Główna Aktualnosci Wszystkie Szkolenie dla kadry zarządzającej procesem produkcyjnym i projektowym „Fabryki Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz” M. Łapczuk, M. Raczkowski Sp.j.

Uwaga
Oglądasz archiwalną wersję strony. Nowa strona internetowa ITG KOMAG jest dostępna pod adresem: www.komag.eu

Szkolenie dla kadry zarządzającej procesem produkcyjnym i projektowym „Fabryki Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz” M. Łapczuk, M. Raczkowski Sp.j.

W dniu 24.06.2015 r. akredytowane Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu KOMAG przeprowadziło szkolenie dla kadry zarządzającej procesem produkcyjnym i projektowym Fabryki Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz M. Łapczuk, M. Raczkowski Sp.j.

FZK Kolor-Plusz jest polskim producentem wyrobów pluszowych, znanym z licencjonowanych zabawek takich, jak: Miś Uszatek, Parapet Plush, Porwanie Baltazara Gąbki i Włatcy móch oraz maskotek promujących produkty konsumenckie i imprezy sportowe, np. UEFA EURO 2012.

 

Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy uczestników na temat bezpieczeństwa użytkowania zabawek, zwracając szczególną uwagę na maskotki dołączane do żywności. W ramach szkolenia uczestnicy brali udział w wykładach oraz ćwiczeniach prowadzonych przez Kierownika Laboratorium, panią dr hab. inż. Beatę Grynkiewicz-Byliną, prof. nadzw. ITG KOMAG. Duży nacisk podczas szkolenia położono na przepisy prawne określające obowiązki producentów, w tym związane z opracowywaniem dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności WE. W trakcie ćwiczeń uczestnicy nabyli praktyczne umiejętności wskazywania właściwości zabawek, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ich użytkowania przez dzieci.

Podczas wizyty w Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska uczestnicy szkolenia mieli możliwość obserwacji badań właściwości mechanicznych, palności i chemicznych zabawek, w tym produkowanych przez FZK Kolor-Plusz.