Główna Badania Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

Działalność Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska obejmuje prace badawcze z dziedziny inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów.

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska KOMAG posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie Nr AB 910 obejmującą zakresy: stały i elastyczny.

Zakres akredytacji Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska [PDF]

Stały zakres akredytacji Laboratorium obejmuje badania:

 • odporności wybarwień na wodę i pot.

Elastyczny zakres akredytacji Laboratorium obejmuje badania:

 • właściwości mechanicznych i fizycznych oraz palności zabawek na zgodność z wymaganiami Dyrektywy 2009/48/WE,
 • właściwości mechanicznych i trwałości oraz palności wózków dziecięcych,
 • właściwości mechanicznych i fizycznych przewijaków, kojców oraz odzieży dziecięcej,
 • migracji pierwiastków z artykułów dla dzieci, w tym zabawek,
 • zawartości ftalanów w artykułach dziecięcych, w tym zabawkach oraz wyrobach z tworzyw sztucznych,
 • obecności i zawartości amin aromatycznych oraz barwników azowych w artykułach dziecięcych, w tym zabawkach oraz wyrobach tekstylnych,
 • migracji monomerów z artykułów dla dzieci,
 • wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w zakresie migracji globalnej i zawartości formaldehydu,
 • sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zakresie zawartości ołowiu, kadmu, sześciowartościowego chromu i rtęci oraz polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych eterów difenylowych (PBDE),
 • wyrobów tekstylnych i skórzanych oraz środków suszących w zakresie zawartości fumaranu dimetylu,
 • opakowań w zakresie zawartości ołowiu, kadmu, sześciowartościowego chromu i rtęci.

oraz składu chemicznego wyrobów stalowych i żeliwnych.

W zakresie elastycznym Laboratorium posiada kompetencje i uprawnienia w zakresie stosowania i wdrażania zmodyfikowanych własnych metod oraz zaktualizowanych metod znormalizowanych.

Lista badań akredytowanych w ramach elastycznego zakresu akredytacji [PDF]

 

Laboratorium wykonuje badania z dziedziny inżynierii środowiska, zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009, certyfikowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie.

W tym zakresie oferuje między innymi analizy właściwości fizyko-chemicznych odpadów przemysłowych, w tym odpadów górniczych, pod kątem:

 • możliwości wykorzystania ich jako produktu energetycznego i kruszywa pod budowę dróg oraz określenia wpływu na środowisko.

Niezależność, bezstronność i rzetelność wykonywanych badań zapewniana jest przez specjalistów Laboratorium posiadających odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone m.in. certyfikatami kompetencji wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie oraz wdrożony system jakości spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Laboratorium uczestniczy w działalności badawczej Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, w tym Sekcji Badań Materiałowych, Sekcji Maszyny, Urządzenia i Środki Transportu oraz Sekcji POLLAB-CHEM / EURACHEM-PL.

Specjaliści Laboratorium aktywnie uczestniczą w pracach Komitetu Technicznego nr 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek. Prowadzą liczne szkolenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania zabawek, w tym w ramach organizowanych corocznie targów branżowych.

Image

Image

Image

Kontakt:

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

Kierownik Laboratorium: dr inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, prof. nzw. ITG KOMAG
tel.: (32) 237 46 65
fax.: (32) 231 08 43
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
http://www.komag.eu