Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG Monografia nr 25

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Monografia nr 25

Badanie technologiczności maszyn górniczych w aspekcie ich montażu

Teodor Winkler, Dariusz Michalak
Gliwice 2008, s.1-88,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono metodę badania technologiczności maszyn w aspekcie montażu. Metoda opiera się na wirtualnym prototypowaniu operacji montażu/demontażu, wykonywanych w warunkach eksploatacji podziemnej, oraz na badaniu i kształtowaniu operacji montażu w trybie partycypacyjnym. Badanie operacji montażu/demontażu w trybie partycypacyjnym realizowane jest na platformie internetowej z udziałem ekspertów z różnych dziedzin i użytkowników. Czynnikiem porządkującym działania w ramach sesji są scenariusze opisujące działania przeprowadzane w ramach realizacji poszczególnych kroków badania i kształtowania technologiczności maszyn w aspekcie montażu.

Realizacja złożonych scenariuszy operacji montażu wymaga dostępu do specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin. Metoda jest przez to zaadresowana do zespołu specjalistów związanych z realizacja działań projektowo/konstrukcyjnych, wytwórczych oraz odpowiedzialnych za eksploatację maszyny.

 

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji