Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG w roku 2015

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Publikacje pracowników KOMAG w roku 2015

Artykuły w czasopismach polskich

1. AUGUSTYN A., SŁABOŃ E., ŚLUSAREK A.: Badania oddziaływania akustycznego stacji elektroenergetycznej na środowisko. Masz. Gór. 2015 nr 2 s. 25-29, ISSN 0209-3693.

2. BAŁAGA D., SIEGMUND M.: Systemy do redukcji zapylenia w zakładach przeróbczych. Masz. Gór. 2015 nr 1 s. 8-15, ISSN 0209-3693.

3. BAŁAGA D., JEDZINIAK M., KALITA M., SIEGMUND M., SZKUDLAREK Z.: Metody i środki zwalczania zagrożeń pyłowych i metanowych w górnictwie węglowym. Masz. Gór. 2015 nr 3 s. 68-81, ISSN 0209-3693.

4. BAŁAGA D., CEBULA D., KALITA M., SIEGMUND M.: Powietrzno-wodne instalacje zraszające do redukcji zapylenia. Wiad. Gór. 2015 nr 11 s. 560-568, ISSN 0043-5120.

5. CEBULA D., KALITA M., PROSTAŃSKI D.: Próby dołowe technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą niszczenia spójności skał. Masz. Gór. 2015 nr 1 s. 3-7, ISSN 0209-3693.

6. CEBULA D., KALITA M.: Projekt wciągnika łańcuchowego z napędem pneumatycznym i hydraulicznym. Proj. Konstr. Inż. 2015 nr 7/8 s. 40-45, ISSN1899-699X.

7. CHLEBEK D., GERLICH J., SZYGUŁA M., TURCZYŃSKI K.: Porównanie oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej z wynikami kontroli codziennych i miesięcznych. Wiad. Gór. 2015 nr 6 s. 306-312, ISSN 0043-5120.

8. DEJA P., KONSEK R.: Badania siły uciągu lokomotywy dołowej Ld-31EM w warunkach kopalnianych. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2015 nr 105 s. 191-194, ISSN 0239-3646.

9. DOBRZANIECKI P.: Active system for control of operational parameters of mine diesel locomotive drive.  Czas. Tech., Mech. 2015 nr 3-M s. 23-33, e-ISSN 2353-737X

10. DOBRZANIECKI P., KACZMARCZYK K.: Tests of diesel drives carried out at KOMAG.  Czas. Tech., Mech. 2015 nr 3-M s. 35-42,  e-ISSN 2353-737X

11. DRWIĘGA A., POLNIK B., KALITA M.: Innowacyjne urządzenia transportowe z elektrycznym napędem akumulatorowym. Masz. Gór. 2015 nr 3 s. 36-44, ISSN 0209-3693.

12. DRWIĘGA A.: Niekonwencjonalne systemy przeniesienia napędu w szynowych lokomotywach górniczych LDS-80 i LZS-150. Logistyka 2015 nr 3 s. 1-10, ISSN 1231-5478.

13. DRWIĘGA A.: Zespół urządzeń do wykonywania przekopu ratowniczego. Masz. Gór. 2015 nr 4 s. 9-15, ISSN 0209-3693.

14. DUDEK M., PAWLAS J.: Analizy kolizyjności w szynowym transporcie pomocniczym. Prz. Gór. 2015 nr 6 s. 23-34, ISSN 0033-216X.

15. FIGIEL A.: Bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn. Energoelektronika.pl 2015 nr marzec - kwiecień s. 6-9.

16. FIGIEL A.: Stosowanie urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem pyłu. Energoelektronika.pl 2015 nr marzec - kwiecień s. 12-14.

17. FIGIEL A.: Certyfikacja oraz wydawanie opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG. Masz. Gór. 2015 nr 3 s. 105-108, ISSN 0209-3693.

18. GRYNKIEWICZ-BYLINA B., RAKWIC B.: Training on safety of using the products for children. Eduk. Ustawicz. Doros. 2015 nr 2 s. 134-147, ISSN 1507-6563.

19. GRYNKIEWICZ-BYLINA B., KOZIEŁ A., MADEJCZYK W., ORZECH Ł.: Rozszerzenie zakresu badań w Akredytowanych Laboratoriach ITG KOMAG zgodnie z potrzebami rynku. Masz. Gór. 2015 nr 3 s. 5-14, ISSN 0209-3693.

20. GRYNKIEWICZ-BYLINA B., RAKWIC B.: Measurements and assessment of sound emitted by toys intended for children under the age of three years old. Arch. Acoust. 2015 nr 3 s. 383-393, ISSN 0137-5075.

21. HERBUŚ K. SZEWERDA K. ŚWIDER J.: Koncepcja rozbudowy i parametryzacji wirtualnego modelu ścianowego przenośnika zgrzebłowego. Model. Inż. 2015 nr 55 s. 34-41, ISSN 1896-771X.

22. HORDYNIAK E.: KOMAG w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Masz. Gór. 2015 nr 3 s. 109-112, ISSN 0209-3693.

23. JASIULEK D.: The use of lost energy for supplying the dispersed networks of sensors. Probl. Eksploat. 2015 nr 2 s. 51-59, ISSN 1232-9312.

24. JASZCZYK Ł., WOŁCZYK W., LESISZ R., ROZMUS M., MICHALAK D.: Konkursy wiedzy z BHP w samokształceniu pracowników zakładów górniczych. Eduk. Ustawicz. Doros. 2015 nr 2 s. 122-133, ISSN 1507-6563.

25. JASZCZYK Ł.: Kształtowanie bezpiecznych metod pracy podczas szkoleń realizowanych w warunkach sztolni szkoleniowej, z zastosowaniem urządzeń mobilnych. Mechanik 2015 nr 7 s. 329-336, ISSN 0025-6552.

26. JASZCZYK Ł., ROZMUS M., WOŁCZYK W.: Narzędzia informatyczne wspomagające kontrolę stanowisk pracy. Masz. Gór. 2015 nr 4 s. 32-43, ISSN 0209-3693.

27. JENDRYSIK S., JASIULEK D., STANKIEWICZ K.: Systemy sterowania ścianowym przenośnikiem zgrzebłowym. Masz. Gór. 2015 nr 1 s. 29-32, ISSN 0209-3693.

28. JURA J., BARTOSZEK S., JAGODA J., KRZAK Ł.: Magistrala CAN w zastosowaniach górniczych. Szybkobież. Pojazdy Gąsien., Biul. Nauk.-Tech. 2015 nr 2 s. 67-78, ISSN 0860-8369.

29. JUSZCZYK D., KONSEK R., KRZAK Ł.: Bluester - nowoczesne oblicze bezpieczeństwa. Napędy Sterow. 2015 nr 2 s. 19, ISSN 1507-7764. bez afiliacji

30. KACZMARCZYK K.: Koncepcja systemu redukcji tlenków azotu z ognioszczelnego napędu spalinowego. Masz. Gór. 2015 nr 1 s. 23-28, ISSN 0209-3693.

31. KACZMARCZYK K.: Charakterystyka gęstości czasowej silników spalinowych maszyn eksploatowanych w kopalniach węgla kamiennego. Masz. Gór. 2015 nr 2 s. 30-34, ISSN 0209-3693.

32. KACZMARCZYK K., BRZEŻAŃSKI M.: Impact of flameproof exhaust system on efficiency of selective catalytic reduction. Combust. Engines 2015 nr 4s. 26-33, ISSN 2300-9896.

33. KALITA M.: Hydrauliczny wciągnik łańcuchowy HeWŁ-3/6A. Prz. Gór. 2015 nr 4 s. 63-66, ISSN 0033-216X.

34. KALITA M., PROSTAŃSKI D.: Koncepcja systemu zraszania sektorowego zanożowego głowicy urabiającej kombajnu chodnikowego - część I. Prz. Gór. 2015 nr 7 s. 43-48, ISSN 0033-216X.

35. KALITA M.: Badania charakterystyki pracy pneumatycznego silnika łopatkowego. Wiad. Gór. 2015 nr 12 s. 635-640, ISSN 0043-5120.

36. KONSEK R., MĘŻYK A.: Zarządzanie rozpływem energii w napędzie hybrydowym lokomotywy górniczej - część 1. Algorytm sterowania. Masz. Gór. 2015 nr 1 s. 16-22, ISSN 0209-3693.

37. KONSEK R., MĘŻYK A.: Symulacja cyklu pracy hybrydowego układu napędowego górniczej lokomotywy spągowej. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2015 nr 105 s. 1-5, ISSN 0239-3646.

38. KOSTKA M., KRZAK Ł., GAWLIŃSKI A., JASIULEK D., LATOS M., ROGALA-ROJEK J., STANKIEWICZ K., BARTOSZEK S., JENDRYSIK S., JURA J.: Systemy monitoringu, diagnostyki i sterowania maszyn górniczych. Masz. Gór. 2015 nr 3 s. 88-96, ISSN 0209-3693.

39. KOWOL D., MATUSIAK P.: Badania skuteczności osadzarkowego oczyszczania kruszywa z ziaren węglanowych. Min. Sci., Miner. Aggreg. 2015 nr 1 s. 83-92, ISSN 2300-9586.

40. KOZIEŁ A., PROSTAŃSKI D.: Nowoczesne technologie w inteligentnych maszynach do transportu materiałów i przewozu ludzi. Napędy Sterow. 2015 nr 4 s. 117-121, ISSN 1507-7764.

41. KRZYKOWSKI R., KUBOK J., JEDZINIAK M.: Wielonapięciowe Wentylatory Górnicze typu WWG firmy Eko-Win. Masz. Gór. 2015 nr 2 s. 19-24, ISSN 0209-3693.

42. KURPIEL W.: System nadzoru baterii ogniw akumulatorowych (BMS). Masz. Gór. 2015 nr 4 s. 26-31, ISSN 0209-3693.

43.LATOS M., STANKIEWICZ K.: A method for improving the competences of personnel of electrical divisions in mines. Eduk. Ustawicz. Doros. 2015 nr 2 s. 157-163, ISSN 1507-6563.

44. LUTYŃSKI A.: Niestandardowe napędy przenośników taśmowych. Masz. Gór. 2015 nr 2 s. 14-18, ISSN 0209-3693.

45. MATUSIAK P., KOWOL D., TYRAKOWSKI M., KACZMAREK M.: Współpraca KOMAG-u i FUGOR-u w zakresie opracowywania i wdrażania innowacyjnych maszyn do przeróbki surowców mineralnych. Masz. Gór. 2015 nr 3 s. 62-67, ISSN 0209-3693.

46. MICHALAK D., JASZCZYK Ł., ROZMUS M., WOŁCZYK W., LESISZ R.: Metody kształtowania bezpieczeństwa pracy z użyciem technologii informatycznych. Masz. Gór. 2015 nr 3 s. 97-104, ISSN 0209-3693.

47. NIEŚPIAŁOWSKI K.: Evolution of Lds locomotive's hydraulic drive. Wiad. Gór. 2015 nr 9 s. 471-476, ISSN 0043-5120.

48. PIECZORA E., ZAJĄC R., OKULIŃSKA A., STAŃCZAK L.: Działalność ITG KOMAG w rozpowszechnianiu wiedzy. Masz. Gór. 2015 nr 3 s. 113-119, ISSN 0209-3693.

49. PIECZORA E., POLNIK B.: Nowe rozwiązania napędów elektrycznych do górniczych maszyn transportowych. Cuprum 2015 nr 3 s. 199--210, ISSN 0137-2815.

50. PIECZORA E., ŚLEDZIŃSKI W.: Udział Instytutu KOMAG w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego - KATOWICE 2015. Masz. Gór. 2015 nr 4 s. 44-48, ISSN 0209-3693.

51. PIERCHAŁA M., HERDA A.: Przemysłowe zastosowanie metody natężeniowej w badaniach prowadzonych na stanowiskach pracy w zakładach górniczych. Masz. Gór. 2015 nr 3 s. 82-87, ISSN 0209-3693.

52. POLNIK B.: Jakość energii elektrycznej napędów górniczych lokomotyw akumulatorowych w aspekcie emisji gazu elektrolitycznego. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2015 nr 106 s. 73-78, ISSN 0239-3646.

53. POLNIK B., KURPIEL W., MIEDZIŃSKI B.: Control of hydrogen concentration in the power supply and control systems of a mining battery locomotive with energy recuperation applied. Min. - Inf. Autom. Electr. Eng. 2015 nr 2 s. 42-49 (87-94), ISSN 2449-6421.

54. POLNIK B.: Tests of a longwall shearer diagnostic system using infrared camera. Meas. Autom. Monit. 2015 nr 6 s. 249-252, ISSN 0032-4140.

55. POPIOŁEK E., KŁECZEK Z., NIEDOJADŁO Z., HEJMANOWSKI R., SKOBLIŃSKI W., SOPATA P., STOCH T., WÓJCIK A.: An analysis of the interaction during simultaneous use of copper ore and salt deposits in the LGOM mines with regard to displacement and deformation of rock mass. Arch. Gór. 2015 nr 2 s. 535-548, ISSN 0860-7001. afiliacja EMAG

56. PROSTAŃSKI D.: Experimental study of coal dust deposition in mine workings with the use of empirical models. J. Sust. Min. 2015 nr 2 s. 108-114, ISSN 2300-1364.

57. PROSTAŃSKI D.: Modelowanie mechanizmu gromadzenia wybuchowego pyłu węglowego w strefach zabezpieczających. Masz. Gór. 2015 nr 4 s. 3-8, ISSN 0209-3693.

58. ROGALA-ROJEK J., PIECHA A.: Innowacyjne podejście do zarządzania maszynami i urządzeniami górniczymi z wykorzystaniem systemu iRIS. Masz. Gór. 2015 nr 1 s. 33-38, ISSN 0209-3693.

59. ROGALA-ROJEK J., LATOS M.: Management of enterprise assets with the use of the iRIS system. Probl. Eksploat. 2015 nr 1 s. 139-148, ISSN 1232-9312.

60. ROJEK P.: Badania stanowiskowe silnika hydraulicznego wiertarki obrotowej wiertnicy. Hydraul. Pneum. 2015 nr 1 s. 5-8, ISSN 1505-3954.

61. ROJEK P., NIEŚPIAŁOWSKI K.: Hydrostatyczny napęd lokomotywy WLP-50EM/H. Masz. Gór. 2015 nr 4 s. 16-19, ISSN 0209-3693.

62. ROJEK P., NIEŚPIAŁOWSKI K.: Hydrauliczny agregat do zasilania hamulca awaryjno-postojowego lokomotywy akumulatorowej. Masz. Gór. 2015 nr 4 s. 20-25, ISSN 0209-3693.

63. RYNDAK P., KOWAL L.: Efekty współpracy ITG KOMAG z firmą MWM Elektro Sp. z o.o. Masz. Gór. 2015 nr 3 s. 53-61, ISSN 0209-3693.

64. SŁABOŃ E., AUGUSTYN A., ŚLUSAREK A.: System geoinformacyjny do tworzenia map akustycznych dróg. Inż. Ekol. 2015 nr 42 s. 72-77, ISSN 2081-139X.

65. STANKIEWICZ K.: Koncepcja środowiska symulacyjnego do oceny samoorganizacji trasowania w sieci sensorycznej. Masz. Gór. 2015 nr 2 s. 3-8, ISSN 0209-3693.

66. SZKUDLAREK Z., JANAS S.: Koncepcja zintegrowanego zespołu napędowego. Mechanik 2015 nr 8-9 s. 692-694, ISSN 0025-6552.

67. SZYGUŁA M., MAZUREK K., KOZŁOWSKI B.: Innowacyjna hydrauliczna obudowa dla ratownictwa górniczego. Masz. Gór. 2015 nr 3 s. 29-35, ISSN 0209-3693.

68. TOKARCZYK J.: Method for virtual prototyping of cabins of mining machines operators. Arch. Gór. 2015 nr 1 s. 329-340, ISSN 0860-7001.

69. TOKARCZYK J., DUDEK M., SZEWERDA K., TUREWICZ A.: Metody i narzędzia wspomagające projektowanie bezpiecznych środków technicznych do transportu materiałów i przewozu osób w kopalniach węgla kamiennego. Masz. Gór. 2015 nr 3 s. 45-52, ISSN 0209-3693.

70. TUBIELEWICZ K., TURCZYŃSKI K., SZYGUŁA M., CHLEBEK D., MICHALCZUK H.: Indywidualny siłownik hydrauliczny wykonany ze stopów lekkich. Mechanik 2015 nr 7 s. 907-912, ISSN 0025-6552.

71. TUBIELEWICZ K., TURCZYŃSKI K., MICHALCZUK H., CHMIELIK I.P.: Wspomaganie projektowania połączeń prasowanych symulacją komputerową. Mechanik 2015 nr 7 s. 895-906, ISSN 0025-6552.

72. WINKLER T., DRWIĘGA A.: Nowe rozwiązania inteligentnych maszyn dla górnictwa. Masz. Gór. 2015 nr 3 s. 15-21, ISSN 0209-3693.

73. WINKLER T., PIECZORA E., MARCIŃCZYK M., KOZŁOWSKI J.: Innowacyjne rozwiązanie kombajnu KSW-800NE efektem współpracy KOMAG-u i KOPEX-u. Masz. Gór. 2015 nr 3 s. 22-28, ISSN 0209-3693.

74. WOŁCZYK W., MICHALAK D., LESISZ R.: Gry szkoleniowe. Mechanik 2015 nr 7 s. 979-986, ISSN 0025-6552.

75. ZAJĄC R., FIGIEL A.: Badanie i ocena wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych w ramach poszerzonej akredytacji Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej ITG KOMAG. Masz. Gór. 2015 nr 1 s. 39-44, ISSN 0209-3693.

76. ZAJĄC R., WIERZBICKA D., BAŁAGA D., SIEGMUND M.: Wymagania techniczne dla dysz zraszających oraz metody ich badań podstawą opracowania normy krajowej. (Komunikat). Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. 2015 nr 12 s. 30-35, ISSN 2081-4224.

 

Artykuły w czasopismach zagranicznych

1. LATOS M., STANKIEWICZ K.: Studies on the effectiveness of noise protection for an enclosed industrial area using global active noise reduction systems. J. Low Freq. Noise Vib. Act. Control 2015 nr 1 s. 9-19, ISSN 0263-0923.

2. NIEDWOROK A., BAIER A.: Studies on rail track surface detector properties in the selected frictional coupling conditions. Int. J. Mater. Prod. Technol. 2015 nr 4 s. 375-384, ISSN 0268-1900.

3. ŚWIDER J., HERBUŚ K., SZEWERDA K.: Analysis of load unevenness of chain conveyor's driving motors on the basis of numerical simulations. J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2015 nr 73/2 s. 75, ISSN 1734-8412.

 

Monografie

1. JEDZINIAK M., HEHLMANN J.: Badania procesu mokrego odpylania powietrza z kopalnianego wyrobiska chodnikowego za pomocą odpylacza dyspersyjnego. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 45, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 1-123; 6,56 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-86-6

2. KACZMARCZYK K., BRZEŻAŃSKI M.: Problemy ekologiczne silników spalinowych eksploatowanych w wyrobiskach podziemnych węgla kamiennego. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 46, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 1-107; 6,47 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-87-3

 

Rozdziały w monografiach

1. BAŁAGA D., SIEGMUND M., HYŁA P.: Metodyka badań zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w strefach zabezpieczających. Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2015 s. 100-108; 0,58 ark. wyd., ISBN978-83-930353-5-9.

2. BAŁAGA D., CEBULA D., KALITA M., SIEGMUND M.: Urządzenia do automatyzacji kopalnianych instalacji wodnych konstrukcji ITG KOMAG. KOMTECH 2015, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 293-303; 0,74 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-90-3.

3. CEBULA D.: Wyniki badań dołowych technologii mechanicznego odspajania skał. Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2015 s. 212-222; 0,60 ark. wyd., ISBN 978- 83-930353-5-9.

4. FIGIEL A., SZCZYGIEŁ M.: Urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej - współczesna realizacja techniczna w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Transport Szybowy 2015, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 155-167; 1,03 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-89-7.

5. JASIULEK D., BARTOSZEK S., JAGODA J., JURA J., KRZAK Ł.: Nowe moduły iskrobezpiecznego systemu sterowania KOGASTER. KOMTECH 2015, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 283-292; 0,74 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-90-3.

6. JASIULEK D., BARTOSZEK S., JAGODA J., JURA J., KRZAK Ł.: Możliwości funkcjonalne systemu rozproszonego sterowania KOGASTER. Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie. Monografia, redakcja naukowa: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny, Kraków 2015 s. 51-58; 0,75 ark. wyd., ISBN 978-83-936657-7-8.

7. JENDRYSIK S., LATOS M., JASIULEK D., STANKIEWICZ K., GAWLIŃSKI A.: Automatyczny system sterowania węzłem osadzarkowym z ciągłą kontrolą wydłużenia łańcucha przenośnika kubełkowego. KOMEKO 2015, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 62-68; 0,48 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-85-9.

8. KONSEK R., JUSZCZYK D., MICHALAK D.: Bezprzewodowy system sterowania maszynami górniczymi BLUESTER. KOMTECH 2015, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 266-277; 0,95 ark. wyd., ISBN978-83-60708-90-3.

9. KOROLEW W., CZERNIAK D., DRWIĘGA A., SZKUDLAREK Z.: Urządzenie MUC-1 do czyszczenia toru jezdnego kolejki podwieszonej. KOMTECH 2015, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 155-160; 0,50 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-90-3.

10. KOWAL L., TUREWICZ K.: Badania drgań naczynia wyciągowego w wyciągu jednokońcowym w trakcie hamowania bezpieczeństwa górniczego wyciągu szybowego. Transport Szybowy 2015, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 225-246; 1,36 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-89-7.

11. KOWOL D., ŁAGÓDKA M., MATUSIAK P., GAWLIŃSKI A.: Zastosowanie procesu flotacji pianowej do wzbogacania sedymentu - badania laboratoryjne. KOMEKO 2015, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 69-80; 0,89 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-85-9.

12. MAJEWSKI M.: Elektryczny układ rozruchu silnika spalinowego maszyn górniczych. KOMTECH 2015, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 304-314; 0,70 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-90-3.

13. MATUSIAK P., KOWOL D., SUSZKA F., KRÓL J., SZEMET J.: Zwiększenie efektywności działania węzła osadzarkowego Zakładu Przeróbczego KWK "Sośnica-Makoszowy" Ruch "Sośnica". KOMEKO 2015, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 23-37; 1,25 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-85-9.

14. PIECZORA E., MAZURKIEWICZ A., TARKOWSKI A., ZACHURA A.: Innowacyjny system posuwu FLEXTRACK - koncepcja i wirtualne prototypowanie. KOMTECH 2015, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 210-222; 1.00 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-90-3.

15. PIROWSKI Z. , UHL W., JAŚKOWIEC K., KRZAK I., WÓJCICKI M., GIL A., KOTULSKI W., KURDZIEL P., PIECZORA E., ZACHURA A.: Innowacyjny system posuwu FLEXTRACK - ocena jakości wykonanych odlewów prototypowych. KOMTECH 2015, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 250-265; 1,50 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-90-3.

16. PŁACHNO M., SZCZYGIEŁ M.: Analiza naprężeń w cięgłach nośnych skipu górniczego powodowanych nierównościami torów prowadzenia skipu w szybie. Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie. Monografia, redakcja naukowa: Andrzej Tytko, Marian Wójcik, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny 2015 s. 197-205; 0,55 ark. wyd., ISBN 978-83-936657-6-1.

17. PŁACHNO M., SZCZYGIEŁ M.: Założenia dla metody obliczania i oceny zmienności naprężeń doznawanych przez cięgła nośne skipów wyciągów szybowych. Transport Szybowy 2015, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 282-290; 0,61 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-89-7.

18. PROSTAŃSKI D.: Możliwości predykcji intensywności osiadania pyłu w strefach zabezpieczających przed wybuchem pyłu węglowego. Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2015 s. 92-99; 0,55 ark. wyd., ISBN978-83-930353-5-9.

19. PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D., SIEGMUND M., KALITA M., HYŁA P., SKUBACZ K., URBAN P., WYSOCKA M., MALICH B., CYBULSKI K.: Możliwości ograniczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w strefach zabezpieczających. KOMTECH 2015, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 161-174; 0,90 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-90-3.

20. ROJEK P., NIEŚPIAŁOWSKI K., JASIULEK T.: Koncepcja agregatu hydraulicznego do zasilania układu hamulca awaryjno-postojowego elektrycznej lokomotywy akumulatorowej. CYLINDER 2015, Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 46-53; 0,61 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-88-0.

21. ROJEK P., NIEŚPIAŁOWSKI K., JASIULEK T.: Układ hydrostatycznego przeniesienia napędu w lokomotywie wąskotorowej typu WLP-50EM/H. CYLINDER 2015, Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 229-237; 0,62 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-88-0.

22. RYNDAK P., MICHALSKI W., TUREWICZ K., HELMRICH P.: Kompleksowa modernizacja górniczego wyciągu szybowego klatkowego w szybie R-VII O/ZG "Rudna" KGHM Polska Miedź SA w zakresie wymiany: maszyny wyciągowej, urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej oraz kół linowych kierujących. Transport Szybowy 2015, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 48-58; 0,84 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-89-7.

23. TOMAS A., MATUSIAK P., ZUBA M., GREINER D.: System automatycznego poboru próbek materiałów sypkich dla EDF Rybnik. KOMEKO 2015, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 147-157; 1,07 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-85-9.

24. TURCZYŃSKI K.: Nowe rozwiązania łączenia blach metodą prasowania na zimno. Badania i kierunki rozwoju technologii połączeń przetłaczanych na zimno. Konstrukcje - Procesy - Zastosowania, pod redakcją Jacka Muchy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015 s. 69-86; 0,67 ark. wyd., ISBN 978-83-7934-020-0.

25. TURCZYŃSKI K.: Mikrotwardość i zmiany struktury w złączu przetłaczanym. Badania i kierunki rozwoju technologii połączeń przetłaczanych na zimno. Konstrukcje - Procesy - Zastosowania, pod redakcją Jacka Muchy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015 s. 199-219; 0,60 ark. wyd., ISBN 978-83-7934-020-0.

26. ZACHURA A., PIECZORA E., PIROWSKI Z., PYSZ S., KURDZIEL P., ŻYŁA P., KOTULSKI K.: Flextrack - innowacyjny system posuwu kombajnu ścianowego, cz.1. Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2015 s. 185-194; 0,50 ark. wyd., ISBN 978- 83-930353-5-9.

27. ZACHURA A., PIECZORA E., PYSZ S., ŻUCZEK R., PIROWSKI Z., KURDZIEL P., ŻYŁA P., KOTULSKI K.: Flextrack - innowacyjny system posuwu kombajnu ścianowego, cz.2. Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2015 s. 195-203; 0,58 ark. wyd., ISBN 978- 83-930353-5-9.

28. ZUBA M., TOMAS A., MATUSIAK P.: Rozdrabniacz produktów filtracji MR300 konstrukcji ITG KOMAG. KOMEKO 2015, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 136-146; 1,13 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-85-9.

29. ZYGMUNT A., SZCZYGIEŁ M.: Przegląd wybranych modernizacji górniczych wyciągów szybowych. Transport Szybowy 2015, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2015 s. 5-27; 1,44 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-89-7.

 

Referaty w materiałach konferencyjnych

1. JASIULEK D., STANKIEWICZ K.: Rozproszone, inteligentne systemy sterowania i diagnostyki maszyn górniczych. Materiały na konferencję: EMTECH 2015 "Zasilanie, telemetria i automatyka w przemyśle wydobywczym. Innowacyjność i bezpieczeństwo", Zakopane, 6-8 maja 2015 s. 53-60, ISBN 978-83-63674-14-4.

2. JASZCZYK Ł.: Kształtowanie bezpiecznych metod pracy podczas szkoleń realizowanych w warunkach sztolni szkoleniowej, z zastosowaniem urządzeń mobilnych. Materiały na konferencję: XIX Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, t.1, Jurata, 11-15 maja 2015 s. 337-344.

3. KONSEK R.: Korzyści wynikające z zastosowania napędu hybrydowego w górniczej lokomotywie spągowej. Materiały na konferencję: EMTECH 2015 "Zasilanie, telemetria i automatyka w przemyśle wydobywczym. Innowacyjność i bezpieczeństwo", Zakopane, 6-8 maja 2015 s. 146-156, ISBN 978-83-63674-14-4.

4. MALEC M.: KOMAG's research and technical achievements in the domain of safety in underground mines. Materiały na konferencję: SESAM 2015, 7th International Symposium, Occupational Health and Safety, vol. 2, Poiana Brasov, Romania, 30 September - 02 October 2015 s. 267-278, ISSN 1843-6226.

5. MOYANO-CUEVAS J.L., PAGADOR J.B., SANCHEZ-MARGALLO J.A., PIEDRABUENA A., ATIENZA C., PORTILLA R., AUGAT P., TOKARCZYK J., BARTNICKA J., SANCHEZ-MARGALLO F.M.: User requirements of online training course on ergonomics for spine minimally invasive surgery. Materiały na konferencję: CASEIB 2015, Madrid, Spain, November 4th-5th, 2015 s. 4 nienumerowane.

6. NIEDWOROK A., BAIER A.: Numerical modeling of the phenomena of frictional coupling between wheel and rail to describe and verify the operation of surface condition detector. Solid State Phenom., Mechatron. Syst. Mater. VI, 2015 nr 220-221. Materiały na konferencję: The 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), Vilnius, Lithuania, 1-3 July 2013 s. 251-256, ISSN 1012-0394.

7. NIEŚPIAŁOWSKI K.: Samoczyszczące filtry z wkładami szczelinowymi konstrukcji ITG KOMAG. Materiały na konferencję: Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 2015, Innowacje produktowo-usługowe, procesowe i marketingowe zasadniczym czynnikiem rozwoju krajowego sektora techniki płynowej, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Szklarska Poręba - Jakuszyce, 18-20 marca 2015 s. 42-49, ISBN 978-83-87982-68-3.

8. ORZECH Ł.: Acoustic effects of single electrostatic discharges. J. Phys., Conf., 2015 nr 646. Materiały na konferencję: Electrostatics 2015, International Conference on Electrostatics, Southampton Solent University, Southampton, UK, 12-16 April 2015 s. 1-4 (012040), ISSN 1742-6596.

9. POLNIK B.: Zagrożenie wybuchem wodoru podczas pracy górniczych lokomotyw akumulatorowych. Materiały na konferencję: EMTECH 2015 "Zasilanie, telemetria i automatyka w przemyśle wydobywczym. Innowacyjność i bezpieczeństwo", Zakopane, 6-8 maja 2015 s. 157-169, ISBN 978-83-63674-14-4.

10. PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D., SIEGMUND M.: Powietrzno-wodny system zraszania typu KOMAG do redukcji zapylenia w ścianach węglowych. Materiały na konferencję: Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie, XVII Konferencja, Zawiercie, 14-15 kwietnia 2015 s. 1-10.

11. ROZMUS M., WOŁCZYK W.: Computer aided shaping of safe behavior at work place. Materiały na konferencję: Methods & Tools for CAE. Concepts and applications, International Conference, Bochnia, October 7-9 2015 s. 219-226, ISBN 83-89703-01-07.

12. TALAREK M., KACPRZYK R.: Charge transferred in brush discharges. J. Phys., Conf., 2015 nr 646. Materiały na konferencję: Electrostatics 2015, International Conference on Electrostatics, Southampton Solent University, Southampton, UK, 12-16 April 2015 s. 1-4 (012022), ISSN 1742-6596.

13. TUBIELEWICZ K., TURCZYŃSKI K., SZYGUŁA M., CHLEBEK D., MICHALCZUK H.: Indywidualny siłownik hydrauliczny wykonany ze stopów lekkich. Materiały na konferencję: XIX Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, t.2, Jurata, 11-15 maja 2015 s. 427-432.

14. TUBIELEWICZ K., TURCZYŃSKI K., MICHALCZUK H., CHMIELIK I.P: Wspomaganie projektowania połączeń prasowanych symulacją komputerową. Materiały na konferencję: XIX Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, t.2, Jurata, 11-15 maja 2015 s. 415-426.

15. WOŁCZYK W., MICHALAK D., LESISZ R.: Gry szkoleniowe. Materiały na konferencję: XIX Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, t.2, Jurata, 11-15 maja 2015 s. 499-506.

16. ZACHURA A., ŻUCZEK R.: Innovative design of a longwall shearer's haulage system with highly loaded components of a tribological pair manufactured according to the precise casting technology. Solid State Phenom., Adv. Manuf. Eng., 2015 nr 223. Materiały na konferencję: Conference on Future Engineering (Inżynieria Przyszłości), Korytnica, Poland, 25-26 September 2014 s. 171-180, ISSN 1012-0394.

17. ZASADNI W., KANIA J., TOKARCZYK J., RUSINEK J., SZYMICZEK K.: Możliwości zwiększenia prędkości jazdy ludzi kolejkami podwieszonymi z napędem własnym. Materiały na konferencję: Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie, XVII Konferencja, Zawiercie, 14-15 kwietnia 2015 s. 1-10.