Główna Instytut Zakłady badawczo-rozwojowe Zakład Transportu Pionowego

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Transport pionowy

W zakresie transportu pionowego KOMAG oferuje następujące opracowania, badania i nadzory:

  • koncepcje, projekty i dokumentacje techniczne maszyn wyciągowych,
  • koncepcje, projekty i dokumentacje techniczne urządzeń stosowanych w górniczych wyciągach szybowych,
  • koncepcje, projekty i dokumentacje zespołów maszyn wyciągowych ze szczególnym uwzględnieniem zespołów sterowania hamulców,
  • dokumentacje dopuszczeniowe maszyn wyciągowych i podzespołów oraz urządzeń stosowanych w górniczych wyciągach szybowych,
  • dodatki do dokumentacji podstawowych górniczych wyciągów szybowych oraz karty zmian,
  • analizy wytrzymałościowe elementów górniczych wyciągów szybowych oraz maszyn wyciągowych z zastosowaniem nowoczesnych komputerowych metod obliczeniowych (MES),
  • badania stanowiskowe układów sterowania hamulców maszyn wyciągowych,
  • nadzory nad rozruchem maszyn wyciągowych oraz ich podzespołów.
Projektowanie maszyn wyciągowych i ich podzespołów oraz urządzeń szybowych realizowane jest z zastosowaniem nowoczesnych metod projektowania CAD/CAE. Wspomaganie procesu projektowania w zakresie analiz wytrzymałościowych odbywa się za pomocą zaawansowanego oprogramowania komputerowego opartego o metodę elementów skończonych (MES).


KOMAG posiada uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w:
1.    grupie Ia – maszyny wyciągowe, część mechaniczna 
2.    grupie VI – koła linowe

Image
Image
Image
Image
Elektropneumatyczny zespół sterowania hamulców maszyn wyciągowych ZSHP
Elektrohydrauliczny zespół sterowania hamulców maszyn wyciągowych EL-2
Maszyna wyciągowa 2L-4000/DC-6m/s produkcji MWM-Elektro, szyb L-III O/ZG Lubin
Analiza metodą MES

Aktualne wdrożenia:

Maszyna wyciągowa B-4300/DC-8m/s
Maszyna wyciągowa K-6000/DC-16m/s
Maszyna wyciągowa BB-2500/AC-4m/s
Elektropneumatyczny zespół sterowania hamulców maszyn wyciągowych - do dużych napędów hamulcowych - ZSHP-A2
Elektropneumatyczny zespół sterowania hamulców maszyn wyciągowych - do małych napędów hamulcowych - ZSHP-M
Elektropneumatyczny zespół sterowania hamulców maszyn wyciągowych ZSHP-SO
Elektrohydrauliczny zespół sterowania hamulców maszyn wyciągowych EL