Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG

Publikacje pracowników

Pracownicy Instytutu KOMAG rocznie publikują kilkadziesiąt artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach konferencyjnych.Zobacz więcej nt. artykułów: informacja naukowo-techniczna.