Główna Kontakt Polityka prywatności

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Techniki Górniczej KOMAG Instytut Badawczy z siedzibą w Gliwicach (44-101) przy ul. Pszczyńskiej 37.
2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a)      przygotowania ofert, zawarcia i realizacji umów w przedmiocie usług i zadań realizowanych przez Instytut - w tym w szczególności prowadzonych badań oraz certyfikacji produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;

b)      uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków europejskich współrealizowanych przez Administratora  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;

c)      publikacji zgłaszanych przez Państwa artykułów naukowych w [•]na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;

d)      związanych z prowadzonymi przez Administratora postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia;

e)      prowadzenia księgi gości oraz monitoringu na terenie Instytutu celem ewidencji oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie siedziby, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia;

f)       prowadzenia rejestru korespondencji, , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia;

g)      wskazanych w treści udzielonej przez Państwa zgody - wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, tj. art. 6 ust.1 lit. a)  Rozporządzenia;

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą odpowiednio przez okres:

a)      obowiązywania umowy, a także po jego ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy oraz okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

b)      uczestnictwa w projektach, a także po ich ustaniu przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

c)      prowadzonych publikacji zgłoszonego artykułu, a także po jego ustaniu, przez okres niezbędny dla zabezpieczenia dochodzonych roszczeń oraz okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

d)      zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń związanych z realizacją umowy oraz przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

e)      przez okres [•] od daty nagrania oraz przez okres [•] od dnia odnotowania Państwa wizyty w siedzibie Instytutu;

f)       przez okres [•] od daty rejestracji korespondencji;

g)      do czasu  cofnięcia udzielonej zgody;

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w rozumieniu  art. 6 pkt 9 RODO, za wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7. Uprawnieni są Państwo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. W zakresie udzielonej zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem odpowiednio: zawarcia umowy, uczestnictwa w projekcie, publikacji przekazanego artykułu, udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia powyższych czynności.

11. Decyzje w oparciu o podane przez Państwa dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności nie będą podstawą profilowania.

 


 

Polityka wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym www.komag.eu

 

Serwis internetowy www.komag.eu prowadzony jest przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG z siedzibą w Gliwicach, ul. Pszczyńska 37, zwany dalej dalej „Usługodawcą”.

Usługodawca przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie komag.eu. Gromadzone automatycznie, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów wewnętrznego administrowania serwisem i analizom statystyki odwiedzin. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników serwisu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Pliki cookies

Usługodawca stosuje mechanizm cookies, tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika odwiedzającego serwis internetowy. Mechanizm ten ma na celu zachowanie parametrów nawigacyjnych użytkownika, agregowanie danych statystycznych i usprawnianie funkcjonowania serwisu internetowego zgodnie ze standardami obowiązującymi w sieci Internet. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer anonimowo.

Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek na temat zmiany ustawień przeglądarek w celu zarządzania plikami cookies:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. Prawa Telekomunikacyjnego i wprowadzonymi z dniem 22 marca 2015 r. zmianami, ustawienia przeglądarki użytkownika umożliwiające zapisywanie plików cookies są jednoznaczne z ich akceptacją przez użytkownika.

Zmiany

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki. Zmiany Polityki stają się skuteczne od momentu ich publikacji.

Pytania i wątpliwości w zakresie prywatności użytkownicy mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.