Główna Aktualnosci Wszystkie Wydawnictwo KOMAG proponuje trzy tytuły z serii MASZYNY I URZĄDZENIA w nowej atrakcyjnej cenie 40 zł za książkę

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Wydawnictwo KOMAG proponuje trzy tytuły z serii MASZYNY I URZĄDZENIA w nowej atrakcyjnej cenie 40 zł za książkę

Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych
Autorzy: Krzysztof Kotwica, Adam Klich

Niniejsza monografia stanowi kompendium wiedzy o sposobach wykonywania wyrobisk korytarzowych i tuneli. Książka pomyślana została jako pozycja wyjaśniająca ważność robót przygotowawczych i udostępniających, zwłaszcza w polskim górnictwie węgla kamiennego, stosującym głównie wybieranie ścianowe tego surowca.

 

 

 

Górnicze przenośniki zgrzebłowe. Budowa i zastosowanie
autor Józef SUCHOŃ

W monografii przedstawiono ogólną budowę elementów i zespołów nowoczesnych przenośników zgrzebłowych stosowanych w podziemnym górnictwie węglowym. Zgromadzone przez Autora materiały informacyjne zawarte w monografii pochodzą z różnych źródeł. Są nimi materiały reklamowe i informacyjne czołowych w świecie producentów górniczych przenośników zgrzebłowych i ich poddostawców, różnego rodzaju publikacje, materiały i informacje pozyskane z kopalń oraz wiadomości własne uzyskane w trakcie wieloletniej pracy naukowej w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, zawodowej w RMF „RYFAMA”, a także uzyskane w wyniku współpracy z polskimi kopalniami węgla kamiennego.

Górnicze przenośniki zgrzebłowe - Teoria, badania i eksploatacja
autor Józef SUCHOŃ

Książka przeznaczona jest głównie dla czytelnika posiadającego już pewną wiedzę z zakresu budowy i zastosowania przenośników zgrzebłowych stosowanych w górnictwie, czyli studentów (zwłaszcza dyplomantów z tego zakresu), pracowników wydziałów górniczych wyższych uczelni, pracowników instytutów naukowo-badawczych oraz konstruktorów przenośników zgrzebłowych. Mogą z niej korzystać także pracownicy dozoru kopalnianego.