Główna Normalizacja Komitet Techniczny PKN Nr 164

Interpretacja norm Komitet Techniczny PKN Nr 164

ZAPYTANIE

INTERPRETACJA

Interpretacja zapisów normy PN-G-42042:1998