Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG w roku 2001

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Publikacje pracowników KOMAG w roku 2001


1. BARAŃSKA H., GRANIECZNY A., KOWAL L., WOLNICA M.: Zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji górniczych wyciągów szybowych poprzez wdrażanie nowego systemu sterowania hamulców pneumatycznych. Zesz. Nauk.‑Tech. AGH, Kated. Transp. Linow. 2001 nr 22 s. 92‑103.

2. BARAŃSKA H., KOWAL L., GRANIECZNY A., WOLNICA M., SOBIK Z.: Ocena działania elektropneumatycznego zespołu sterowania hamulców ZSHP po zrealizowaniu ruchu próbnego na maszynie K‑7000 w szybie III ‑ przedział wschodni KWK "Marcel". Materiały na konferencję: "Efektywne i bezpieczne systemy transportowe w zakładach górniczych", KOMTECH 2001, Tom II, Szczyrk, 6‑8.11.2001 s. 153‑163.

3. BARCZYK J., GRZESIŃSKI D., KOWAL A., MARCINKOWSKI G.: Modernizacje maszyn wyciągowych w zakładzie górniczym "Lubin" w aspekcie poprawy bezpieczeństwa ruchu górniczych wyciągów szybowych. Materiały na konferencję: "Efektywne i bezpieczne systemy transportowe w zakładach górniczych", KOMTECH 2001, Tom I, Szczyrk, 6‑8.11.2001 s. 225‑234.

4. BEDNARZ R., DZIURA J.: Trendy rozwojowe górniczych kombajnów ścianowych w najnowszych konstrukcjach CMG KOMAG. Materiały na konferencję: I Międzynarodowa Konferencja Techniki Urabiania 2001, Kraków ‑ Krynica, wrzesień 2001 s. 582‑590.

5. CIĄŻYŃSKI W.: Systemy oceny zgodności i dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych ‑ stan obecny i perspektywy. Masz. Gór. 2001 nr 86 s. 55‑57.

6. CIEŚLAK Z., LENARD J.: Przeglądy techniczne i ocena zmechanizowanych obudów ścianowych w kopalniach PW. Materiały na konferencję: "Remont i modernizacja obudów zmechanizowanych ‑ aspekty techniczne i formalno‑prawne", Konferencja Naukowo‑Techniczna, Wisła, kwiecień 2001 s. 155‑161.

7. CIEŚLIK J.: Kierunki modernizacji ścianowych obudów zmechanizowanych w procesie restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego. Masz. Gór. 2001 nr 85 s. 22‑25.

8. CIEŚLIK J.: Kierunki modernizacji ścianowych obudów zmechanizowanych. Materiały na konferencję: "Remont i modernizacja obudów zmechanizowanych ‑ aspekty techniczne i formalno‑prawne", Konferencja Naukowo‑Techniczna, Wisła kwiecień, 2001 s. 65‑71.

9. COLINET J.F., ORGANISCAK J.A., KOZIEŁ A., MEDER A.: Wspólna polsko‑amerykańska praca naukowo‑badawcza nad czynnikami wpływającymi na tworzenie się pyłu w wyrobiskach ścianowych i działania w zakresie zwalczania zapylenia. Masz. Gór. 2001 nr 86 s. 39‑50.

10. DRWIĘGA A., GOLANKA L., CHRUSZCZ J.: Inteligentne jednostki napędowe przenośników zgrzebłowych. Materiały na konferencję: "Efektywne i bezpieczne systemy transportowe w zakładach górniczych", KOMTECH 2001, Tom I, Szczyrk, 6‑8.11.2001 s. 137‑146.

11. DUDEK M., KOZIEŁ A., PIECZORA E., WINKLER T.: Dobór kombajnowego kompleksu chodnikowego do wskazanych warunków górniczo‑geologicznych. Materiały na konferencję: I Międzynarodowa Konferencja Techniki Urabiania 2001, Kraków ‑ Krynica, wrzesień 2001 s. 591‑601.

12. DUDEK M., PIECZORA E., PROSTAŃSKI D., WINKLER T.: Bolting mechanization in Polish coal mines. Materiały na konferencję: "Ankerausbau im Bergbau", RWTGH Aachen, 6‑7 Juni 2001 s. 151‑162.

13. DUDEK M., PIECZORA E., PROSTAŃSKI D., WINKLER T.: Bolting mechanization in Polish coal mines. Coal Int. 2001 nr 4 s. 176‑178.

14. FIGIEL A.: Dokumentacja techniczno‑ruchowa jako źródło informacji o zagrożeniach, środkach bezpieczeństwa i ryzyku resztkowym. Zesz. Nauk.‑Tech. AGH, Kated. Transp. Linow. 2001 nr 22 s. 129‑136.

15. FIGIEL A., MICHALAK Z.: Wymagania bezpieczeństwa w systemach kopalnianego transportu linowego z zastosowaniem kołowrotów. Materiały na konferencję: "Efektywne i bezpieczne systemy transportowe w zakładach górniczych", KOMTECH 2001, Tom I, Szczyrk, 6‑8.11.2001 s. 85‑97.

16. FRYDEL W., STEINDOR M.: Systemy wentylacyjne do zwalczania zagrożeń pyłowych i metanowych w wyrobiskach chodnikowych. Założenia i praktyczne zastosowanie. (Streszczenie referatu). Materiały na konferencję: 7th International Mine Ventilation Congress, Kraków, 17‑22 czerwca 2001 s. 53.

17. GERUS T., WAWRZYNIAK A.: Ogólne zasady zarządzania ochroną środowiska w górnictwie. Masz. Gór. 2001 nr 86 s. 51‑54.

18. GNOT D.: Rusztowanie nowej generacji. Transp. Przem. 2001 nr 1 s. 42‑43.

19. GRYNKIEWICZ‑BYLINA B., KOZIEŁ A., STĘPOR J., PIECZORA E.: Monitoring stanu zapylenia powietrza w wybranym rejonie województwa śląskiego ‑ studium projektowe. Materiały na konferencję: KOMEKO 2001 "Jakość środowiska ‑ techniki i technologie", Szczyrk, 13‑15.03.2001 s. 139‑156.

20. GRYNKIEWICZ‑BYLINA B., MAJEWSKI M.: Monitoring i uzdatnianie wód kopalnianych. Materiały na konferencję: KOMEKO 2001 "Jakość środowiska ‑ techniki i technologie", Szczyrk, 13‑15.03.2001 s. 221‑235.

21. GRYNKIEWICZ‑BYLINA B., RAKWIC B.: Ocena zagrożenia hałasem na terenach mieszkaniowych w otoczeniu zakładów górniczych w świetle regulacji prawnych ochrony środowiska. Masz. Gór. 2001 nr 87 s. 19‑24.

22. KALUKIEWICZ A., NIEŚPIAŁOWSKI K.: Hydrodynamiczne czyszczenie taśm przenośnikowych. Materiały na konferencję: 2nd International Conference on Water Jet Machining WMJ 2001, Cracov, 15‑16 November 2001 s. 179‑186.

23. KALUKIEWICZ A., NIEŚPIAŁOWSKI K.: Możliwości zastosowania wysokociśnieniowych strumieni wodnych do czyszczenia taśm przenośnikowych. Materiały na konferencję: I Międzynarodowa Konferencja Techniki Urabiania 2001, Kraków ‑ Krynica, wrzesień 2001 s. 507‑513.

24. KALUKIEWICZ A., SZYGUŁA M.: Wpływ struktury zmechanizowanej obudowy skrzyżowania chodnika ze ścianą na jej własności ruchowe. Materiały na konferencję: I Międzynarodowa Konferencja Techniki Urabiania 2001, Kraków ‑ Krynica, wrzesień 2001 s. 514‑523.

25. KAPUŚCIK A., DRONG K., FIGIEL A., MICHALAK Z.: Kompleksowe sterowanie i monitoring odstawy poziomej oraz parametrów powietrza w kopalniach z zastosowaniem systemu BETACONTROL. Materiały na konferencję: "Efektywne i bezpieczne systemy transportowe w zakładach górniczych", KOMTECH 2001, Tom I, Szczyrk, 6‑8.11.2001 s. 181‑196.

26. KLICH A., GOSPODARCZYK P., KOTWICA K., SKOLIK W.: System bezpiecznego prowadzenia przewodów zasilających kombajny ścianowe. Materiały z posiedzenia Sekcji Mechanizacji Górnictwa PAN w Rybnickiej Fabryce Maszyn RYFAMA SA. Mech. Autom. Gór. 2001 nr 6 s. 58‑63.

27. KLICH A., ŁOSIAK S., PTAK J.: Możliwości wpływania na efektywność urabiania węgla kamiennego kształtowaniem ciśnienia eksploatacyjnego. Materiały na konferencję: I Międzynarodowa Konferencja Techniki Urabiania 2001, Kraków ‑ Krynica, wrzesień 2001 s. 131‑139.

28. KŁECZEK Z.: Czy aktywność sejsmiczna górotworu LGOM przekroczy w 2001 roku barierę 10 miliardów dżuli? Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. 2001 nr 4 s. 13‑17.

29. KOSTOŃ A., DIEDERICHS R.: Kombajn ścianowy KSW‑750E ‑ nowa jakość. Masz. Gór. 2001 nr 88 s. 7‑11.

30. KOWAL L.: Zespół sterowania hamulców pneumatycznych maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych. Masz. Gór. 2001 nr 88 s. 16‑23.

31. KOZIEŁ A., MAJEWSKI P.: Wpływ wytężeń w górotworze na wybrane parametry eksploatacji ściany węglowej. Materiały na konferencję: "Geotechnika górnicza i budownictwo podziemne na początku XXI wieku", XXIV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, Lądek Zdrój, 12‑16 marca 2001. Pr. Nauk. Inst. Geotech. Hydrotech. P.Wroc., Konferencje 2001 nr 73/40 s. 305‑314.

32. KOZIEŁ A., MEDER A.: Czynniki tworzenia się pyłu w ścianach węglowych oraz praktyki jego zwalczania ‑ doświadczenia polsko‑amerykańskiej współpracy w ramach II Funduszu im. Marii Skłodowskiej‑Curie. Materiały na konferencję: KOMEKO 2001 "Jakość środowiska ‑ techniki i technologie", Szczyrk, 13‑15.03.2001 s. 101‑121.

33. KWIECIŃSKI D., SENDERSKI J.: Hydraulika siłowa ze stopów lekkich. Materiały na konferencję: "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", CYLINDER 2001, Szczyrk 25‑27.09.2001 s. 191‑198.

34. KWIECIŃSKI D., SENDERSKI J., OPYRCHAŁ M.: Badania siłowników ze stopów lekkich w aspekcie zastosowania w warunkach podziemnych wyrobisk górniczych. Materiały na konferencję: "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", CYLINDER 2001, Szczyrk 25‑27.09.2001 s. 199‑208.

35. LENARD J., JENCZMYK D., WRÓBEL M.: Nowe urządzenia montażowe w kopalniach PW. Masz. Gór. 2001 nr 86 s. 32‑35.

36. MADEJCZYK W.: Badanie podpory hydraulicznej obudowy GLINIK‑18/41‑POz według normy europejskiej. Masz. Gór. 2001 nr 85 s. 59‑63.

37. MADEJCZYK W.: Symulacja obciążeń dynamicznych stojaków hydraulicznych metodą wybuchową ‑ rozwój metody. Masz. Gór. 2001 nr 85 s. 64‑67.

38. MADEJCZYK W.: Określenie możliwości zwiększenia odporności stojaków hydraulicznych dwuteleskopowych obudowy GLINIK‑066/16 i GLINIK‑08/22 na obciążenia wynikające ze wstrząsów górotworu. Materiały na konferencję: "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", CYLINDER 2001, Szczyrk 25‑27.09.2001 s. 105‑117.

39. MAŁECKI J., KOWAL L.: Zagadnienia związane z przebudową maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych przy wykorzystaniu eksploatowanych maszyn lub ich zespołów, uwalnianych z likwidowanych wyciągów szybowych. Materiały na konferencję: "Efektywne i bezpieczne systemy transportowe w zakładach górniczych", KOMTECH 2001, Tom I, Szczyrk, 6‑8.11.2001 s. 261‑266.

40. MEDER A.: Neue Wege in der Mechanisierung des polnischen Steinkohlenbergbaus. Glückauf 2001 nr 9 s. 495‑497.

41. MEDER A., PENAR Z.: Doświadczenia górnictwa amerykańskiego w zakresie stosowania ścianowego systemu eksploatacji węgla na przykładzie firmy CONSOL ENERGY. Masz. Gór. 2001 nr 86 s. 58‑61.

42. MEDER A., WENCEL H.: DURACHROM ‑ technologia przyszłości (komunikat). Materiały na konferencję: "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", CYLINDER 2001, Szczyrk 25‑27.09.2001 s. 271‑275.

43. MEDER A., WENCEL H.: Technologia DURACHROM ‑ postęp w doskonaleniu i rozpowszechnianiu zabezpieczeń przeciwkorozyjnych cylindrów hydraulicznych. Hydraul. Pneum. 2001 nr 6 s. 23‑24.

44. MIRONOWICZ W., SICIŃSKI K., OSET K., MAJEWSKI P.:Monitorowanie pracy obudów zmechanizowanych w kopalniach ‑ wyniki wybranych badań diagnostycznych. Materiały na konferencję: "Monitorowanie procesów technologicznych i zjawisk zachodzących w restrukturyzowanych i likwidowanych kopalniach węgla kamiennego", Konferencja Naukowo‑Techniczna, Ustroń, 10‑13 października 2001 r. Mech. Autom. Gór. 2001 nr 9 s. 197‑204.

45. NIESYTO H.: Badania stanowiskowe konstrukcji zestawu obudowy zmechanizowanej GLINIK 18/41‑POz na zgodność z wymaganiami Normy Europejskiej. Masz. Gór. 2001 nr 85 s. 68‑76.

46. NIEŚPIAŁOWSKI K., KALUKIEWICZ A.: Czyszczenie taśm przenośnikowych ‑ kierunki rozwoju. Masz. Gór. 2001 nr 86 s. 36‑38.

47. PENAR Z.: Trochę statystyki ... Masz. Gór. 2001 nr 85 s. 79‑80.

48. PIECZORA E.: Napęd spalinowy do pojazdów górniczych eksploatowanych w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem pyłu i metanu. Materiały na konferencję: "Napędy i sterowanie 2001", VII Seminarium towarzyszące VII Targom Producentów, Kooperantów i Sprzedawców Zespołów Napędowych i Układów Sterowania, Gdańsk, 8.02.2001 s. 69‑78.

49. PIECZORA E., PROSTAŃSKI D.: Wóz kotwiący do mechanizacji kotwienia w kopalniach węgla kamiennego. Masz. Gór. 2001 nr 86 s. 17‑23.

50. PROSTAŃSKI D., JONAK J.: Badania modelowe obciążenia ostrza skrawającego z wykorzystaniem sieci neuronowej. Materiały na konferencję: I Międzynarodowa Konferencja Techniki Urabiania 2001, Kraków ‑ Krynica, wrzesień 2001 s. 176‑182.

51. PROSTAŃSKI D., JONAK J.: Problemy wykorzystania sieci neuronowej do identyfikacji procesu skrawania skał nożami obrotowymi. Eksploat. Niezawodn. 2001 nr 5 (specjalny) s. 18‑20.

52. RAKWIC B.: Modernizacja ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków zgodnie z wymogami Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zakładów górniczych. Materiały na konferencję: KOMEKO 2001 "Jakość środowiska ‑ techniki i technologie", Szczyrk, 13‑15.03.2001 s. 185‑197.

53. REICH K.F., ŚMIEJEK Z., TURCZYŃSKI K.: Urządzenia do czyszczenia elementów maszyn i urządzeń strumieniem sprężonego powietrza z cząstkami suchego lodu. Materiały na konferencję: KOMEKO 2001 "Jakość środowiska ‑ techniki i technologie", Szczyrk, 13‑15.03.2001 s. 307‑313.

54. ROBAKOWSKI S., DRWIĘGA A., KWIECIŃSKI D., PIECZORA E., SUFFNER H.: Efektywne i bezpieczne systemy dostawy i przemieszczania maszyn oraz urządzeń w podziemiach kopalń. Materiały na konferencję: "Efektywne i bezpieczne systemy transportowe w zakładach górniczych", KOMTECH 2001, Tom I, Szczyrk, 6‑8.11.2001 s. 37‑51.

55. ROBAKOWSKI S., DRWIĘGA A., KWIECIŃSKI D., PIECZORA E., SUFFNER H.: Efektywne i bezpieczne systemy dostawy i przemieszczania maszyn oraz urządzeń w podziemiach kopalń. Masz. Gór. 2001 nr 88 s. 54‑63.

56. SIKORA W.: Rozwój obudowy zmechanizowanej. Masz. Gór. 2001 nr 85 s. 7‑13.

57. SIKORA W.: Obudowy zmechanizowane po remontach modernizacyjnych i odtworzeniowych. Materiały na konferencję: "Remont i modernizacja obudów zmechanizowanych ‑ aspekty techniczne i formalno‑prawne", Konferencja Naukowo‑Techniczna, Wisła, kwiecień, 2001 s. 5‑12.

58. SIKORA W.: Rozwój technologii wybierania złóż węgla ścianowymi systemami eksploatacyjnymi. Materiały na konferencję: "Efektywne i bezpieczne systemy transportowe w zakładach górniczych", KOMTECH 2001, Tom I, Szczyrk, 6‑8.11.2001 s. 5‑23.

59. SIKORA W., CHELUSZKA P., SOBOTA P., GIZA T.: Pomiary parametrów pracy kombajnów chodnikowych w warunkach eksploatacji podziemnej. Materiały na konferencję: I Międzynarodowa Konferencja Techniki Urabiania 2001, Kraków ‑ Krynica, wrzesień 2001 s. 110‑116.

60. SIKORA W., GIZA T., MANN R.: Wpływ geometrii ostrza noża stożkowego oraz stopnia jego zużycia na siły i energochłonność skrawania. Materiały na konferencję: I Międzynarodowa Konferencja Techniki Urabiania 2001, Kraków ‑ Krynica, wrzesień 2001 s. 101‑109.

61. STEINDOR M., GRYNKIEWICZ‑BYLINA B.: Nowe rozwiązania wysokosprawnego urządzenia odpylającego typu UO. Masz. Gór. 2001 nr 87 s. 42‑47.

62. SUŁKOWSKI J., SZCZUREK A.: Energooszczędna wentylacja główna kopalni podziemnej. Prz. Gór. 2001 nr 1 s. 13‑16.

63. SZCZUREK A., GOLANKA L.: Wielobiegowy elektryczny napęd o zwiększonym momencie rozruchowym. Materiały na konferencję: "Napędy i sterowanie 2001", VII Seminarium towarzyszące VII Targom Producentów, Kooperantów i Sprzedawców Zespołów Napędowych i Układów Sterowania, Gdańsk, 8.02.2001 s. 217‑227.

64. SZCZUREK A., NIEŚPIAŁOWSKI K.: Hydrauliczny napęd łącznika elektrycznego. Materiały na konferencję: "Napędy i sterowanie 2001", VII Seminarium towarzyszące VII Targom Producentów, Kooperantów i Sprzedawców Zespołów Napędowych i Układów Sterowania, Gdańsk, 8.02.2001 s. 228‑232.

65. SZKUDLAREK Z.: Obowiązki zakładów przemysłowych w zakresie prowadzenia systemowej gospodarki odpadowej. Materiały na konferencję: KOMEKO 2001 "Jakość środowiska ‑ techniki i technologie", Szczyrk, 13‑15.03.2001 s. 75‑83.

66. SZUMANOWSKI A., PIECZORA E.: Możliwości zastosowania napędów hybrydowych do górniczych urządzeń transportowych. Materiały na konferencję: "Efektywne i bezpieczne systemy transportowe w zakładach górniczych", KOMTECH 2001, Tom I, Szczyrk, 6‑8.11.2001 s. 125‑135.

67. TURLEJKO W., GRYNKIEWICZ‑BYLINA B., ZAKRZEWSKA E., RAKWIC B., SZKUDLAREK Z., BRUNIANY M.: Analiza odpadów powstających podczas wydobycia i przeróbki węgla kamiennego w latach 1998‑2000 oraz kierunki ich zagospodarowania. Masz. Gór. 2001 nr 87 s. 7‑11.

68. TYTKO A., FIGIEL A.: Ocena zgodności maszyn i urządzeń górniczych prowadzona w krajach Unii Europejskiej i Polsce. Zesz. Nauk.‑Tech. AGH, Kated. Transp. Linow. 2001 nr 23 s. 141‑147.

69. WENCEL H., MEDER A.: Niektóre uwarunkowania technologiczne i eksploatacyjne stosowalności ekologicznych pokryć ochronnych DURACHROM. Czystsza Prod. Pol. 2001 nr 3 s. 2‑8.

70. WINKLER T.: Komputerowe modelowanie wybranych zagrożeń zdrowotnych w projektowaniu robót górniczych. Materiały na konferencję: "Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie w krajach Europy Środkowo‑Wschodniej. Krajowa i międzynarodowa współpraca pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcami na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie oraz bezpieczeństwa środowiskowego", Sosnowiec, 19‑20 lutego 2001 s. 143‑147.

71. WINKLER T.: Parametryzacja modeli układów antropotechnicznych. Materiały na konferencję: V Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Szczyrk, 14‑18 maja 2001 s. 115‑121.

72. WINKLER T.: Identification of selected health risk factors in the computer aided mine machine design process. The case of locomotive system. Materiały na konferencję: 29th International Conference of Safety in Mines Research Institutes, Volume 2, Szczyrk, 8‑11 October 2001 s. 183‑193.

73. WOJTASZCZYK M., MADEJCZYK W., NIESYTO H.: Analiza porównawcza europejskiej i polskiej metodyki badań obudów zmechanizowanych. Masz. Gór. 2001 nr 85 s. 55‑58.

74. WRANA R., PIECZORA E., PROSTAŃSKI D.: Doświadczenia z eksploatacji kompleksów chodnikowych z kombajnem KR‑150z. Masz. Gór. 2001 nr 88 s. 34‑39,

75. ZAKRZEWSKA E., BEZKOROWAJNY A.: Wpływ działalności związanej z likwidacją Kopalni Soli "Bochnia" Przedsiębiorstwo Państwowe na środowisko. Masz. Gór. 2001 nr 87 s. 31‑36.

76. ZMYSŁOWSKI T.: Zagrożenie poślizgiem lin w nowej interpretacji. Materiały na konferencję: "Efektywne i bezpieczne systemy transportowe w zakładach górniczych", KOMTECH 2001, Tom II, Szczyrk, 6‑8.11.2001 s. 103‑114.