Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG w roku 2002

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Publikacje pracowników KOMAG w roku 2002

 

1. ALEKSA H., POTOCZNY Z.: Koncepcja mechanizacji pobierania próbek produktów miałowych w zakładach przeróbki mechanicznej węgla. Materiały na konferencję: KOMEKO "Nowoczesne technologie i systemy mechanizacyjne do przeróbki surowców mineralnych", Szczyrk, marzec 2002 s. 97‑112.

 

2. BANAŚ M., SKRZYPIEC A., BEDNARZ R., DZIURA J.: Kombajn KSW‑750E ‑ doświadczenia eksploatacyjne w KWK Budryk. Materiały na konferencję: KOMTECH 2002, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna "Kierunki mechanizacji górnictwa do 2010 roku", t. I, Szczyrk, 5‑7.11.2002 s. 133‑140.

 

3. BEDNARZ R., DRWIĘGA A.: Kierunki rozwoju zmechanizowanych systemów ścianowych. Materiały na konferencję: KOMTECH 2002, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna "Kierunki mechanizacji górnictwa do 2010 roku", t. I, Szczyrk, 5‑7.11.2002 s. 19‑32.

 

4. BEDNARZ R., KOZIEŁ A., PIECZORA E.: Perspektywy technologii drążenia wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego. Materiały na konferencję: KOMTECH 2002, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna "Kierunki mechanizacji górnictwa do 2010 roku", t. I, Szczyrk, 5‑7.11.2002 s. 45‑63.

 

5. BEDNARZ R., DRWIĘGA A., GOLANKA L.: Zagadnienia synchronizacji pracy napędów przenośników zgrzebłowych i taśmowych. Transp. Przem. 2002 nr 4 s. 10‑13.

 

6. BEDNARZ R., DRWIĘGA A.: Kierunki rozwoju zmechanizowanych systemów ścianowych. Masz. Gór. 2002 nr 92 s. 15‑21.

 

7. BEDNARZ R., KOZIEŁ A., PIECZORA E.: Perspektywy technologii drążenia wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego. Masz. Gór. 2002 nr 92 s. 22‑32.

 

8. BUDZYŃSKI Z., GLINKA T.: Generatory w elektrowniach wiatrowych Europy. Wiad. Elektrotech. 2002 nr 4 s. 136‑140.

 

9. BUDZYŃSKI Z.: Kierunki rozwoju napędów samojezdnych maszyn górniczych. Mech. Autom. Gór. 2002 nr 8 s. 47‑52.

 

10. DIEDERICHS R., CHRUSZCZ J., MAJEWSKI P.: System monitorowania i sterowania podpornością obudowy pod kątem efektywnego wydobycia i bezpieczeństwa pracy. Materiały na konferencję: "Urządzenia i systemy dla technicznej restrukturyzacji przemysłu wydobywczego poprawiające bezpieczeństwo pracy w kopalniach", Konferencja Naukowo‑Techniczna, Ustroń, 17‑20 września 2002 r. Mech. Autom. Gór. 2002 nr 9 s. 121‑128.

 

11. DRWIĘGA A.: Aspects of development of wind power industry in Poland and a conception of turbines solutions. Materiały na konferencję: Energex 2002, The 9th International Energy Conference & Exhibition "Energy sustainable development ‑ a challenge for the new century", Cracow, 19‑24 May 2002 s. 49.

 

12. FIGIEL A., KOSZYK M., TYTKO A.: Ocena maszyn i urządzeń górniczych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Prz. Gór. 2002 nr 4 s. 9‑12.

 

13. FIGIEL A.: Znaczenie dokumentacji techniczno‑ruchowej w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas eksploatacji maszyn górniczych. Masz. Gór. 2002 nr 89 s. 7‑11.

 

14. FIGIEL A.: Spodziewane skutki wdrożenia systemu oceny zgodności maszyn górniczych, spójnego z obowiązującym prawem w Krajach Unii Europejskiej. Zesz. Nauk.‑Tech. AGH, Kated. Transp. Linow. 2002 nr 25 s. 49‑56.

 

15. FIGIEL A., NEFFE W.: Wymagania bezpieczeństwa w systemach kopalnianego transportu linowego z zastosowaniem kolei szynowych. Zesz. Nauk.‑Tech. AGH, Kated. Transp. Linow. 2002 nr 25 s. 57‑65.

 

16. GERLICH J., CIEŚLAK Z., LENARD J.: Wykorzystanie konstrukcji obudowy osłonowej do mechanizacji wykonywania pasa oporowego w ścianach zawałowych. Materiały na konferencję: "Zmechanizowane obudowy ścianowe ‑ teraźniejszość i perspektywy", Brenna, 14‑15 marca 2002. Pr. Nauk. GIG, Konferencje 2002 nr 40 s. 131‑142.

 

17. GRYNKIEWICZ‑BYLINA B.: Działalność zakładów przeróbczych węgla w świetle nowych uregulowań prawnych ochrony środowiska. Materiały na konferencję: KOMEKO "Nowoczesne technologie i systemy mechanizacyjne do przeróbki surowców mineralnych", Szczyrk, marzec 2002 s. 159‑166.

 

18. GRYNKIEWICZ‑BYLINA B., MAJEWSKI M.: Monitoring zasolenia wód kopalnianych. Karbo 2002 nr 2 s. 60‑65.

 

19. GRYNKIEWICZ‑BYLINA B.: Działalność zakładów przeróbczych węgla w świetle nowych uregulowań prawnych ochrony środowiska. Masz. Gór. 2002 nr 90 s. 47‑52.

 

20. GRYNKIEWICZ‑BYLINA B.: Ocena wpływu na środowisko emisji pyłów powstających podczas prowadzenia robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym. Materiały na konferencję: "Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie", Konferencja naukowo‑techniczna pod patronatem WUG, Jelenia Góra, 9‑11 października 2002 r. Pr. Nauk. GIG, Konferencje 2002 nr 43 s. 233‑238.

 

21. KALUKIEWICZ A., PIECZORA E., SIEJNA K.: Techniczne możliwości realizacji zraszania w kombajnach chodnikowych. Masz. Gór. 2002 nr 91 s. 38‑46.

 

22. KLICH A., LOSIAK S., PTAK J.: Obudowy zmechanizowane do wyrobisk ubierkowych rudy miedzi. Materiały na konferencję: XI Szkoła Eksploatacji Podziemnej, t. I, Szczyrk, 18‑22 lutego 2002 s. 319‑328.

 

23. KLICH A., LOSIAK S., PTAK J.: Obudowy zmechanizowane wyrobisk ubierkowych w kopalniach rud miedzi. Prz. Gór. 2002 nr 10 s. 1‑5.

 

24. KOWOL D., JĘDO A., OSOBA M., ŁAGÓDKA M.: Badania efektywności wzbogacania miału węglowego o uziarnieniu 20(30)¸0,5 mm w wodnych osadzarkach pulsacyjnych typu KOMAG. Materiały na konferencję: KOMEKO "Nowoczesne technologie i systemy mechanizacyjne do przeróbki surowców mineralnych", Szczyrk, marzec 2002 s. 113‑124.

 

25. KOWOL D., JĘDO A., OSOBA M., ŁAGÓDKA M.: Badania efektywności wzbogacania miału węglowego o uziarnieniu 20(30) ‑ 0,5 mm w wodnych osadzarkach pulsacyjnych typu KOMAG. Masz. Gór. 2002 nr 90 s. 40‑46.

 

26. KWIECIŃSKI D., SENDERSKI J.: Siłownik hydrauliczny ze stopów lekkich do obudowy górniczej. Hydraul. Pneum. 2002 nr 1 s. 27‑29.

 

27. MADEJCZYK W.: Prognozowanie obciążeń stojaków hydraulicznych dwuteleskopowych obudów GLINIK‑066/16 oraz GLINIK‑08/22 wskutek wstrząsu górotworu i dobór zabezpieczeń. Masz. Gór. 2002 nr 89 s. 12‑18.

 

28. MEDER A., PIECZORA E., STEINDOR M.: Możliwości ograniczenia zagrożenia pyłowego w procesie drążenia wyrobisk korytarzowych. Materiały na konferencję: XI Szkoła Eksploatacji Podziemnej, t. I, Szczyrk, 18‑22 lutego 2002 s. 433‑451.

 

29. MEDER A., WENCEL H.: Nowa technologia wykonywania powłok ochronnych DURACHROM ‑ realne możliwości taniej regeneracji stojaków. Materiały na konferencję: XI Szkoła Eksploatacji Podziemnej, t. II, Szczyrk, 18‑22 lutego 2002 s. 1055‑1066.

 

30. MEDER A., MUC J.: Doświadczenia z eksploatacji lin prowadniczych w KWK "Bielszowice". Zesz. Nauk.‑Tech. AGH, Kated. Transp. Linow. 2002 nr 25 s. 77‑85.

 

31. MEDER A., WENCEL H.: Nowa generacja pokryć DURACHROM o najwyższej wytrzymałości (komunikat). Materiały na konferencję: CYLINDER 2002 "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Szczyrk, 23‑25.09.2002 s. 83‑87.

 

32. ORZECH Ł.: Diagnoza nieprawidłowej pracy układu mechanicznego kulowego młyna węglowego na podstawie pomiarów drgań. Masz. Gór. 2002 nr 89 s. 25‑28.

 

33. OSOBA M., KOLORZ S., ZIOMBER S.: Modernizacja zakładów przeróbczych kopalni JSW SA na przykładzie zmian w rozwiązaniach węzłów technologicznych wzbogacania miału węglowego i klasyfikacji wstępnej w KWK Borynia i KWK Pniówek. Materiały na konferencję: KOMEKO "Nowoczesne technologie i systemy mechanizacyjne do przeróbki surowców mineralnych", Szczyrk, marzec 2002 s. 5‑17.

 

34. OSOBA M., KOLORZ S., ZIOMBER S.: Modernizacja zakładów przeróbczych kopalni JSW SA na przykładzie zmian w rozwiązaniach węzłów technologicznych wzbogacania miału węglowego i klasyfikacji wstępnej w KWK Borynia i KWK Pniówek. Masz. Gór. 2002 nr 90 s. 7‑13.

 

35. PASZENDA B., MAINKA B.: Obudowa ZBMD 12/31‑POz/H dla trudnych warunków eksploatacyjnych w pokładach o wysokości 2,9 ‑ 3,1 m. Materiały na konferencję: "Zmechanizowane obudowy ścianowe ‑ teraźniejszość i perspektywy", Brenna, 14‑15 marca 2002. Pr. Nauk. GIG, Konferencje 2002 nr 40 s. 37‑40.

 

36. PROSTAŃSKI D.: Wybrane problemy identyfikacji procesu skrawania skał z użyciem sztucznej sieci neuronowej. Masz. Gór. 2002 nr 89 s. 43‑45.

 

37. PTAK J., LOSIAK S., BEDNARZ R., GERLICH J.: Uwarunkowania dla zestawu obudowy do pola pasa oporowego wyrobiska ścianowego. Mech. Autom. Gór. 2002 nr 12 s. 9‑12.

 

38. SIKORA W.: Prognoza wyposażenia przodków ścianowych w roku 2010. Materiały na konferencję: KOMTECH 2002, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna "Kierunki mechanizacji górnictwa do 2010 roku", t. I, Szczyrk, 5‑7.11.2002 s. 65‑80.

 

39. SOREK S., POTOCZNY Z., FATEJÓW W.: Nowe rozwiązania technologiczno‑konstrukcyjne maszyn przeróbczych w aspekcie prawidłowego wyboru koncepcji modernizacji ciągów technologicznych. Materiały na konferencję: KOMEKO "Nowoczesne technologie i systemy mechanizacyjne do przeróbki surowców mineralnych", Szczyrk, marzec 2002 s. 31‑38.

 

40. SOREK S., GRUND J., KUBICKI T., WANAT K.: Technologia wydzielania na mokro klasy ziarnowej 2¸0 mm z miału surowego 20(30)¸0 mm o dużej zawartości iłów na przesiewaczu wibracyjnym typu PWS‑2663. Materiały na konferencję: KOMEKO "Nowoczesne technologie i systemy mechanizacyjne do przeróbki surowców mineralnych", Szczyrk, marzec 2002 s. 49‑62.

 

41. SOREK S., POTOCZNY Z., FATEJÓW W.: Nowe rozwiązania technologiczno‑konstrukcyjne maszyn przeróbczych w aspekcie prawidłowego wyboru koncepcji modernizacji ciągów technologicznych. Masz. Gór. 2002 nr 90 s. 14‑19.

 

42. SOREK S., GRUND J., KUBICKI T., WANAT K.: Technologia wydzielania na mokro klasy ziarnowej 2 ‑ 0 mm z miału surowego 20(30) ‑ 0 mm o dużej zawartości iłów na przesiewaczu wibracyjnym typu PWS‑2663. Masz. Gór. 2002 nr 90 s. 20‑28.

 

43. STEINDOR M.: Systemy zmniejszające zapylenie na terenie zakładów przeróbczych. Materiały na konferencję: KOMEKO "Nowoczesne technologie i systemy mechanizacyjne do przeróbki surowców mineralnych", Szczyrk, marzec 2002 s. 181‑188.

 

44. STEINDOR M.: Systemy zmniejszające zapylenie na terenie zakładów przeróbczych. Masz. Gór. 2002 nr 90 s. 63‑67.

 

45. STOIŃSKI K., MADEJCZYK W.: Aktualnie obowiązujące normy i przepisy w zakresie obudów zmechanizowanych. Materiały na konferencję: "Zmechanizowane obudowy ścianowe ‑ teraźniejszość i perspektywy", Brenna, 14‑15 marca 2002. Pr. Nauk. GIG, Konferencje 2002 nr 40 s. 49‑59.

 

46. STOIŃSKI K., MADEJCZYK W.: Zmechanizowane obudowy ścianowe dla warunków tąpiących w świetle unormowań unijnych z uwzględnieniem specyfiki górnictwa polskiego. Materiały na konferencję: CYLINDER 2002 "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Szczyrk, 23‑25.09.2002 s. 235‑242.

 

47. STOIŃSKI K., MADEJCZYK W.: Zmechanizowane obudowy ścianowe dla warunków tąpiących w świetle unormowań unijnych z uwzględnieniem specyfiki górnictwa polskiego. Materiały na konferencję: KOMTECH 2002, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna "Kierunki mechanizacji górnictwa do 2010 roku", t. II, Szczyrk, 5‑7.11.2002 s. 13‑20.

 

48. SZCZUREK A., MIASTKOWSKA B.: Regulacja wydajności wentylatora lutniowego. Prz. Gór. 2002 nr 2 s. 27‑30.

 

49. SZYGUŁA M., JENCZMYK D.: Nowa generacja rurociągów magistralnych KOMAG HPT. Materiały na konferencję: KOMTECH 2002, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna "Kierunki mechanizacji górnictwa do 2010 roku", t. II, Szczyrk, 5‑7.11.2002 s. 5‑11.

 

50. ŚMIEJEK Z: Directions of technological and technical development of the Polish jigs. Materiały na konferencję: 6th Conference on Environment and Mineral Processing, Part II, VSB‑TU Ostrava, 27‑29.6.2002 s. 359‑366.

 

51. ŚWITOŃSKI E., MĘŻYK A., KCIUK S., GĄSIOREK D., DUDA S., BEDNARZ R.: Badania modelowe i doświadczalne korpusu ramienia wąskiego prototypowego kombajnu węglowego. Masz. Gór. 2002 nr 91 s. 7‑14.

 

52. WINKLER T.: Anthropotechnical systems in the mining machines designing processes. Arch. Gór. 2002 nr 2 s. 189‑204.

 

53. WINKLER T., DUDEK M., KOZIEŁ A., PIECZORA E.: Computer simulation in Rapid Mine Development. Materiały na konferencję: "Rapid Mine Development", RWTGH Aachen, 22‑23 May 2002 s. 237‑247.

 

54. WINKLER T.: Identification, modelling and visualization of risk factors in the mining industry. Materiały na konferencję: XI International Congress on Industry, Mining & Metallurgy "Sustainable Development in the XXI Century. A challenge for Engineering", Spain, 4‑7 June 2002 s. 519. (Streszczenia referatów).

55. WINKLER T., BOJARA S., HAMALA K., TOKARCZYK J.: Szybkie prototypowanie maszyn górniczych. Materiały na konferencję: KOMTECH 2002, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna "Kierunki mechanizacji górnictwa do 2010 roku", t. I, Szczyrk, 5‑7.11.2002 s. 187‑197.

 

56. WINKLER T., BOJARA S., HAMALA K., TOKARCZYK J.: Szybkie prototypowanie maszyn górniczych. Masz. Gór. 2002 nr 92 s. 42‑47.

 

57. WINKLER T.: Computer modelling and visualization of hazards in the underground system of coal mining. Arch. Gór. 2002 nr 4 s. 579‑596.

 

58. WOJTASZCZYK M.: Kierunki rozwoju laboratoryjnych metodyk badań konstrukcji obudów zmechanizowanych. Materiały na konferencję: "Zmechanizowane obudowy ścianowe ‑ teraźniejszość i perspektywy", Brenna, 14‑15 marca 2002. Pr. Nauk. GIG, Konferencje 2002 nr 40 s. 15‑20.