Główna Nauka Seminaria naukowe

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Seminaria

Harmonogram seminariów naukowych na I kwartał 2018 r.:

08.02.2018 r.

SEMINARIUM
„Młody naukowiec”

1. Opracowanie koncepcji inteligentnego urządzenia wspomagającego rozwój psychofizyczny ludzi.
Referuje: mgr inż. Jerzy Jagoda

01.03.2018 r.

SEMINARIUM
„Młody naukowiec”

1. Rozwiązanie hydrocyklonu w aspekcie podniesienia innowacyjności polskich zakładów przeróbki mechanicznej węgla jako, alternatywne urządzenie wspomagające proces przeróbki frakcji drobnych.
Referuje: mgr inż. Rafał Baron

2. Wykorzystanie wzbogacalników strumieniowo-zwojowych do wydzielania substancji węglowych z miałów węglowych pochodzących z polskich kopalń.
Referuje: mgr inż. Paweł Friebe

15.03.2018 r.

SEMINARIUM
„Młody naukowiec”

1. Koncepcja i opracowanie aplikacji do analizy treści wideo w procesie monitoringu wizyjnego.
Referuje: mgr inż. Marcin Jura

2. Opracowanie rozwiązania samoczyszczącej dyszy powietrzno-wodnej umożliwiającej wytwarzanie strumienia drobnokroplistego.
Referuje: mgr inż. Michał Siegmund

29.03.2018 r.

SEMINARIUM
„Młody naukowiec”

SEMINARIUM
PROJEKT-INNONAPĘD

1. Badania wpływu zastosowania różnego rodzaju układów BMS(Battery Managment System) na efektywność wykorzystania akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych.
Referuje: dr inż. Rafał Konsek

2. Napęd elektryczny. Elektrosprzęgło. Badania podstawowe odwracalnych ogniw paliwowych. Napęd elektryczno -wodorowy.
Referujedr inż. Rafał Konsek

Informacje organizacyjne:

1. Seminaria odbywać się będą w sali konferencyjnej na parterze o godz. 13.00.

2. Czas przeznaczony na referowanie 15-20 minut / za wyjątkiem referatów zamawianych/.

3. Proszę referujących o zgłaszanie przed rozpoczęciem seminarium potrzeb użycia sprzętu multimedialnego w sekretariacie „DZD”.


UWAGA

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby spoza Instytutu KOMAG

proszone są o potwierdzenie swojego udziału w seminarium najpóźniej trzy dni przed terminem seminarium

w Sekretariacie DZD tel. 32/2374 687