Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Seria wydawnicza KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH

KOMAG w ramach serii wydawniczej pt „„KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH” wydaje monografie, które powstały na bazie doświadczeń zdobytych podczas organizowanych przez KOMAG konferencji naukowych.

KOMTECH 2018

Praca zbiorowa
INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA
BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ 
Monografia

ISBN  978-83-65593-16-0

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

 

 

 

 

Przedstawiamy Państwu kolejną monografię z cyklu „KOMTECH”, która zawiera przykłady prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe. Prezentowane w poszczególnych rozdziałach monografii technologie i techniki związane są, w większości, z polską myślą techniczną i mają podstawę naukową i badawczą, wynikającą ze ścisłej współpracy kopalń, producentów maszyn i urządzeń górniczych oraz jednostek naukowych. Stwarza to szansę na kompleksowe rozwiązanie problemów, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy i jest zgodne z ideą przyszłościowej, inteligentnej kopalni.

Więcej: KOMTECH 2018

 

KOMEKO 2018

Praca zbiorowa
INNOWACYJNE I PRZYJAZNE
DLA ŚRODOWISKA TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH
BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ

ISBN 978-83-65593-11-5

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

 

 

 

Przedstawiamy Państwu kolejną monografię z cyklu „KOMEKO”, która zawiera przykłady prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe. W pierwszym rozdziale monografii dokonano przeglądu kierunków rozwoju systemów przeróbczych surowców mineralnych z uwzględnieniem relacji człowiek – maszyna – środowisko oraz przedstawiono innowacyjne techniki i technologie w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii procesów przeróbczych węgla.

Więcej: KOMEKO 2018

   

KOMTECH 2017

Praca zbiorowa
INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA
BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ 
Monografia

ISBN 978-83-65593-05-4
Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

 

Prezentujemy Państwu kolejną monografię pt.: „Innowacyjne, Bezpieczne oraz Efektywne Techniki i Technologie dla Górnictwa – Bezpieczeństwo-Efektywność - Niezawodność”.  Zawarto w niej wyniki prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych, realizowane przez polskie i zagraniczne jednostki naukowe oraz firmy z zaplecza przemysłu maszyn i urządzeń dla górnictwa. Są one dowodem na ciągłą aktywność ww. jednostek w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w dziedzinie górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Więcej: KOMTECH 2017

   

KOMEKO 2017

Praca zbiorowa
INNOWACYJNE I PRZYJAZNE
DLA ŚRODOWISKA TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH
BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ

ISBN 978-83-65593-02-3

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

 

 

 

Wzbogacanie i przeróbka minerałów jest niezbędnym elementem produkcji w przemyśle surowców mineralnych. Wydobywany surowiec przekazywany jest na ogół do zakładu przeróbczego, w którym jest on poddawany różnym procesom wzbogacania.

Więcej: KOMEKO 2017

   

KOMTECH 2016

INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA
BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ

ISBN 978-83-60708-97-2

12,87 arkusza wydawniczego

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

 

Aktualna sytuacja górnictwa węglowego w Polsce będąca wynikiem drastycznego spadku jego cen oraz polityka energetyczno-klimatyczna, w tym dekarbonizacja, to główne czynniki pewnego kryzysu tej branży. Słaba kondycja finansowa spółek węglowych bardzo negatywnie wpływa na tzw. zaplecze górnicze. Brak inwestycji w górnictwie stawia wiele przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych w trudnej sytuacji. Restrukturyzacja polskiego górnictwa jest konieczna, zwłaszcza, że nic nie wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości wyeliminujemy węgiel jako źródło surowca w przemyśle energetycznym i ciepłowniczym.

Więcej: KOMTECH 2016

   

Strona 1 z 7