Główna Nauka Projekty międzynarodowe FitWork

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

FitWork - Good practices to develop physical activity programs at work

Nazwa projektu: Good practices to develop physical activity programs at work (Dobre praktyki w opracowywaniu planów treningowych do wspomagania aktywności fizycznej w miejscu pracy)

Akronim: FitWork

Numer kontraktu: 2016-3600/001-001

Czas realizacji projektu: 01.2017 – 06.2018

Skład konsorcjum projektu:

  • Instituto de Biomecanica de Valencia – Hiszpania (koordynator)

  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG – Polska

  • Coimbra University – Portugalia

  • Technische Universitate Eindhoven – Holandia

  • ROMTENS – Rumunia

  • European Network of Workplace Health Promotion

Zgodnie z Wytycznymi Unii Europejskiej Dotyczącymi Aktywności fizycznej z 2008 roku, zmianę stylu życia ludzi można osiągnąć poprzez rozpowszechnianie zaleceń odnośnie aktywności fizycznej w sferze publicznej, np. poprzez przedstawianie pozytywnych przykładów. W praktyce jednak jest ona wynikiem przede wszystkim zwiększenia współpracy międzysektorowej podmiotów, które są już ugruntowane i respektowane w poszczególnych dziedzinach podlegających ich kompetencji (szkoły i uczelnie, zakłady pracy, poradnie medycyny pracy, ośrodki sportu i rekreacji, kluby Fitness, siłownie).

Celem projektu FitWork jest uzyskanie współpracy specjalistów z dziedzin ergonomii i ds. aktywności fizycznej w celu opracowania planów treningowych, w odniesieniu do wymagań poszczególnych stanowisk pracy. Rolą specjalistów z dziedziny ergonomii będzie identyfikacja potencjalnych uszkodzeń w układzie mięśniowo-szkieletowym. Z kolei specjaliści ds. aktywności fizycznej opracują zestawy ćwiczeń w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa tych uszkodzeń, poprzez zwiększenie siły i elastyczności mięśni. W projekcie FitWork będą również brali udział specjaliści ds. promocji zdrowia, których rolą będzie rozpowszechnianie dobrych praktyk, stanowiących część utworzonych programów treningowych. Na zakończenie projektu specjaliści z poszczególnych grup podsumują skuteczność opracowanych programów treningowych, mających na celu redukcję ryzyka uszkodzeń w układzie mięśniowo-szkieletowym pracownika w miejscach pracy.

http://www.ibv.org/en/news/fitwork-project-kick-off-meeting

http://www.ibv.org/en/news/european-experts-highlight-the-importance-of-the-health-promotion-in-workplaces