Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG monografia nr 4

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

monografia nr 4

Ratownicza obudowa hydrauliczna wykonana ze stopów lekkich

Kalukiewicz A., Kwieciński D.

Gliwice 2004 s. 1‑147

cena egz. 35,00 zł

W pracy dokonano szczegółowej analizy dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie wymiarowania elementów konstrukcji lekkiej obudowy ratowniczej.

Opracowano koncepcję konstrukcyjno‑materiałową; opisano obudowę ratowniczą, która stanowi obiekt badań. W dalszej części pracy przedstawiono metodę i wyniki badań oraz określono algorytm postępowania w celu zwymiarowania konstrukcji i wyznaczenia jej parametrów krytycznych. Przedstawiono także pomocnicze badania materiałowe i technologiczne konieczne z uwagi na możliwość funkcjonowania obudowy ratowniczej w skrajnie trudnych warunkach eksploatacyjnych. Opisano wyniki badań analitycznych i laboratoryjnych, na podstawie których określono algorytm obliczeniowy konstrukcji wraz z weryfikacją laboratoryjną i metodyką badań.   Streszczenie autorskie.