Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG monografia nr 9

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

monografia nr 9

Podziemne magazynowanie

Kłeczek Z. Radomski A. Zeljaś D.

Gliwice 2005 s. 1‑98, il., bibliogr.

cena egz. 40,00 zł

Podziemne magazynowanie jako element inżynierii środowiska jest szeroko rozpowszechnione w wielu rozwiniętych krajach świata. Analiza ekonomiczna kosztów wykonania i użytkowania podziemnych magazynów wskazuje na wysoką opłacalność tych inwestycji w stosunku do klasycznych, powierzchniowych magazynów, nawet przy pominięciu względów strategiczno-militarnych i ochrony naturalnego środowiska człowieka.

W opracowaniu omówiono istotę podziemnego magazynowania płynnych nośników energii, głównie w złożach soli i w ośrodkach porowatych. Przedstawiono praktyczne zasady projektowania i wykonywania podziemnych magazynów, uwypuklając aspekt ich geometrycznej stateczności. Streszczenie autorskie

 

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji