Główna Aktualnosci Wszystkie Wyróżnienie w Konkursie Górniczy Sukces Roku

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Wyróżnienie w Konkursie Górniczy Sukces Roku

Miło nam poinformować, że innowacyjne rozwiązanie Wozu Strzelniczego WS-172 otrzymało wyróżnienie w Konkursie Górniczy Sukces Roku, organizowanym przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową. Wręczenie nagród odbyło się podczas Górniczego Koncertu Noworocznego w dniu 15 stycznia br.

Wóz strzelniczy WS-172 powstał przy współpracy: KGHM ZANAM, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG oraz NITROERG S.A.

 

Wóz przeznaczony jest do:

  • wytwarzania i mechanicznego ładowania do otworów strzałowych, materiału wybuchowego, emulsyjnego luzem,
  • ręcznego ładowania środków strzałowych do otworów strzałowych,
  • przewozu środków strzałowych,
  • przewozu komponentów służących do wytwarzania materiału wybuchowego, emulsyjnego luzem,
  • przewozu operatora maszyny oraz dwóch osób obsługi na podeście roboczym,
  • wykonywania robót strzałowych z podestu roboczego,
  • wykonywania prac pomocniczych z podestu roboczego, w podziemnych, niemetanowych zakładach górniczych wydobywających rudy metali i zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali.

Istotną cechą innowacyjną wozu WS-172 jest wprowadzenie zasilania akumulatorowego modułowego urządzenia MUP-4 (do wytwarzania i ładowania materiału wybuchowego do otworów strzałowych) – w miejsce stosowanego w dotychczasowych rozwiązaniach zasilania przewodowego.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt pierwszego w świecie (według wiedzy autorów rozwiązania) zastosowania baterii ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych (LiFePO4) w maszynie przeznaczonej do eksploatacji w podziemnym wyrobisku rud miedzi i innych kopalni niewęglowych. Baterie te (nowej generacji) charakteryzują się wysoką gęstością energii oraz wysoką gęstością mocy w stosunku do powszechnie stosowanych baterii ogniw kwasowo-ołowiowych, a ponadto nie wydzielają żadnych gazów elektrolitycznych (np. wodoru) w czasie ich eksploatacji.

Podczas  realizacji projektu Wozu Strzelniczego WS-172 główny nacisk położono na bezpieczeństwo. Maszyna dedykowana jest do pracy w oddziałach górniczych szczególnie narażonych na zagrożenia tąpaniami.