Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG w roku 2000

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Publikacje pracowników KOMAG w roku 2000

1. BAJER A., ŚMIEJEK Z.: Jednorodna płuczka osadzarkowa ‑ problemy techniczne i technologiczne. Materiały na konferencję: KOMEKO 2000 "Produkcja surowców mineralnych z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska", Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, Szczyrk, 14 ‑ 16 marca 2000 s. X 1‑12.

2. BARAŃSKA H., KOWAL L., GRANIECZNY A., WOLNICA M.:Modernizacja pneumatycznych układów sterowania hamulców maszyn wyciągowych. Materiały na konferencję międzynarodową: "Górnictwo zrównoważonego rozwoju", Konferencja III "Energooszczędne i niezawodne maszyny górnicze". Gliwice, 2000. Zesz. Nauk. P.Śl., Górnictwo 2000 nr 246 s. 29‑39.

3. BEDNARZ R., DZIURA J.: Kombajny ścianowe nowej generacji umożliwiające zwiększenie koncentracji wydobycia węgla ‑ konstrukcja i doświadczenia ruchowe. Masz. górn. 2000 nr 82 s. 4‑9.

4. BOMERSBACH G.: Metodyka badań dynamicznych stojaków hydraulicznych z zastosowaniem generatora wybuchowego. Materiały na konferencję: KOMTECH "Efektywne prowadzenie wyrobisk w trudnych warunkach górniczo‑geologicznych", Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, Tom I, Szczyrk, 7‑9.11.2000 s. XVII 1‑4.

5. BORYCZ J., KOZIEŁ A.: Wpływ koncentracji naprężeń w górotworze na wybrane parametry eksploatacji ściany węglowej. Materiały na konferencję: KOMTECH "Efektywne prowadzenie wyrobisk w trudnych warunkach górniczo‑geologicznych", Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, Tom I, Szczyrk, 7‑9.11.2000 s. XX 1‑13.

6. CIEŚLAK Z., PEŁKA H.: Możliwości wykorzystania ścianowych obudów zmechanizowanych będących w dyspozycji kopalń w warunkach restrukturyzacji górnictwa. Masz. górn. 2000 nr 81 s. 11‑18.

7. CIEŚLIK J., KWAŚNY L.: Przykład bezpiecznej eksploatacji pokładu węgla z grubą warstwą piaskowca w stropie w KWK "Janina". Materiały na konferencję: KOMTECH "Efektywne prowadzenie wyrobisk w trudnych warunkach górniczo‑geologicznych", Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, Tom I, Szczyrk, 7‑9.11.2000 s. XVIII 1‑6.

8. DRWIĘGA A.: Hydrauliczne urządzenie do nadążnej regulacji siły napinania taśmy w przenośniku taśmowym. Masz. górn. 2000 nr 83 s. 54‑56.

9. DUDEK M.: Stateczność maszyn chodnikowych modelowanych w systemie AutoCAD. Materiały na konferencję: KOMTECH "Efektywne prowadzenie wyrobisk w trudnych warunkach górniczo‑geologicznych", Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, Tom II, Szczyrk, 7‑9.11.2000 s. XXXI 1‑8.

10. DUDEK M., PROSTAŃSKI D.: Analiza maszyn chodnikowych z zastosowaniem modelowania przestrzennego. Materiały na konferencję międzynarodową: "Górnictwo zrównoważonego rozwoju", Konferencja III "Energooszczędne i niezawodne maszyny górnicze". Gliwice, 2000. Zesz. Nauk. P.Śl., Górnictwo 2000 nr 246 s. 165‑174.

11. FRYDEL W., ŚMIEJEK Z.: Miejscowe i przestrzenne odpylanie instalacji do klasyfikacji kruszyw z wykorzystaniem urządzeń odpylających konstrukcji CMG KOMAG. Materiały na konferencję: KOMEKO 2000 "Produkcja surowców mineralnych z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska", Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, Szczyrk, 14 ‑ 16 marca 2000 s. XIX 1‑4.

12. FRYDEL W., ŚMIEJEK Z., STEINDOR M.: Urządzenia odpylające UO w zakładach przeróbki węgla. Materiały na konferencję: "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy", Kokotek k/Lublińca, kwiecień 2000 s. 109‑111.

13. GERUS T., OSOBA M., ŚMIEJEK Z.: Kierunki rozwoju podstawowych maszyn przeróbczych. Materiały na konferencję: KOMEKO 2000 "Produkcja surowców mineralnych z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska", Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, Szczyrk, 14 ‑ 16 marca 2000 s. VII 1‑4.

14. GERUS T., GRZEGORZEK M., OSOBA M.,ŚMIEJEK Z.:Instalacja wydzielania frakcji stałych z obiegu wodno‑mułowego, przeznaczonych do lokowania w podziemiach kopalń. Materiały na konferencję: KOMEKO 2000 "Produkcja surowców mineralnych z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska", Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, Szczyrk, 14 ‑ 16 marca 2000 s. XV 1‑5.

15. GERUS T., WAWRZYNIAK A.: Selektywne kruszenie jako metoda wydzielania odpadów z urobku surowego. Masz. górn. 2000 nr 81 s. 40‑45.

16. GERUS T., ŚMIEJEK Z.: New equipment in coal preparations lines. Materiały na konferencję: 5th Conference on Environment and Mineral Processing, Part I, VSB‑TU Ostrava, Czech Republic, 22.6.‑24.6.2000 s. 93‑96.

17. GERUS T., WAWRZYNIAK A.: Ogólne zasady zarządzania ochroną środowiska w górnictwie. Materiały na VI Międzynarodową Konferencję Przeróbki Kopalin "Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w przeróbce surowców mineralnych i odpadów", Szczyrk, 18‑20.09.2000 r. Zesz. nauk. P.Śl Górnictwo 2000 nr 245 s. 85‑92.

18. GORCZYŃSKI H.: Wyznaczanie linii i kąta ugięcia oraz momentów zginających i sił poprzecznych w spągnicy obudowy górniczej zamodelowanej jako belka o skokowo zmiennej sztywności, współdziałająca z liniowosprężystym (winklerowskim) podłożem. Masz. górn. 2000 nr 81 s. 33‑37.

19. KLICH A., PTAK J., MIELNICZUK L., ZADĘCKI G., GENDARZ J.:Doświadczenia z eksploatacji podsadzarko‑zwałowarki PZCh‑1 w kopalni "Piast" i propozycje jej modernizacji. Wiad. górn. 2000 nr 3 s. 109‑116.

20. KLICH A., LOSIAK S., PTAK J.: Modernizacja segmentów obudów do ścianowych wyrobisk górniczych w świetle ich charakterystyk podpornościowo‑statecznościowych. Masz. górn. 2000 nr 81 s. 24‑32.

21. KLICH A., PAWLIK K., KOTWICA K., GOSPODARCZYK P., PARKIETNY K., MIKA M., KORCZYŃSKI M., STANICZEK F.: Samojezdna obudowa podporowa SOH‑1 do likwidacji filarów resztkowych. Mechaniz. Automatyz. Górn. 2000 nr 7 s. 35‑40.

22. KLICH A., PTAK J., KLUKA J., ROJEK A.: Badania eksploatacyjne nowej konstrukcji zmechanizowanej czołowej tamy podsadzkowej w KWK "Staszic". Materiały na konferencję: KOMTECH "Efektywne prowadzenie wyrobisk w trudnych warunkach górniczo‑geologicznych", Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, Tom I, Szczyrk, 7‑9.11.2000 s. IV 1‑6.

23. KLICH A., LOSIAK S., PTAK J., BLASCHKE J.:Podobieństwa i różnice w opisie segmentów lemniskatowych obudów osłonowych do górniczych wyrobisk ścianowych. Materiały na konferencję: KOMTECH "Efektywne prowadzenie wyrobisk w trudnych warunkach górniczo‑geologicznych", Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, Tom I, Szczyrk, 7‑9.11.2000 s. V 1‑6.

24. KLICH A., GOSPODARCZYK P., KALUKIEWICZ A., KOTWICA K., PAWLIK K.: Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego. Wyrobiska korytarzowe i szybowe w górnictwie. "Śląsk" Sp. z o.o., Wydawnictwo Naukowe, Katowice, 1999 s. 1‑403.

25. KLICH A., ROSIKOWSKI J., ZADĘCKI G., NOWICKI M.: Modernizacja układów transportowych w kopalni "Piast". Wiad. górn. 2000 nr 11 s. 491‑506.

26. KŁECZEK Z.: Zagrożenie tąpaniami w kopalniach rud miedzi. Materiały na konferencję: KOMTECH "Efektywne prowadzenie wyrobisk w trudnych warunkach górniczo‑geologicznych", Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, Tom I, Szczyrk, 7‑9.11.2000 s. I 1‑6.

27. KULAWIK D., MARCHACZ J., MARCINIAK Z., PIECZORA E., SUFFNER H.: Środki mechanizacyjne do efektywnej relokacji wyposażenia ścianowego. Materiały na konferencję: KOMTECH "Efektywne prowadzenie wyrobisk w trudnych warunkach górniczo‑geologicznych", Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, Tom I, Szczyrk, 7‑9.11.2000 s. VIII 1‑11.

28. LENARD J., CIEŚLAK Z.: Przeglądy techniczne zmechanizowanych obudów ścianowych w warunkach restrukturyzacji górnictwa. Masz. górn. 2000 nr 81 s. 19‑23.

29. MADEJCZYK W., BOMERSBACH G.: Badania dynamiczne zespołów stojaków z zaworami upustowymi (zaworami przeciwtąpnięciowymi) firmy SAARTECH przeprowadzone w Laboratorium Badań CMG KOMAG. Materiały na konferencję: CYLINDER 2000, Dziesiąta Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Szczyrk, wrzesień 2000 s. XIV 1‑9.

30. MARCINIAK Z., MIERZWA Z., NIEŚPIAŁOWSKI K., PIECZORA E.:Hydrauliczny układ napędu i sterowania lokomotywy podwieszanej spalinowej LPS‑90. Materiały na konferencję: CYLINDER 2000, Dziesiąta Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Szczyrk, wrzesień 2000 s. XXX 1‑9.

31. MEDER A., ŚMIEJEK Z.: Nowe metody lokowania odpadów w wyrobiskach dołowych kopalń. Materiały na konferencję: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2000, Szczyrk, 21‑25 lutego 2000 s. 267‑272.

32. MEDER A., WENCEL H.: Pokrycia ochronne DURACHROM ‑ optymalizacja procesu technologicznego, badania. Materiały na konferencję: CYLINDER 2000, Dziesiąta Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Szczyrk, wrzesień 2000 s. XI 1‑8.

33. MEDER A., ŚMIEJEK Z.: Przesiewacze konstrukcji CMG KOMAG w procesach przeróbki surowców mineralnych. Materiały na VII Krajowy Zjazd Górnictwa Odkrywkowego "Nauka ‑ Technika ‑ Środowisko", Wrocław, 20‑22 września 2000 r. Pr. nauk. Inst. Górn. P.Wroc. 2000 nr 91 seria: Konferencje nr 28 s. 261‑267.

34. MEDER A., MAZURKIEWICZ T., MALEC M.: Achievements of the KOMAG Mining Mechanization Center in technical restructuing of the Polish coal mining industry. Materiały na konferencję: "Mining in the New Millennium. Challenges and Opportunities", The American‑Polish Mining Symposium, Las Vegas, USA, 8 October 2000 s. 213‑221.

35. MEDER A., PIECZORA E., FRYDEL W.: Drążenie wyrobisk chodnikowych w restrukturyzowanych kopalniach węgla kamiennego. Masz. Gór. 2000 nr 84 s. 5‑12.

36. MIASTKOWSKA B., SENDROWICZ‑MUZYKA Z., SZCZUREK A.: Zabezpieczenia zwarciowe w podziemnej sieci elektroenergetycznej. Bezp. Pr. Ochr. Środ. Górn. 2000 nr 6 s. 29‑33.

37. MICHALAK Z.: Optymalizacja pracy silników napędowych maszyn górniczych. Masz. górn. 2000 nr 81 s. 46‑51.

38. OSOBA M., JĘDO A.: Wpływ modernizacji osadzarek typu KOMAG na uzyskiwane parametry jakościowe produktów wzbogacania. Materiały na konferencję: KOMEKO 2000 "Produkcja surowców mineralnych z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska", Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, Szczyrk, 14 ‑ 16 marca 2000 s. XIII 1‑7.

39. PENAR Z.: Trochę statystyki. Masz. górn. 2000 nr 81 s. 52‑53.

40. PENAR Z.: Trochę statystyki... i historii. Kombajny ścianowe w restrukturyzowanym polskim górnictwie węglowym. Masz. górn. 2000 nr 82 s. 52‑54.

41. PENAR Z.: Trochę statystyki ... Masz. górn. 2000 nr 83 s. 71‑72.

42. PENAR Z.: Trochę statystyki ... i optymizmu. Masz. Gór. 2000 nr 84 s. 89‑91.

43. PIECZORA E., PROSTAŃSKI D.: Mechanizacja procesu kotwienia wyrobisk chodnikowych w kopalniach węgla kamiennego. Materiały na konferencję: "Metody i środki poprawy utrzymania wyrobisk korytarzowych w kopalniach PW", Ustroń, maj 2000 s. 1‑10.

44. PIECZORA E., PROSTAŃSKI D.: Koncepcja wozu kotwiącego do mechanizacji kotwienia w kopalniach węgla kamiennego. Materiały na konferencję: "Obudowa kotwiowa jako skuteczny sposób zabezpieczenia wyrobisk górniczych", III Konferencja Naukowo‑Techniczna, Szklarska Poręba, 4‑6.10.2000 s. 97‑107.

45. PIECZORA E., WYROBEK E., PROSTAŃSKI D.: Nowoczesne środki mechanizacyjne wysoko wydajnych kombajnowych technologii drążenia wyrobisk chodnikowych. Materiały na konferencję międzynarodową: "Górnictwo zrównoważonego rozwoju", Konferencja III "Energooszczędne i niezawodne maszyny górnicze". Gliwice, 2000. Zesz. Nauk. P.Śl., Górnictwo 2000 nr 246 s. 411‑423.

46. PŁONKA Z.: Badania uszczelnień z termoplastycznych poliuretanów o podwyższonej odporności termicznej. Materiały na konferencję: CYLINDER 2000, Dziesiąta Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Szczyrk, wrzesień 2000 s. XXI 1‑6.

47. SIKORA W.: Obudowa zmechanizowana ‑ rozwój i bezpieczeństwo pracy. Masz. górn. 2000 nr 81 s. 5‑10.

48. SIKORA W.: Kombajny chodnikowe stosowane w kopalniach węgla kamiennego. Materiały na konferencję międzynarodową: "Górnictwo zrównoważonego rozwoju", Konferencja III "Energooszczędne i niezawodne maszyny górnicze". Gliwice, 2000. Zesz. Nauk. P.Śl., Górnictwo 2000 nr 246 s. 451‑460.

49. SUFFNER H., MARCHACZ J., JANIK A.: Relokacja wyposażenia ścianowego z wykorzystaniem szynowej kolei spągowej SKS‑100/900 NL w warunkach KWK "Sośnica". Masz. górn. 2000 nr 83 s. 45‑50.

50. SZCZUREK A., PIĄTEK J.: Napędy ścianowych przenośników zgrzebłowych. Materiały na konferencję: KOMTECH "Efektywne prowadzenie wyrobisk w trudnych warunkach górniczo‑geologicznych", Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, Tom II, Szczyrk, 7‑9.11.2000 s. XXVI 1‑6.

51. SZCZUREK A., MIASTKOWSKA B., MUZYKA Z.: Optymalizacja doboru zabezpieczeń zwarciowych w sieciach elektroenergetycznych kopalni. Materiały na konferencję: KOMTECH "Efektywne prowadzenie wyrobisk w trudnych warunkach górniczo‑geologicznych", Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, Tom II, Szczyrk, 7‑9.11.2000 s. XXVIII 1‑5.

52. SZCZUREK A., PIĄTEK J.: Napędy ścianowych przenośników zgrzebłowych. Masz. górn. 2000 nr 83 s. 39‑44.

53. SZKUDLAREK Z.: Ogólne zasady doboru wybranych elementów kombajnu ścianowego. Materiały na konferencję: KOMTECH "Efektywne prowadzenie wyrobisk w trudnych warunkach górniczo‑geologicznych", Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, Tom I, Szczyrk, 7‑9.11.2000 s. X 1‑4.

54. SZUMIELEWICZ R., KRZYSZTOSZEK J., ŚMIEJEK Z.: Nowe zastosowania maszyn klasyfikujących. Materiały na konferencję: KOMEKO 2000 "Produkcja surowców mineralnych z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska", Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, Szczyrk, 14 ‑ 16 marca 2000 s. XX 1‑3.

55. SZUŚCIK W., BOMERSBACH G.: Podstawy teoretyczne badań dynamicznych obudów zmechanizowanych metodą kafarową. Materiały na konferencję: KOMTECH "Efektywne prowadzenie wyrobisk w trudnych warunkach górniczo‑geologicznych", Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, Tom I, Szczyrk, 7‑9.11.2000 s. XI 1‑3.

56. SZUŚCIK W., BOMERSBACH G.: Porównanie sposobów symulacji obciążeń dynamicznych na stojakach hydraulicznych obudów zmechanizowanych wywołanych metodą kafarową i wybuchową. Materiały na konferencję: TĄPANIA 2000 "Profilaktyka tąpaniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych", Katowice, 15‑17 listopada 2000 r. Pr. nauk. GIG 2000 nr 36 Seria: Konferencje s. 169‑171.

57. ŚMIEJEK Z., OSOBA M.: Klasyfikacja płynnych mieszanin na stożkowych sitach zasilanych poprzez dysze eliptyczne. Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji na temat: "Operacje mechaniczne inżynierii procesowej", Łódź ‑ Spała 2000. Zesz. nauk. P.Łódz. 2000 nr 839 Seria: Inż. chem. proces. Nr 28 s. 207‑217.

58. ŚMIEJEK Z.: Wpływ procesu odkamieniania w warunkach dołowych na efektywność eksploatacji złoża węgla kamiennego. Materiały na konferencję: "Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne szansą poprawy efektywności eksploatacji i wykorzystania zasobów złóż", VII Konferencja z cyklu Wykorzystanie Zasobów Złóż Kopalin Użytecznych, Bukowina Tatrzańska, 19‑21 czerwca 2000 s. 47‑53.

59. ŚMIEJEK Z.: Nowe maszyny i instalacje przeróbcze projektowane przez Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. Materiały na konferencję: "Wybrane problemy przeróbki węgla kamiennego", Seminarium naukowe, Katowice, 19 maja 2000. Pr. nauk. GIG 2000 nr 34 Seria: Konferencje s. 79‑85.

60. ŚMIEJEK Z.: Rola i znaczenie hydrauliki w sterowaniu osadzarek. Materiały na konferencję: CYLINDER 2000, Dziesiąta Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Szczyrk, wrzesień 2000 s. XXXII 1‑3.

61. ŚMIEJEK Z.: Zastosowanie mieszalników konstrukcji CMG KOMAG do mieszanek samozestalających się, do podsadzania wyrobisk w kopalniach węgla kamiennego. Inż. Miner. 2000 nr 2 s. 51‑57.

62. WAWRZYNIAK A., GERUS T.: Osiągnięcia w przeróbce węgla na przykładzie górnictwa amerykańskiego, niemieckiego i południowoafrykańskiego ‑ trendy i technologie spełniające energetyczne wyzwania przyszłości. Materiały na konferencję: KOMEKO 2000 "Produkcja surowców mineralnych z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska", Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, Szczyrk, 14 ‑ 16 marca 2000 s. XI 1‑9.

63. WILK S.: Zmodernizowana pompa PWS‑25 z mieszadłem. Masz. Górn. 2000 nr 83 s. 67‑70.

64. WINKLER T.: Identyfikacja zagrożeń we wczesnych fazach projektowania zmechanizowanych robót górniczych. Materiały na konferencję: "Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie w krajach Europy Środkowowschodniej. Problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie transformacji społeczno‑gospodarczej", Międzynarodowa Konferencja, Sosnowiec, 21‑22 lutego 2000 s. 83‑88.

65. WINKLER T., JAWORSKI J., SIEJKA‑JURENCZYK J.: Komputerowe modelowanie zagrożeń zdrowotnych dla wybranych prac chodnikowych. Materiały na konferencję: KOMTECH "Efektywne prowadzenie wyrobisk w trudnych warunkach górniczo‑geologicznych", Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Techniczna, Tom II, Szczyrk, 7‑9.11.2000 s. XXX 1‑3.

66. WINKLER T., JAWORSKI J., SIEJKA‑JURENCZYK J.: Komputerowe modelownie zagrożeń zdrowotnych dla wybranych prac chodnikowych. Masz. Gór. 2000 nr 84 s. 65‑68.

67. ZMYSŁOWSKI T.: O potrzebie wdrażania nadmiarowości w systemach hamulcowych maszyn wyciągowych. Materiały na konferencję międzynarodową: "Górnictwo zrównoważonego rozwoju", Konferencja III "Energooszczędne i niezawodne maszyny górnicze". Gliwice, 2000. Zesz. Nauk. P.Śl., Górnictwo 2000 nr 246 s. 623‑630.