Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG Monografia nr 37

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Monografia nr 37

ZASTOSOWANIE AEROZOLU POWIETRZNO-WODNEGO DLA REDUKCJI ZAPYLENIA POWIETRZA KOPALNIANEGO

Antoni Kalukiewicz, Piotr Rojek

Gliwice 2012, s.1-99, il., bibliogr. 95 poz.

cena egz. 35,00 zł

W polskim górnictwie węgla kamiennego obserwuje się ciągle wysoki poziom zachorowalności na pylicę płuc. W ostatnim dziesięcioleciu stwierdzono ponad 4500 udokumentowanych przypadków zachorowań na pylicę płuc u osób pracujących w podziemnych wyrobiskach górniczych. Wprowadzona w ostatnich latach w polskim górnictwie koncentracja wydobycia, ogranicza ilość źródeł pyłu, co pozwala skoncentrować środki zwalczania pyłu w kilku miejscach zamiast kilkunastu. Jednak takie podejście sprzyja wzrostowi ilości generowanego pyłu węglowego w ograniczonych przestrzeniach podziemnych wyrobisk górniczych.

W ostatnich latach w ITG KOMAG został opracowany powietrzno-wodny system zraszania umożliwiający przemysłową aplikację tak do kombajnów ścianowych, jak i do kombajnów chodnikowych. Dotychczasowe doświadczenia dają pozytywne wyniki, jednak istnieje potrzeba dalszych badań, zwłaszcza w aspekcie właściwej proporcji ciśnienia i natężenia przepływu wody w stosunku do ciśnienia i natężenia przepływu powietrza oraz łączenia się rozpylonych w ten sposób kropel wody z cząstkami pyłu.
W poniższym opracowaniu przedstawiono badania, których celem była ocena powietrzno-wodnego zraszania w aspekcie innych powszechnie stosowanych, rodzajów zraszania stosowanych w  kombajnach górniczych oraz wykazanie korelacji pomiędzy skutecznością redukcji zapylenia przy zastosowaniu powietrzno-wodnego zraszania a ilorazem natężenia przepływu powietrza i natężenia przepływu wody.

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji