M s. 10 stron nienumerowanych.

 98. TOMASZEWSKI J., KACZMARCZYK J.: Zagrożenia wywołane wzrostem temperatury powierzchni przekładni zębatej pracującej w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Materiały na konferencję: "Systemy i urządzenia automatyzacji procesów technologicznych i kontroli bezpieczeństwa w przemyśle wydobywczym", Konferencja Naukowo Techniczna, Szczawnica, 24 26 maja 2006 s. 29 36.

 99. TOMASZEWSKI J.: Wibroakustyczna diagnostyka stanu technicznego łożysk tocznych. Masz. Gór. 2006 nr 2 s. 3 8.

 100. TOMASZEWSKI J., KACZMARCZYK J.: Zagrożenia wywołane wzrostem temperatury powierzchni przekładni zębatej pracującej w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Mech. Autom. Gór. 2006 nr 6 s. 17 24.

 101. WINKLER T., MICHALAK D., BOJARA S., JASZCZYK Ł.: Zastosowanie technik wirtualnych w rekonstrukcji przebiegu wypadków w górnictwie. Masz. Gór. 2006 nr 1 s. 41 44.

 102. WINKLER T., MICHALAK D., JASZCZYK Ł.: Wirtualne prototypowanie procesów serwisowania i napraw górniczych kombajnów ścianowych. Materiały na konferencję: Sympozjum "Maszyny i urządzenia dla przemysłu wydobywczego", 31.05 2.06.2006 s. 79 84.

 103. WINKLER T., MICHALAK D., JASZCZYK Ł., TOKARCZYK J.: Virtual prototyping of the mining machines servicing and repair processes. Materiały na konferencję: Mine Planning and Equipment Selection 2006, The Fifteenth International Symposium, t.1, Torino, Italy, 20 22 September 2006 s. 502 507.

 104. WINKLER T., MICHALAK D., BOJARA S., JASZCZYK Ł.: Zastosowanie wirtualnego środowiska do tworzenia materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych. Materiały na konferencję: Doskonalenie metod prewencji wypadkowej, V Krajowa konferencja: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Przedsiębiorstwie, Toruń, 2 3 października 2006 s. 139 145.

 105. WINKLER T., DUDEK M., CHUCHNOWSKI W., MICHALAK D., ŚWIECA W., SKARKA W.: Oparty na wiedzy system utrzymania ruchu maszyn górniczych. Materiały na konferencję: KOMTECH 2006 "Innowacyjne i bezpieczne systemy mechanizacyjne do eksploatacji surowców mineralnych", t.1, Zakopane, 14 16.11.2006 s. 61 66.

 106. WINKLER T., BOJARA S., ŚWIECA W.: Możliwości zastosowania metod zarządzania wiedzą w procesie rekonstrukcji przebiegu wypadków w górnictwie. Materiały na konferencję: KOMTECH 2006 "Innowacyjne i bezpieczne systemy mechanizacyjne do eksploatacji surowców mineralnych", t.2, Zakopane, 14 16.11.2006 s. 17 26.

 107. WOJTASZCZYK M.: Wspomaganie oceny stanu technicznego konstrukcji obudowy zmechanizowanej na podstawie badań stanowiskowych. Materiały na konferencję: "Nowe trendy w budowie maszyn górniczych 2006", Konferencja Naukowo Techniczna, Wysowa, 27 28 lutego 2006 s. 31 33.

 108. ZACHARZ T., PYZIK M., PIERCHAŁA M.: Ochrona środowiska a bezpieczeństwo pracy. Ekologia 2006 nr 1 s. 14 15, 35.

 109. ZAJĄC R.: Norma PN EN ISO/IEC 17025:2005 podstawą formalnego potwierdzenia kompetencji technicznych Laboratorium Badań Stosowanych. Masz. Gór. 2006 nr 2 s. 53 57.

 110. ZAJĄC R.: Nowa dyrektywa maszynowa zmieniająca dyrektywę 98/37/WE. Masz. Gór. 2006 nr 3 s. 39 42.