Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG Monografia nr 34

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Monografia nr 34

Sepsa – Patogeneza choroby i metody leczenia

Monika Gawlik-Jędrysiak, Andrzej Gamian
Gliwice 2011, s.1-25,  il., bibliogr. 73 poz.

cena egz. 25,00 zł

Uogólnione zakażenia bakteryjne u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii, stają się coraz poważniejszym problemem medycznym. U ponad 16% spośród tych pacjentów rozpoznaje się ciężką sepsę, a ilość przypadków co roku wzrasta. Sepsa nie jest wywoływana bezpośrednio przez mikroorganizmy patogenne, lecz jest skutkiem silnej, ogólnej odpowiedzi immunologicznej organizmu na obecność patogenu.

W jej przebiegu uwalniane są liczne mediatory, interferon, interleukiny, histaminy i wiele innych. Następuje aktywacja komplementu, procesów koagulacji oraz uwalnianie kinin. Konsekwencją zachodzących procesów jest uszkodzenie śródbłonka i innych tkanek oraz całych narządów. W przypadku infekcji wywołanych bakteriami Gram-ujemnymi za aktywację układu immunologicznego organizmu odpowiada lipopolisacharyd (LPS). Poznanie zależności między budową lipopolisacharydu a jego toksycznością stanowiło przedmiot wielu badań i pozwoliło na opracowanie szeregu nowych koncepcji leczenia sepsy oraz szeroko pojętych chorób zakaźnych. W eksperymentalnych terapiach sepsy brane są pod uwagę czynniki wiążące i neutralizujące endotoksynę w organizmie.

 

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji