Główna Aktualnosci Wszystkie Poszerzona oferta akredytowanych laboratoriów badawczych Instytutu KOMAG

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Poszerzona oferta akredytowanych laboratoriów badawczych Instytutu KOMAG

Zapraszamy do skorzystania z poszerzonej oferty akredytowanych laboratoriów badawczych  Instytutu:

Laboratorium Badań Stosowanych - certyfikat nr AB 665
Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska – certyfikat nr AB 910
Laboratorium Badań - certyfikat nr AB 039

Informujemy, że laboratoria opracowały i zwalidowały szereg metodyk badawczych, które poddane zostały ocenie Polskiego Centrum Akredytacji, a następnie uwzględnione w nowych zakresach akredytacji.

 

Laboratorium Badań

rozszerzyło zakres o badania stojaków hydraulicznych centralnie zasilanych wg znowelizowanej normy PN-G-15536:2013-06 oraz badania strzemion obudowy  chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych wg normy PN-G-15011:2011.

Laboratorium Badań Stosowanych

poszerzyło swój zakres akredytacji o trzy procedury badawcze dotyczące pomiaru parametrów elektrycznych, tj: pomiar mocy elektrycznej, pomiar natężenia prądu, pomiar napięcia.

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

poszerzyło swój zakres akredytacji o metody badań odporności na promieniowanie świetlne i warunki atmosferyczne materiałów stosowanych w wyrobach konsumenckich i budowlanych.

Uzupełniło również zakres badań chemicznych o nowe metody badań:

  • sprzętu elektronicznego i elektrycznego w celu oceny zgodności z wymaganiami Dyrektywy RoHS2 przy wykorzystaniu spektrometrii rentgenowskiej,
  • materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością w celu oceny zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 10/2011 w zakresie migracji specyficznej pierwiastków i bisfenolu A.

Dodatkowo warto nadmienić, że Laboratorium Badań Stosowanych oraz Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska posiadają uprawnienia do wykonywania badań w zakresie elastycznym, co umożliwia dodanie badanej cechy i zmianę zakresu pomiarowego metody w ramach stosowania zmodyfikowanych własnych metod, zaktualizowanych metod znormalizowanych oraz wdrażania nowych własnych  znormalizowanych metod.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowymi zakresami akredytacji znajdującymi się na stronach Laboratoriów  oraz z listami badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego.

Priorytetem naszych działań jest wysoka jakość świadczonych usług. Informujemy, że możemy realizować szeroki zakres badań laboratoryjnych, które w sposób rzetelny i wiarygodny pomogą ocenić jakość Państwa wyrobów.