Główna Zamówienia publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP-1/2019

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP-1/2019

nr i data postępowania

ZP - 1/2019 z dnia 17.09.2018 r.

przedmiot postępowania

Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 37 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

tryb realizacji zamówienia

Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o postępowaniu

opublikowane w:

  1. Portalu Urzędu Zamówień Publicznych

  2. Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich

Po pod nr/ z dnia

Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych

pod nr 616781-N-2018 z dnia 17.09.2018r.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Portal Urzędu Zamówień Publicznych

pod nr 500293596-N-2018 z dnia 07.12.2018 r.

Złożono ofert

1

Kwota przeznaczona przez

Zamawiającego

na realizację

zamówienia (netto)

600 000 zł

  1. odrzucono:

  2. wykluczono:

-

-

 

Wybrano ofertę

 

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60 30-417 Kraków (oferta nr 1)

na kwotę netto: 971 880,00 zł

Zawarto umowę nr / data

BCP/US/MW/753/2019 z dnia 13.11.2018 r.