Główna Normalizacja Komitet Techniczny PKN Nr 285

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Interpretacja norm

ZAPYTANIE

INTERPRETACJA

Interpretacja zapisów normy PN-G-32000:2011