Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG w roku 2003

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Publikacje pracowników KOMAG w roku 2003

1. BANAŚ M., SKRZYPIEC A., BEDNARZ R., DZIURA J.: Kombajn KSW‑750E ‑ doświadczenia eksploatacyjne w KWK "Budryk". Masz. Gór. 2003 nr 93 s. 5‑10.

2. BARAŃSKA H., GRANIECZNY A., WOLNICA M.: Doświadczenia z eksploatacji elektropneumatycznych zespołów sterowania hamulca ZSHP. Materiały na konferencję: Transport Szybowy 2003, Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, T. 2, Szczyrk, 24‑26.09.2003 s. 81‑88.

BARAŃSKA H., GRANIECZNY A., WOLNICA M.: Doświadczenia z eksploatacji elektropneumatycznych zespołów sterowania hamulca ZSHP. Masz. Gór. 2003 nr 96 s. 28‑32. 

4. BŁASZCZYK K., OSOBA M., TOKARCZYK J.: Projektowanie maszyn wibracyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych metod obliczeniowych. Masz. Gór. 2003 nr 95 s. 22‑27.

5. BOJARA S., CAŁUS Ł., TOKARCZYK J.: Modelowanie wybranych zjawisk dynamicznych na przykładzie ochronnych struktur maszyn samojezdnych. Materiały na konferencję: KOMTECH "Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechaniczne w świetle wymagań Unii Europejskiej", Szczyrk, 17‑19 listopada 2003 s. 123‑128.

6. BURCZYŃSKI T., KOKOT G., KUŚ W., POTERALSKI A., BOJARA S., CHUCHNOWSKI W., TOKARCZYK J., WINKLER T.: Optymalizacja ewolucyjna postaci geometrycznej stropnicy obudowy górniczej. Materiały na konferencję: KOMTECH "Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechaniczne w świetle wymagań Unii Europejskiej", Szczyrk, 17‑19 listopada 2003 s. 215‑230.

7. DRWIĘGA A., ROBAKOWSKI S.: Urządzenie do kontroli stateczności ładunków w transporcie szynowym. Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. 2003 nr 2 s. 19‑21.

8. DUDEK M., PROSTAŃSKI D., SZKUDLAREK Z., WYROBEK E.: Badania symulacyjne drążenia wyrobisk korytarzowych wysięgnikowymi kombajnami chodnikowymi. Masz. Gór. 2003 nr 95 s. 18‑21.

9. DUDEK M., PROSTAŃSKI D., SZKUDLAREK Z., WYROBEK E.: Zastosowanie badań symulacyjnych w określaniu parametrów drążenia wyrobisk korytarzowych kombajnami chodnikowymi. Materiały na konferencję: TUR 2003, III Międzynarodowa Konferencja Techniki Urabiania 2003, Kraków ‑ Krynica, wrzesień 2003 s. 353‑360.

10. DUDEK M., ŚWITOŃSKI E., WINKLER T., PROSTAŃSKI D., WYROBEK E., TOKARCZYK J., BOJARA S.: Komputerowo wspomagane metody projektowania samojezdnych maszyn chodnikowych. Prace Naukowe ‑ Monografie CMG KOMAG nr 2, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice, 2003 s. 1‑123.

11. DUDEK M.: Symulacja komputerowa działania maszyn samojezdnych. Materiały na konferencję: KOMTECH "Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechaniczne w świetle wymagań Unii Europejskiej", Szczyrk, 17‑19 listopada 2003 s. 81‑91.

DYMEK D., MAŁECKI J., GRZEGORZEK W., KEMPA A., ŚCIESZKA S., ŻOŁNIERZ M.: Badania własności użytkowych okładzin ciernych dla hamulców promieniowych górniczych maszyn wyciągowych. Materiały na konferencję: Transport Szybowy 2003, Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, T. 2, Szczyrk, 24‑26.09.2003 s. 109‑120. 

13. DYMEK D., MAŁECKI J., GRZEGORZEK W., KEMPA A., ŚCIESZKA S., ŻOŁNIERZ M.: Badania własności użytkowych okładzin ciernych dla hamulców promieniowych górniczych maszyn wyciągowych. Masz. Gór. 2003 nr 96 s. 53‑58.

14. FIGIEL A.: Bezpieczeństwo stosowania maszyn górniczych w zakładach górniczych. Materiały na konferencję: Transport Szybowy 2003, Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, T. 1, Szczyrk, 24‑26.09.2003 s. 17‑24.

15. FIGIEL A.: Bezpieczeństwo stosowania maszyn górniczych w zakładach górniczych. Masz. Gór. 2003 nr 96 s. 14‑17.

16. FREUS M., DRWIĘGA A.: Urządzenie do kontroli stateczności załadowanych platform i wozów w transporcie szynowym. Masz. Gór. 2003 nr 95 s. 28‑32.

17. GRYNKIEWICZ‑BYLINA B., KOZIEŁ A., MEDER A.: Ochrona środowiska priorytetem w działalności naukowo‑badawczej. Materiały na konferencję: "Technika w służbie środowiska", KOMEKO 2003, t. I, Szczyrk, 17‑19.03.2003 s. 5‑19.

18. GRYNKIEWICZ‑BYLINA B.: Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi w gminie. Materiały na konferencję: "Technika w służbie środowiska", KOMEKO 2003, t. II, Szczyrk, 17‑19.03.2003 s. 135‑143.

19. JONAK J., PROSTAŃSKI D., SZKUDLAREK Z.: Analiza możliwości wykorzystania sieci neuronowych w badaniach stanu obrotowych noży stożkowych. Mech. Autom. Gór. 2003 nr 10 s. 5‑7.

20. JONAK J., PROSTAŃSKI D., SZKUDLAREK Z.: Propozycja wykorzystania sieci neuronowych w identyfikacji ruchów roboczych kombajnu chodnikowego. Materiały na konferencję: KOMTECH "Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechaniczne w świetle wymagań Unii Europejskiej", Szczyrk, 17‑19 listopada 2003 s. 179‑182.

21. KLICH A.: Prace badawczo‑rozwojowe nad ekologicznymi technologiami urabiania skał. Materiały na konferencję: "Technika w służbie środowiska", KOMEKO 2003, t. II, Szczyrk, 17‑19.03.2003 s. 191‑202.

22. KLICH A.: Prace badawczo‑rozwojowe nad ekologicznymi technologiami urabiania skał. Masz. Gór. 2003 nr 94 s. 34‑39.

23. KŁECZEK Z., NAPIERACZ T., TRELENBERG P.: Wzmocnienie iniekcyjno‑kotwiące górotworu jako metoda profilaktyki tąpań spągowych. Wiad. Gór. 2003 nr 2 s. 52‑58.

24. KŁECZEK Z., ZELJAŚ D.: Potrzeby i możliwości budowy w Polsce podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych. Materiały na konferencję: "Technika w służbie środowiska", KOMEKO 2003, t. II, Szczyrk, 17‑19.03.2003 s. 87‑100.

25. KŁECZEK Z.: Wpływ utraty stateczności wyrobiska podziemnego na znajdujące się w nim maszyny i urządzenia górnicze. Materiały na konferencję: KOMTECH "Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechaniczne w świetle wymagań Unii Europejskiej", Szczyrk, 17‑19 listopada 2003 s. 111‑121.

26. KOWAL L., TUREWICZ K.: Projektowanie zestawów wałów głównych maszyn wyciągowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Masz. Gór. 2003 nr 93 s. 27‑36.

27. KOWAL L., TUREWICZ K.: Wspomaganie komputerowe w projektowaniu maszyn wyciągowych. Materiały na konferencję: Transport Szybowy 2003, Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, T. 1, Szczyrk, 24‑26.09.2003 s. 49‑60.

28. KOWAL L.: Doskonalenie układów sterowania hamulców maszyn wyciągowych. Materiały na konferencję: Transport Szybowy 2003, Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, T. 2, Szczyrk, 24‑26.09.2003 s. 97‑108.

29. KOWAL L.: Doskonalenie układów sterowania hamulców maszyn wyciągowych. Masz. Gór. 2003 nr 96 s. 45‑52.

30. KWAŚNIEWSKI J., BARAŃSKA H., TUREWICZ K.: Zużycie korozyjne lin stalowych stosowanych w transporcie szybowym ‑ nowe kierunki rozwoju aparatury pomiarowej. Materiały na konferencję: Transport Szybowy 2003, Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, T. 1, Szczyrk, 24‑26.09.2003 s. 199‑208.

31. KWAŚNIEWSKI J., BARAŃSKA H., TUREWICZ K.: Zużycie korozyjne lin stalowych stosowanych w transporcie szybowym ‑ nowe kierunki rozwoju aparatury pomiarowej. Masz. Gór. 2003 nr 96 s. 22‑27.

32. LOSIAK S., PTAK J., BEDNARZ R., GERLICH J.: Podporność sekcji obudowy pola pasa oporowego w wyrobisku wydobywczym. Materiały na konferencję: XII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003, Szczyrk, 17‑21 lutego 2003 s. 155‑163.

33. MADEJCZYK W., TOKARCZYK J.: Analiza wytrzymałości cylindrów stojaków dwuteleskopowych z wierconymi wzdłużnie otworami. Masz. Gór. 2003 nr 93 s. 37‑42.

34. MAŁECKI J.: Rozwój układów sterowania hamulców odwodzonych hydraulicznie (tarczowych). Materiały na konferencję: Transport Szybowy 2003, Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, T. 2, Szczyrk, 24‑26.09.2003 s. 89‑96.

35. MAŁECKI J.: Układy sterowania hamulców odwodzonych hydraulicznie (tarczowych) - doświadczenia w modernizowaniu tych układów. Masz. Gór. 2003 nr 96 s. 39‑44.

36. MEDER A., STEINDOR M., ŚCIUK A.: Wentylator WR‑1 - nowe skuteczne urządzenie w prowadzeniu akcji ratowniczych. Materiały na konferencję: XII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003, Szczyrk, 17‑21 lutego 2003 s. 185‑196.

37. MEDER A., SZAFRAŃSKI L.: Metody zwiększenia koncentracji wydobycia węgla oraz bezpieczeństwa pracy w górnictwie węgla kamiennego ‑ nowe rozwiązania techniczne. Wiad. Gór. 2003 nr 9 s. 390‑398.

38. NIEŚPIAŁOWSKI K., WARACHIM W.: Uniwersalny młot hydrauliczny nowej generacji. Materiały na konferencję: CYLINDER 2003 "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Szczyrk, 22‑24.09.2003 s. 77‑86.

39. NIEŚPIAŁOWSKI K., WARACHIM W.: Nowa konstrukcja uniwersalnego młota hydraulicznego. Hydraul. Pneum. 2003 nr 5 s. 20‑22.

40. PROSTAŃSKI D., JONAK J.: Sieci neuronowe w badaniach procesu urabiania skał stożkowymi nożami obrotowymi. Prace Naukowe ‑ Monografie CMG KOMAG nr 1, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice, 2003 s. 1‑106.

41. PYZIK M., SZKUDLAREK Z.: Koncepcja systemowej zbiórki odpadów opakowań szklanych z wykorzystaniem linii do uzdatniania stłuczki. Materiały na konferencję: "Technika w służbie środowiska", KOMEKO 2003, t. II, Szczyrk, 17‑19.03.2003 s. 145‑154.

42. RAKWIC B., SZYMKIEWICZ A.: Wpływ działalności przemysłowej na stan klimatu akustycznego środowiska na przykładzie ZGE SOBIESKI JAWORZNO III. Materiały na konferencję: "Technika w służbie środowiska", KOMEKO 2003, t. I, Szczyrk, 17‑19.03.2003 s. 179‑188.

43. SIKORA W.: Podporność obudowy zmechanizowanej. Materiały na konferencję: "Nowoczesne obudowy zmechanizowane o dużej podporności", Konferencja Naukowo‑Szkoleniowa, Ustroń, 27‑28 lutego 2003. Pr. Nauk. GIG, Konf. 2003 nr 44 s. 11‑15.

44. SIKORA W.: Zasadność zwiększania podporności obudowy zmechanizowanej. Materiały na konferencję: KOMTECH "Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechaniczne w świetle wymagań Unii Europejskiej", Szczyrk, 17‑19 listopada 2003 s. 231‑240.

45. STOIŃSKI K., MADEJCZYK W.: Sposoby zabezpieczania stojaków dwuteleskopowych z cylindrami z wierconymi wzdłużnie otworami na obciążenia dynamiczne. Materiały na konferencję: CYLINDER 2003 "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Szczyrk, 22‑24.09.2003 s. 61‑76.

46. SZYGUŁA M., JENCZMYK D.: Nowa generacja rurociągów magistralnych KOMAG HPT. Masz. Gór. 2003 nr 93 s. 23‑26.

47. SZYGUŁA M.: Zmechanizowana obudowa skrzyżowania typu KSK‑18/37‑Pz - nowoczesna technologia zabezpieczania skrzyżowania ściana‑chodnik. Materiały na konferencję: XII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003, Szczyrk, 17‑21 lutego 2003 s. 247‑256.

48. TYTKO A., FIGIEL A.: Systemy oceny zgodności maszyn górniczych z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia. Materiały na konferencję: Transport Szybowy 2003, Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, T. 1, Szczyrk, 24‑26.09.2003 s. 25‑34.

49. WINKLER T.: Możliwości modelowania zagrożeń zespolonych w środowisku człowieka. Materiały na konferencję: "Technika w służbie środowiska", KOMEKO 2003, t. I, Szczyrk, 17‑19.03.2003 s. 189‑200.

50. WINKLER T.: Możliwości modelowania zagrożeń zespolonych w środowisku człowieka. Masz. Gór. 2003 nr 94 s. 7‑12.

51. WINKLER T., BOJARA S., CHUCHNOWSKI W., MICHALAK D., TOKARCZYK J.: Wirtualne prototypowanie maszyn górniczych. Wiad. Gór. 2003 nr 9 s. 399‑404.

52. WINKLER T.: Element wirtualnego prototypowania maszyn górniczych. Materiały na konferencję: KOMTECH "Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechaniczne w świetle wymagań Unii Europejskiej", Szczyrk, 17‑19 listopada 2003 s. 71‑81.

53. WINKLER T., BOJARA S., CHUCHNOWSKI W.: Zastosowanie metody Reverse Engineering w weryfikacji modeli obliczeniowych metodą elementu skończonego. Materiały na konferencję: KOMTECH "Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechaniczne w świetle wymagań Unii Europejskiej", Szczyrk, 17‑19 listopada 2003 s. 93‑102.

54. WINKLER T., MICHALAK D., KUBEK S., TYTKO S.: Komputerowa symulacja czynności montażu i demontażu elementów kombajnu ścianowego podczas zbrojenia i likwidacji ściany. Materiały na konferencję: KOMTECH "Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechaniczne w świetle wymagań Unii Europejskiej", Szczyrk, 17‑19 listopada 2003 s. 103‑110.

55. WOJTASZCZYK M., NIESYTO H.: Badania konstrukcji obudów zmechanizowanych o podwyższonej podporności na stanowiskach badawczych CMG KOMAG. Materiały na konferencję: "Nowoczesne obudowy zmechanizowane o dużej podporności", Konferencja Naukowo‑Szkoleniowa, Ustroń, 27‑28 lutego 2003. Pr. Nauk. GIG, Konf. 2003 nr 44 s. 51‑53.

56. ZAJĄC R.: Rola dyrektyw, norm zharmonizowanych w ocenie zgodności. Masz. Gór. 2003 nr 94 s. 67‑69.

57. ZAJĄC R.: System zarządzania jakością ‑ pomocnym elementem w procedurze certyfikacji wyrobu. Masz. Gór. 2003 nr 95 s. 33‑36.

58. ZAJĄC R.: Kilka słów o dyrektywie maszynowej i normach z nią zharmonizowanych. Masz. Gór. 2003 nr 96 s. 71‑75.

59. DĘBIEC J., WARACHIM W.: Pompa do niskoprocentowych emulsji olejowo‑wodnych o wysokich parametrach pracy. Materiały na konferencję: XII Seminarium Energetyczne 2003 "Aktualne problemy przepływowe, konstrukcyjne i eksploatacyjne maszyn i urządzeń hydraulicznych", Gliwice, 1 marca 2003 s. 75‑78.

60. WILK A., WILK S.: Zrównoważenie naporu osiowego w pompach wielostopniowych za pomocą otworów odciążających w części wirników. Materiały na konferencję: XII Seminarium Energetyczne 2003 "Aktualne problemy przepływowe, konstrukcyjne i eksploatacyjne maszyn i urządzeń hydraulicznych", Gliwice, 1 marca 2003 s. 229‑238.