Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG Monografia nr 35

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Monografia nr 35

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w układzie sterowania kombajnu chodnikowego

Jerzy Świder, Dariusz Jasiulek
Gliwice 2011, s.1-70,  il., bibliogr. 81 poz.

cena egz. 35,00 zł

W monografii została opisana metoda doboru prędkości obwodowej wysięgnika w płaszczyźnie równoległej do spągu vow, w zależności od własności urabianej skały – jej wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie Rc. Aby osiągnąć postawione cele wykorzystano sztuczną sieć neuronową na etapie identyfikacji parametru RcSSN. Do procesu uczenia, testowania i walidacji wykorzystano dane pomiarowe, zgromadzone w trakcie badań procesu drążenia wyrobiska korytarzowego kombajnem R-130 firmy REMAG S.A. w KWK Marcel. W badaniach zostały wykorzystane trzy zbiory danych, poddane odpowiednim przekształceniom (skalowanie, uśrednianie), niezbędnym w celu budowy sztucznej sieci neuronowej.

Dobierając strukturę sztucznej sieci neuronowej kierowano się możliwościami jej implementacji w rzeczywistym sterowniku PLC. Została zastosowana sieć typu perceptron wielowarstwowy MLP 5-9-5-1. Prace związane z budową, uczeniem oraz testowaniem sztucznej sieci neuronowej zostały przeprowadzone w oprogramowaniu MATLAB z modułem Neural Network Toolbox.
Kolejnym etapem prac powinno być wdrożenie oraz przetestowanie układu sterowania w warunkach rzeczywistych.

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji