Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG w roku 2004

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Publikacje pracowników KOMAG w roku 2004

1. BARAŃSKA H., MEDER A., MIELCAREK J.: Eksploatacja lin nośnych wyciągowych wyciągu szybowego szybu II przedział główny KWK "Bielszowice". Materiały na konferencję: 13. Medzinarodna konferencia. Vyskum, vyroba a pouzitie ocel'ovych lan, 24 26.05.2004, Podbanske, Slovensko. Dopr. Logist. 2004 nr 6 s. 63 68.

2. CIEŚLAK Z., GERLICH J., PIECZORA E.: Wykonywanie pasa oporowego z zastosowaniem zmodyfikowanych sekcji obudów zmechanizowanych. Materiały na konferencję: XIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004, Szczyrk, 23 27 lutego 2004 s. 37 51.

3. CIEŚLAK Z., GERLICH J., SZYGUŁA M.: Obudowy zmechanizowane remonty i modernizacje w świetle prowadzonych przez CMG KOMAG ocen stanu technicznego. Materiały na konferencję: 2. Szkoła Mechanizacji i Automatyzacji Górnictwa "Bezpieczne użytkowanie obudowy zmechanizowanej w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej", Wisła, 28 30 kwietnia 2004 s. 45 55.

4. CIEŚLAK Z., GERLICH J.: Ocena stanu technicznego remontowanych i modernizowanych obudów zmechanizowanych prowadzona przez CMG KOMAG w latach 2002 2003. Materiały na konferencję: Efektywność stosowania zmechanizowanych kompleksów ścianowych remontowane czy nowe?, Konferencja Naukowo Szkoleniowa, Ustroń, 1 2 kwietnia 2004. Pr. Nauk. GIG, Konf. 2004 nr 47 s. 37 43.

5. DRWIĘGA A., KMITA P.: Nowe rozwiązanie zabezpieczenia środków transportowych w transporcie kołowym (po torach ułożonych na spągu na nachyleniach ponad 4°). Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. 2004 nr 7 s. 15 17.

6. GAWOL J., KACZMARCZYK J.: Siłownik hydrauliczny maszyna czy osprzęt ciśnieniowy w świetle dyrektyw europejskich. Materiały na konferencję: CYLINDER 2004 "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Ustroń, 21 23 września 2004 s. 203 209.

7. GAWOL J., KACZMARCZYK J.: Siłownik hydrauliczny maszyna czy osprzęt ciśnieniowy w świetle dyrektyw europejskich. Masz. Gór. 2004 nr 99 s. 51 54.

8. GRUND J., KOWOL D.: Nowe typy sit zwiększających wydajność i poprawiających skuteczność przesiewania drobnych ziarn węgli surowych metodą na sucho. Materiały na konferencję: KOMEKO 2004 "Nowoczesne systemy przeróbcze surowców mineralnych z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska", Ustroń, 23 25 marca 2004 s. 87 95.

9. GRYNKIEWICZ BYLINA B., STEINDOR M.: Szkolenie obsługi i dozoru instalacji odpylających stosowanych w podziemiach kopalń węgla kamiennego jako czynnik determinujący bezpieczeństwo i higienę na stanowiskach roboczych. Materiały na konferencję: Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie "Szkolenie, socjologia i psychologia pracy czynniki kształtujące bezpieczeństwo i higienę pracy", Mysłowice, 1 2 kwietnia 2004 s. 117 121.

10. JASZCZUK M., SZWEDA S., MARKOWICZ J., MEDER A., BUKOWIECKI B., WITWICKI S.: Przydatność systemu identyfikacji elementów sekcji obudowy zmechanizowanej w trudnych warunkach górniczo geologicznych. Materiały na konferencję: KOMTECH 2004 "Zabezpieczenie systemów mechanicznych w górnictwie przed skutkami oddziaływania dużych energii", Ustroń, 15 17.11.2004 s. 157 162.

11. KACZMARCZYK J., ROŻEK P.: Procedury zgodności i certyfikat badania typu WE dla hydraulicznych obudów zmechanizowanych. Materiały na konferencję: 2. Szkoła Mechanizacji i Automatyzacji Górnictwa "Bezpieczne użytkowanie obudowy zmechanizowanej w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej", Wisła, 28 30 kwietnia 2004 s. 67 73.

12. KACZMARCZYK J., ROŻEK P.: Procedury oceny zgodności przenośników taśmowych wprowadzanych do obrotu w krajach Unii Europejskiej. Materiały na konferencję: "Nowe rozwiązania i doświadczenia w budowie i bezpiecznej eksploatacji urządzeń kompleksowej odstawy urobku przenośnikami taśmowymi", XII Międzynarodowe Sympozjum, Zakopane, 5 7 maja 2004 s. 69 78.

13. KALUKIEWICZ A., WARACHIM W., NIEŚPIAŁOWSKI K.: Wyznaczanie oporów przepływu oleju w impulsowym napędzie hydraulicznym. Materiały na konferencję: Napędy i Sterowanie 2004, X Jubileuszowe Seminarium towarzyszące X Targom Producentów, Kooperantów i Sprzedawców Zespołów Napędowych i Układów Sterowania, Gdańsk, 18.02.2004 s. 39 48.

14. KALUKIEWICZ A., SZYGUŁA M.: Zmechanizowana obudowa skrzyżowania wyrobiska ścianowego z chodnikiem. Prace Naukowe Monografie CMG KOMAG nr 3, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2004 s. 1 138.

15. KALUKIEWICZ A., WARACHIM W., NIEŚPIAŁOWSKI K.: Sposób wyznaczania oporów przepływu oleju w hydraulicznym napędzie impulsowym. Hydraul. Pneum. 2004 nr 2 s. 9 15.

16. KALUKIEWICZ A., KWIECIŃSKI D.: Ratownicza obudowa hydrauliczna wykonana ze stopów lekkich. Prace Naukowe Monografie CMG KOMAG nr 4, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2004 s. 1 147.

17. KALUKIEWICZ A., NIEŚPIAŁOWSKI K., WARACHIM W.: Czynna droga wysuwu bijaka w mechanizmie udarowym hydraulicznej wiertarki obrotowo udarowej WOU 42SM. Masz. Gór. 2004 nr 99 s. 43 50.

18. KASPRZAK D., GRYNKIEWICZ BYLINA B.: Postępowanie z odpadami powstającymi w zakładach przeróbczych w świetle wymagań ochrony środowiska. Materiały na konferencję: KOMEKO 2004 "Nowoczesne systemy przeróbcze surowców mineralnych z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska", Ustroń, 23 25 marca 2004 s. 181 189.

19. KASPRZAK D., GRYNKIEWICZ BYLINA B.: Postępowanie z odpadami powstającymi w zakładach przeróbczych w świetle wymagań ochrony środowiska. Masz. Gór. 2004 nr 98 s. 52 56.

20. KŁECZEK Z., MEDER A.: Dynamiczne przejawy ciśnienia górotworu i ich wpływ na maszyny i urządzenia znajdujące się w wyrobiskach podziemnych. Materiały na konferencję: Geotechnika i Budownictwo Specjalne 2004, XXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, t. II, Zakopane, 14 19 marca 2004 s. 693 702.

21. KŁECZEK Z.: Dynamiczne przejawy ciśnienia górotworu towarzyszące eksploatacji węgla kamiennego i rud miedzi w Polsce. Materiały na konferencję: "Nowoczesne systemy i urządzenia dla przemysłu wydobywczego służące poprawie bezpieczeństwa", Konferencja Naukowo Techniczna, Zakopane, 22 24 września 2004 r. Mech. Autom. Gór. 2004 nr 9 s. 25 32.

22. KŁECZEK Z., MEDER A.: Zjawiska wyzwalania dużych energii przy eksploatacji węgla kamiennego i rud miedzi w Polsce. Materiały na konferencję: KOMTECH 2004 "Zabezpieczenie systemów mechanicznych w górnictwie przed skutkami oddziaływania dużych energii", Ustroń, 15 17.11.2004 s. 5 15.

23. KOWOL D., ŁAGÓDKA M., LENARTOWICZ M., OSOBA M.: Możliwości zwiększenia skuteczności sterowania procesem wzbogacania w osadzarkach pulsacyjnych typu KOMAG. Materiały na konferencję: KOMEKO 2004 "Nowoczesne systemy przeróbcze surowców mineralnych z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska", Ustroń, 23 25 marca 2004 s. 17 24.

24. KOWOL D., ŁAGÓDKA M., LENARTOWICZ M., OSOBA M.: Możliwości zwiększenia skuteczności sterowania procesem wzbogacania w osadzarkach pulsacyjnych typu KOMAG. Masz. Gór. 2004 nr 98 s. 14 18.

25. KWAŚNIEWSKI M., WINKLER T., SZYGUŁA M., TOKARCZYK J.: Próba identyfikacji dynamicznego oddziaływania górotworu na obudowy zmechanizowane metodami elementów odrębnych i skończonych. Masz. Gór. 2004 nr 100 s. 56 61.

26. KWIECIŃSKI D., KALUKIEWICZ A.: Badania wpływu zastosowania stopów lekkich na własności użytkowe ratowniczej obudowy hydraulicznej. Arch. Gór. 2004 nr 1 s. 101 119.

27. MADEJCZYK W.: Przystosowanie stojaków z wierconymi wzdłużnie kanałami zasilającymi ich cylindry i rdzenniki do przejmowania obciążeń dynamicznych. Materiały na konferencję: Efektywność stosowania zmechanizowanych kompleksów ścianowych remontowane czy nowe?, Konferencja Naukowo Szkoleniowa, Ustroń, 1 2 kwietnia 2004. Pr. Nauk. GIG, Konf. 2004 nr 47 s. 125 139.

28. MADEJCZYK W.: Badania hydraulicznych elementów wykonawczych sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie wymagań Unii Europejskiej. Materiały na konferencję: CYLINDER 2004 "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Ustroń, 21 23 września 2004 s. 189 202.

29. MADEJCZYK W.: Badania hydraulicznych elementów wykonawczych sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie wymagań Unii Europejskiej. Masz. Gór. 2004 nr 99 s. 36 42.

30. MADEJCZYK W.: Weryfikacja doświadczalna upodatnienia stojaka hydraulicznego na obciążenia dynamiczne. Materiały na konferencję: KOMTECH 2004 "Zabezpieczenie systemów mechanicznych w górnictwie przed skutkami oddziaływania dużych energii", Ustroń, 15 17.11.2004 s. 169 182.

31. MALEC M.: Integracja Centrum KOMAG z Europejskim Obszarem Badawczym. Euroregiony 2004 nr 2 s. 20 21.

32. MEDER A., JASZCZUK M.: System identyfikacji elementów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej i rejestracji czasu ich użytkowania. Streszczenie wykładu. Materiały na konferencję: 2. Szkoła Mechanizacji i Automatyzacji Górnictwa "Bezpieczne użytkowanie obudowy zmechanizowanej w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej", Wisła, 28 30 kwietnia 2004 s. 41 44.

33. MEDER A., GAWOL J., KACZMARCZYK J.: Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Jednostka notyfikowana nr 1456. Masz. Gór. 2004 nr 100 s. 78 84.

34. MEDER A., MAZURKIEWICZ A.: Współpraca CMG KOMAG i ZZM SA w zakresie nowych rozwiązań kombajnów ścianowych. Materiały na konferencję: II Międzynarodowe Sympozjum "Nowe rozwiązania i doświadczenia w budowie i bezpiecznej eksploatacji polskich wysoko wydajnych kombajnów ścianowych", Wisła, 7 8 października 2004 s. 21 30.

35. NIEŚPIAŁOWSKI K., WARACHIM W., KALUKIEWICZ A.: Czynna droga wysuwu bijaka w mechanizmie udarowym hydraulicznej wiertarki obrotowo udarowej WOU 42SM. Materiały na konferencję: CYLINDER 2004 "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Ustroń, 21 23 września 2004 s. 139 152.

36. OSOBA M., LUTYŃSKI A.: Nowa generacja osadzarek pulsacyjnych typu KOMAG do pozyskiwania żwiru i piasku. Materiały na konferencję: KOMEKO 2004 "Nowoczesne systemy przeróbcze surowców mineralnych z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska", Ustroń, 23 25 marca 2004 s. 35 44.

37. OSOBA M., LUTYŃSKI A.: Nowa generacja osadzarek pulsacyjnych typu KOMAG do pozyskiwania żwiru i piasku. Masz. Gór. 2004 nr 98 s. 19 26.

38. PASTUSZKA J.S., GRYNKIEWICZ BYLINA B., RAKWIC B.: Współczynnik absorpcji aerozolu atmosferycznego w pobliżu ruchliwej drogi jako wskaźnik oddziaływania drogi na środowisko. Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2004 nr 5 s. 161 166.

39. PENAR Z.: Sto edycji czasopisma "Maszyny Górnicze" prezentacją rozwoju mechanizacji polskiego górnictwa. Masz. Gór. 2004 nr 100 s. 7 10.

40. SEDLACZEK J.: System zasilania, a efektywność działania kombajnowej instalacji wodnej. Masz. Gór. 2004 nr 97 s. 12 17.

41. SIKORA W.: Oddziaływanie dużych energii na obudowy zmechanizowane. Materiały na konferencję: KOMTECH 2004 "Zabezpieczenie systemów mechanicznych w górnictwie przed skutkami oddziaływania dużych energii", Ustroń, 15 17.11.2004 s. 17 27.

42. SIKORA W.: Oddziaływanie dużych energii na obudowy zmechanizowane. Masz. Gór. 2004 nr 100 s. 46 51.

43. SKOĆ A., DRWIĘGA A.: Wybrane problemy z badań prototypowego układu napędowego przenośników zgrzebłowych. Materiały na konferencję: TEMAG 2004, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna "Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych", Gliwice Ustroń, 26 28 października 2004 s. 143 152.

44. SOREK S.: Dwufunkcyjny wzbogacalnik zawiesinowy DISA 3/2KR 2600/2000 jako urządzenie do bezpośredniego wzbogacania trójproduktowego lub dwuproduktowego. Materiały na konferencję: KOMEKO 2004 "Nowoczesne systemy przeróbcze surowców mineralnych z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska", Ustroń, 23 25 marca 2004 s. 45 52.

45. SOREK S.: Dwufunkcyjny wzbogacalnik zawiesinowy DISA 3/2KR 2600/2000 jako urządzenie do bezpośredniego wzbogacania trójproduktowego lub dwuproduktowego. Masz. Gór. 2004 nr 98 s. 27 32.

46. STOIŃSKI K., MADEJCZYK W.: Stojaki dwuteleskopowe z wierconymi płaszczami cylindrów. Prace Naukowe Monografie CMG KOMAG nr 6, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2004 s. 1 131.

47. SZCZUREK A.: Awariom można zapobiegać. Zwarcia w sieci elektroenergetycznej. Mag. Przem. 2004 nr 1 s. 31 34.

48. SZKUDLAREK Z., PODGÓRSKI J., JONAK J.: Numeryczna symulacja procesu odspajania skały głowicą skrawająco odłupującą. Eksploat. Niezawodn. 2004 nr 4 s. 54 57.

49. SZUŚCIK W., BOMERSBACH G.: Symulacja obciążeń dynamicznych w stojakach hydraulicznych. Prace Naukowe Monografie CMG KOMAG nr 5, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2004 s. 1 77.

50. SZYGUŁA M., MAZUREK K., HOLNICKI SZULC J., MRÓZ A.: Koncepcja obudowy zmechanizowanej przystosowanej do pracy w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu. Materiały na konferencję: KOMTECH 2004 "Zabezpieczenie systemów mechanicznych w górnictwie przed skutkami oddziaływania dużych energii", Ustroń, 15 17.11.2004 s. 129 140.

51. SZYGUŁA M., MAZUREK K., HOLNICKI SZULC J., MRÓZ A.: Koncepcja obudowy zmechanizowanej przystosowanej do pracy w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu. Masz. Gór. 2004 nr 100 s. 62 68.

52. TYTKO A., FIGIEL A.: Ocena zgodności maszyn i urządzeń górniczych. Prace Naukowe Monografie CMG KOMAG nr 7, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2004 s. 1 135.

53. WINKLER T., OSOBA M., BOJARA S., CHUCHNOWSKI W., TOKARCZYK J.: Identyfikacja dynamicznego stanu obciążenia podajnika wibracyjnego dla analizy wytrzymałościowej MES. Materiały na konferencję: KOMEKO 2004 "Nowoczesne systemy przeróbcze surowców mineralnych z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska", Ustroń, 23 25 marca 2004 s. 69 79.

54. WINKLER T.: Kryteria bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w projektowaniu górniczych systemów mechanicznych. Materiały na konferencję: XIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004, Szczyrk, 23 27 lutego 2004 s. 351 358.

55. WINKLER T., MICHALAK D., BOJARA S., CHUCHNOWSKI W.: Zastosowanie komputerowych metod modelowania, wizualizacji i symulacji w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie. Materiały na konferencję: Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie "Szkolenie, socjologia i psychologia pracy czynniki kształtujące bezpieczeństwo i higienę pracy", Mysłowice, 1 2 kwietnia 2004 s. aneks (9 s. nienumerowanych).

56. WINKLER T., OSOBA M., BOJARA S., CHUCHNOWSKI W., TOKARCZYK J.: Identyfikacja dynamicznego stanu obciążenia podajnika wibracyjnego dla analizy wytrzymałościowej MES. Masz. Gór. 2004 nr 98 s. 37 40.

57. WINKLER T., SZYGUŁA M., TOKARCZYK J., KWAŚNIEWSKI M.: Próba identyfikacji dynamicznego oddziaływania górotworu na obudowy zmechanizowane metodami elementów odrębnych i skończonych. Materiały na konferencję: KOMTECH 2004 "Zabezpieczenie systemów mechanicznych w górnictwie przed skutkami oddziaływania dużych energii", Ustroń, 15 17.11.2004 s. 209 220.

58. WOJTASZCZYK M.: Badanie konstrukcji obudów zmechanizowanych po wejściu do Unii Europejskiej. Materiały na konferencję: 2. Szkoła Mechanizacji i Automatyzacji Górnictwa "Bezpieczne użytkowanie obudowy zmechanizowanej w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej", Wisła, 28 30 kwietnia 2004 s. 143 154.

59. WOJTASZCZYK M.: Badania konstrukcji obudów zmechanizowanych w aspekcie wymagań Unii Europejskiej. Materiały na konferencję: Efektywność stosowania zmechanizowanych kompleksów ścianowych remontowane czy nowe?, Konferencja Naukowo Szkoleniowa, Ustroń, 1 2 kwietnia 2004. Pr. Nauk. GIG, Konf. 2004 nr 47 s. 27 36.

60. ZAJĄC R.: Procedury oceny zgodności oraz zawartość dokumentacji technicznej na przykładzie Dyrektywy 98/37/WE. Masz. Gór. 2004 nr 97 s. 53 57.

61. ZAJĄC R.: Bezpieczeństwo produktu i odpowiedzialność za produkt w europejskim systemie prawnym. Masz. Gór. 2004 nr 98 s. 57 59.

62. ZAJĄC R.: Informacja naukowo techniczna elementem wspomagającym zarządzanie wiedzą. Masz. Gór. 2004 nr 99 s. 55 59.

63. ZMYSŁOWSKI T.: Górnicze maszyny wyciągowe. Część mechaniczna. "Śląsk" sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice Warszawa 2004 s. 1 450.