Główna Aktualnosci Wszystkie Spotkanie kończące projekt FitWork

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Spotkanie kończące projekt FitWork

Nazwa projektu: Good practices to develop physical activity programs at work (Dobre praktyki w opracowywaniu planów treningowych do wspomagania aktywności fizycznej w miejscu pracy)

Akronim: FitWork

Oficjalna strona projektu: http://fitwork.eu/

 

Numer kontraktu: 2016-3600/001-001

Czas realizacji projektu: 01.2017 – 06.2018

W dniach 27-28 czerwca, w Barcelonie odbyło się spotkanie kończące projekt FitWork, które składało się z dwóch dni obrad. W trakcie pierwszego dnia spotkania dyskutowano na temat działań związanych z przygotowaniem raportu końcowego oraz pozostałych działań administracyjnych projektu FitWork, którego realizacja zakończyła się 30.06.2018. W drugim dniu spotkania, w szpitalu specjalizującym się w zabiegach rehabilitacyjnych, zorganizowano konferencję pt: Good practices to develop physical activity programs at work, na której przedstawiono 8 referatów dla uczestników konferencji (ok. 50 osób, głównie specjaliści w zakresie BHP oraz fizjoterapeuci z różnych krajów europejskich). Na konferencji przedstawiono również wyniki pilotażowego programu treningowego, który wdrożono w Instytucie KOMAG.

 

Celem projektu FitWork było uzyskanie współpracy specjalistów z dziedzin ergonomii i ds. aktywności fizycznej w celu opracowania planów treningowych, w odniesieniu do wymagań poszczególnych stanowisk pracy. Rolą specjalistów z dziedziny ergonomii była identyfikacja potencjalnych uszkodzeń w układzie mięśniowo-szkieletowym. Z kolei specjaliści ds. aktywności fizycznej opracowali zestawy ćwiczeń w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa tych uszkodzeń, poprzez zwiększenie siły i elastyczności mięśni. W projekcie FitWork brali również udział specjaliści ds. promocji zdrowia, których rolą było rozpowszechnianie dobrych praktyk, stanowiących część utworzonych programów treningowych. Instytut KOMAG w projekcie FitWork był odbiorcą opracowanych programów treningowych, które realizowano przez okres sześciu miesięcy.

Na zakończenie projektu specjaliści z poszczególnych grup podsumowali skuteczność opracowanych programów treningowych, mających na celu redukcję ryzyka uszkodzeń w układzie mięśniowo-szkieletowym pracowników. Jednym z powstałych rezultatów jest broszura, którą rozpowszechniono w ilości kilkuset egzemplarzy, zawierająca główne zalety i korzyści wynikające z wdrażania programów promujących aktywność fizyczną w miejscach pracy.