Główna Badania Laboratorium Badań Stosowanych Pomiary parametrów wibracyjnych

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

POMIARY PARAMETRÓW WIBRACYJNYCH

Image

  • maszyn i urządzeń

  • w środowisku pracy

 

metody pomiaru

  • pomiary drgań metodą widmową i metodą ważoną w pasmach 1/1; 1/3; 1/12; 1/24; 1/24 oct.

  • analizy FFT

  • przebiegi czasowe

 

wyposażenie do pomiarów i badań

  • sześciokanałowy system pomiarowo-analizujący typu PULSE firmy Brüel & Kjær

  • miernik typu SVAN 948 wraz z zestawem do pomiarów drgań miejscowych i ogólnych

  • kalibratory klasy 1