Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG monografia nr 8 - BRAK W SPRZEDAŻY

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

monografia nr 8 - BRAK W SPRZEDAŻY

Ekologiczne paliwa formowane  Wybrane aspekty inżynierii produktu

Helmann J., Pietrasik E.

Gliwice 2005 s. 1‑135, il., bibliogr.

W pracy przedstawiono oryginalne podejście i metodykę opracowania surogatów paliwowych spełniających kryteria paliwa ekologicznego.

Omawiane są zagrożenia ekologiczne wynikające ze stosowania gorszych, jednorodnych gatunków paliw. Następnie przedstawiono możliwości formowania paliw kompozytowych z udziałem zasobów lokalnych, przy czym zwrócono uwagę na metodyczny dobór komponentów z uwzględnieniem ich kinetyki spalania, wielkości emisji oraz walorów użytkowych. Przedstawiono także metodę wytwarzania formowanego paliwa, która może być zastosowana w wytwórni dowolnej wielkości, co jest istotne z punktu widzenia ich dyslokacji w różnych rejonach kraju. Omówiono metody badań wytrzymałości paliw formowanych, sposoby ich suszenia i obliczenia suszarki. Przedstawiono walory zaproponowanego paliwa, obszar jego aplikacji oraz metodę poszerzenia receptur o materiały bioodtwarzalne i komponenty odpadowe, szczególnie w odniesieniu do zorganizowanych spalarni odpadów komunalnych i przemysłowych. Monografia stanowi interdyscyplinarną ‑ komplementarną tematykę tworzącą zapis inżynierii produktu, umożliwiający projektowanie produkcji i aplikacji ekologicznego surogatu paliwowego. Autorzy wyrażają nadzieję, że książka ta będzie stanowić inspirujący wkład w dzieło naprawy naturalnego środowiska.   Ze streszczenia autorskiego.