Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG monografia nr 11 - OSTATNIE EGZEMPLARZE (2 szt.)

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

monografia nr 11 - OSTATNIE EGZEMPLARZE (2 szt.)

Metoda doboru obudowy ścianowych wyrobisk wybierkowych i chodnikowych do warunków pola eksploatacyjnego

Alfred Biliński

Gliwice 2005 s.1-109, il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W odniesieniu do ścianowych wyrobisk eksploatacyjnych, czyli samych wyrobisk ścianowych oraz towarzyszących im wyrobisk chodnikowych, umiejętność przeciwdziałania niekorzystnym przejawom ciśnienia górotworu polega na znajomości skutecznych środków zapobiegania powstawaniu zawałów i obwałów stropu w obrębie wyrobiska ścianowego oraz środków zapobiegania nadmiernemu zaciskaniu chodników przyścianowych.

 

Przy wykorzystaniu metod i wzorów obliczeniowych, zawartych w przedstawionej pracy, można:

  • dobrać obudowę wyrobiska ścianowego, zapewniającą dobre utrzymanie stropu w danych warunkach naturalnych i technicznych, w jakich ma być prowadzona ściana, włącznie z występowaniem zagrożenia wstrząsami górotworu.
  • dobrać zabezpieczenie przynajmniej jednego chodnika przyścianowego, odpowiednie dla warunków, w jakich ma on istnieć, takie aby mógł on służyć dla następnej ściany,
  • zaprojektować właściwą geometrię i podporność obudowy ścianowej, zwłaszcza dla przyczołowej części wyrobiska, odpowiednio do warunków naturalnych i technicznych, w jakich ma być prowadzona ściana, tak aby zapewnione było dobre utrzymanie stopu na całym wybiegu ściany,
  • ustalić zakresy prawidłowego stosowania dla każdej obudowy zmechanizowanej, tak nowo produkowanej, jak i zmodyfikowanej w wyniku remontu, uwzględniające wytrzymałość stropów i spągów, wysokość wyrobiska, ciśnienie górotworu oraz zagrożenie wstrząsami górotworu: zakresy takie powinny być podstawą technicznie uzasadnionego dopuszczania obudów zmechanizowanych do pracy w podziemiach kopalń.

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji