Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG Monografia nr 32

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Monografia nr 32

Energetyczne i ekologiczne efekty spalania węgla kamiennego z odpadami gumowymi

Joachim Kozioł, Piotr Matusiak
Gliwice 2010, s1-76, il.,bibliogr.

brak w sprzedaży

Utylizacja odpadów jest jednym z najważniejszych zadań współczesnej cywilizacji. Istnieją poważne przesłanki wskazujące na proces spalania jako na technologię, która ma szansę na pozytywne rozwiązanie tego ważnego cywilizacyjnego problemu. Spalanie odpadów stwarza jednak szczególne trudności z powodu niestabilnego składu odpadów lub w przypadku współspalania nierównomiernego rozkładu odpadów w mieszaninie. W takich warunkach, aby spalanie było zupełne, całkowite i niskoemisyjne układ regulacji musi szybko dostosować odpowiednie parametry powietrza, głównie ilość i rozdział powietrza, przy danych parametrach spalania.

Guma z opon samochodowych jest odpadem, który może być wykorzystany jako paliwo w procesach energetycznych lub jako substancja redukcyjna w hutnictwie lub w cementownictwie. Dokładne poznanie zjawisk zachodzących przy spalaniu węgla z dodatkiem odpadów gumowych wymaga badań laboratoryjnych, a często również koniecznych badań przemysłowych.

W pracy wyznaczono charakterystyki ekologiczne i energetyczne określające wpływ parametrów procesu na emisję oraz entalpię spalin. Zajęto się istotnym problemami występującymi przy współspalaniu węgla z odpadami gumowymi, między innymi udział tych odpadów w paliwie, grubość warstwy paliwa na ruszcie, jak również rozkład w czasie (na długości rusztu) strumienia powietrza.

Badania z tego zakresu, ze względu na ich znaczenie są często podejmowane, lecz złożoność problemu jest tak duża, że istnieje w tym zakresie nadal wiele niewyjaśnionych problemów szczegółowych.

 

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji