Główna Badania Laboratorium Badań

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Badania stojaków ciernych

Laboratorium Badań wykonuje badania stojaków ciernych wg normy  PN-G-15533:1997.

Zakres  badań obejmuje:

  • sprawdzenie wymiarów wg pkt. 4.3.1 normy,
  • sprawdzenie podporności nominalnej wg pkt. 4.3.4 normy,
  • sprawdzenie podporności szczytowej (przeciążalności) wg pkt. 4.3.5 normy,
  • sprawdzenie przeciążalności nieosiowej wg pkt. 4.3.6 normy.