Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG monografia nr 6

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

monografia nr 6

Stojaki dwuteleskopowe z wierconymi płaszczami cylindrów

Stoiński K., Madejczyk W.

Gliwice 2004 s. 1‑131,

cena egz. 35,00 zł

Zaprezentowano sposób przystosowania stojaków hydraulicznych dwuteleskopowych z wierconymi wzdłużnie kanałami do przejmowania dodatkowego obciążenia wynikającego z dynamicznego oddziaływania górotworu na sekcje ścianowej obudowy zmechanizowanej.

Przedstawiono wyniki analiz symulacyjnych oraz badań stanowiskowych stojaków hydraulicznych dwuteleskopowych sekcji obudowy zmechanizowanej Glinik‑08/22‑Oz przy obciążeniach dynamicznych uzyskanych metodą kafarową i wybuchową. Przeprowadzone badania stanowiskowe pozwoliły na ustalenie przebiegu obciążenia wewnętrznego stojaka wywołanego udarem masy względnie materiałami wybuchowymi.